S:1

"Damlaya damlaya...........olur." atasözünü hangi sözcük anlamlı tamamlar?

"Damlaya damlaya...........olur." atasözünü hangi sözcük anlamlı tamamlar? sorunun cevabı "göl " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Sıkılmıştım. Hiçbir amacım kalmamıştı. Zaten yaratıcı bir yazar kendini tekrarlamaz. Kendini tekrarlarsa o zaman hiçbir şey yaratamaz. Ayrıca, yazarlık insanı yalnızlığa itiyor. Fedakârlık istiyor. Sanılanın aksine ben yalnızlığı değil,insanlarla kaynaşmayı seviyorum.Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap olabilir? Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi kullanım alanı bakımından diğerlerinden farklıdır? Rakamları birbirinden farklı yedi basamaklı en büyük doğal sayının binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni akımının sanatçıları arasında sayılamaz? Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzdeki Hz. Muhammed (s.a.v) sevgisinin tezahürlerinden biri değildir? (1) ‟Üç Silahşörler adlı eser, Alexandre Dumas tarafından yazılmıştır. (2) Kitap, dünya klasikleri arasındadır. (3) En sevdiğim kahramanı Dartanyandır. (4) Diğer kahramanları Athos, Porthos ve Aramistir.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur? Hangi cümlede zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır? Salim 63 sayfalık bir kitabın her gün 3 sayfasını okuyor. Salim kitabı kaç günde bitirir? Aşağıdakilerden hangisi iki basamaklı en büyük tek sayıdır? İslam halifesi, Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezite Sultanıiklimirum (Anadolunun Sultanı) unvanını, aşağıdaki hangi başarısından dolayı vermiştir? Çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklere............ denir. Yukarıdaki tanım aşağıdaki hangi kavramın tanımıdır? "12, 28, 3, 95, 104, 7, ?"Yukarıdaki veri grubunun açıklığının 110 olması için soru işareti yerine kaç yazılmalıdır? Röportaj, gazete çevresinde gelişen öğretici metinlerden - - - -özelliklerini taşır. Çünkü röportajın da dayandığı sağlam bir düşünce ve tez vardır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uymak sözcüğü, renk, biçim vb. yönünden uygun düşmek anlamında kullanılmıştır? Kaç tane 40 TL 600 TL eder ? Pontuslu Rumların Karadeniz bölgesinde Türklere saldırmaları, buna karşılık Türkler in de kendilerini savunmak amacıyla karşı koyduklarını biliyoruz. İtilaf devletlerinin bu karışıklıklar üzerine Osmanlı Hükümetine bölgedeki karışıklıkların bitirilmesini aksi takdirde bölgenin işgal edileceğini bildirmesi Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesiyle ilgili olabilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından farklıdır? Yemyeşil hayat taşır,Yurdumun ormanları.Ufuklara ulaşır,Yurdumun ormanları.Bu dizelerdeki altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri değil­dir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir