Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
"Damlaya damlaya...........olur." atasözünü hangi sözcük anlamlı tamamlar?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
"Damlaya damlaya...........olur." atasözünü hangi sözcük anlamlı tamamlar? sorunun cevabı "göl " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

‘‘Biz ise, kıyamet gününe ait duyarlı teraziler koyarızda artık, hiçbir nefis hiçbir şeyle haksızlığa uğramaz.Bir hardal tanesi bile olsa ona (teraziye) getiririz.Hesap görücüler olarak Biz yeteriz.’’(Enbiya Suresi, 47. ayet)Verilen bu ayette bahsedilen 'duyarlı teroziler' ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir? Âişe validemize iftira atılması hadisesine ne ad verilir? Görüntü dosyaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Anadolu’nun bitmez tükenmez binlerce, on binlerce atasözü vardır. Her biri bir ders niteliğindedir bu sözlerin. Örneğin “Ayağını yorganına göre uzat.”                                                                                1derken maddi yönden hesaplı olmak; “Sürüden ayrılanı kurt kapar.” derken birlik ve                                                                                2beraberliğin önemi; “Ağaç yaş iken eğilir.” derken                                                  3doğaya zarar vermemek gerektiği; “Dost acı söyler.”                                                                  4derken de yakınlarımızın kusurlarımızı çekin- meden söyleyebileceği vurgulanmıştır. Bu metindeki numaralanmış atasözlerinden hangisinin açıklaması yanlıştır? Aşağıdaki durumlardan hangisinde yağış oluşma ihtimali daha azdır? Birinci kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? I. Ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda görülmesiII. Oluşan bireylerin ebeveynlerinden farklı genetik yapıya sahip olmasıIII. Değişen ortam koşullarına karşı daha dayanıklı bireylerin oluşmasıYukarıda verilen özelliklerden hangileri eşeyli üremenin eşeysiz üremeye üstünlük sağlayan özelliklerindendir? Aşağıda bazı organellerin görevleri verilmiştir.I. Madde iletimi yapmak II. ATP üretim merkezidirIII. Bitkide nişasta, protein, yağ depolamakIV. Bitkilerin çiçek, meyve yapraklarına renk vermekBuna göre görevi verilmeyen organel seçenektekilerden hangisidir? TBMM kaç tarihinde açılmıştır? Osmanlı Devleti’ nde taht kavgaları ilk defa ne zaman yaşanmaya başlamıştır? I- İşin yürütülmesiyle ilgili olarak oluşan tehlikelerden korunmakII- Sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmakIII- Daha insanca bir iş ortamı oluşturmakVerilenlerden hangileri iş güvenliğinin temel hedeflerindendir?  “Göz” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?