S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? sorunun cevabı "Bir gün 24 saattir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi egemenlik ile ilgili hükümlerden değildir? Göç ve Türeyiş destanı kime aittir? İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin maddelerinden bazıları şunlardır -Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, alıkonamaz ve sürgün edilemez - Herkes, herhangi bir devletin sınırları içinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkına sahiptir. - herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mal ve mülk edinme hakkı vardır. Yukarıda verilen bilgilerde kişilerin sahip olduğu temel haklardan hangisine değinilmemiştir? You should - - - - before having dinner. İlk kağıt fabrikası Lale devrinde hangi ilde kurulmuştur? Hac, Arafattır. Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir? Maddenin belirli bir şekli ve hacmi olan hali aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v) doğum tarihidir? Arkeolojik kazılarda Miken uygarlığından kalma içinde süs eşyaları ve silahların bulunduğu kuyu mezarları ortaya çıkarılmıştır.Buna göre Mikenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Çayırda siyah bir kuzu var. Yanda altı çizili olan kelimenin yerine hangi sözcüğü yazarsak cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz? Bir tencere süt ile 8 kase yoğurt mayalanıyor. Annem 32 kase yoğurt yapmak istese kaç tencere süt alması gerekir? Aşağıdakilerden hangisi görsel işleme programıdır? Ceren sabah 17 lira, akşam 32 lira harcadı. Ceren toplam kaç lira harcadı? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri aşağıdakilerden hangisinin yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır? Türkiye Fiziki haritasını inceleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini göremez? Aşağıdakilerden hangisi eski inanışlardan biri değildir? Su, Orta Doğuda sıcak çatışmalara neden olan önemli unsurlardan biridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bölgede su sorununa neden olan akarsulardan biri olduğu söylenemez? Aşağıda verilen halk oyunu - yöre eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görür. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görür.(Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Ünlü Fizikçi Albert Einstein, 1933te siyasi nedenlerle Almanyadan Amerikaya göç etmiştir. Bilimsel çalışmalarına burada devamedip 1940 yılında Amerikan vatandaşlığına geçmiştir. Albert Einstein in göçü aşağıdakilerden hangisine örnek verilebilir? Kuran-ı Kerimdeki sure sayısı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında yetişen halk şairlerinden biridir? Hangi sözcüğün yazımı yanlıştır? I. Nazım birimi beyittir.II. Şiirlerde genellikle yarım uyak tercih edilmiştir.III. Aşk, ayrılık, güzellik, ölüm, tabiat şiirlerin başlıca konularıdır.IV. Âşıkların ürünleri divan denen defterlere kaydedilmiştir.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde Âşık edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanuna göre yöneltme hangi öğretim döneminde başlar? Aşağıdakilerden hangisi alt deride bulunmaz? 150 sayısı, 30 sayısının % kaçıdır? Aşağıdakilerden hangisi tek sayı değildir? Yukarıda Muş ilinin ilçelerini gösteren bir harita vardır.Buna göre Varto ilçesinin en yetkili kişisi aşağıdakilerden hangisidir? I. Ahmet döneminde Ekber ve Erşed Sistemine geçilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bir bölme işleminde bölen 16, bölüm 5tir. Bölünen kaçtır? 2a = 2.2.2.24b = 4. 4. 4Yukarıdaki eşitliklere göre a+b işleminin sonucunu bulunuz. Aşağıda bazı muhabirlerin verdiği haberler yer almaktadır;Muhabir 1:Politikacı Mehmet Bey, katıldığı televizyon programında anılarını anlattı.Muhabir 2:Ünlü yazar Ali Beyin ailesi ile birlikte tatil yaparken gizlice çektiğimiz fotoğrafları yayınlandı.Muhabir 3:Televizyonda yayınlanan açık oturuma katılan vatandaşlar, eğitim konusundaki fikirlerini özgürce tartıştı.Muhabir 4:Ses sanatçısı Serap Hanım, fotoğraflarını ve günlüklerini yayımladı. Hangi muhabirin verdiği haberde özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiği söylenebilir? Halkası ve uydusu olmayan gezegenler hangisinde doğru olarak verilmiştir? "Yeni aldığın elbiseleri bana gösterir misin?" cümlesinde hangi kelime zamirdir? Niçin güneşi aydan daha küçük görürüz? Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allahın her şeyi bir ölçüye göre yarattığını ifade etmektedir? Milli Mücadele hangi olay ile başlamıştır? Hayvansal parazitler iç ve dış parazit olmak üzere iki gruba ayrılır.Buna göre,I. İç parazitler konak canlının vücudu içinde, dış parazitler konak canlının vücudu dışında yaşarlar.II. Dış parazitlerin sindirim sistemleri gelişmediğinden konağın sindirilmiş besinlerini kullanırlar.III. İç parazitlerin hareket, duyu, sinir sistemleri basit ama üreme sistemleri gelişmiştir.ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi madde­nin hâl değiştirmesine örnek değil­dir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir