S:1

İlk Müslümanlar, "Ensar" ve "Muhacir" adlarını, aşağıdakilerin hangisinden sonra almışlardır?

İlk Müslümanlar, "Ensar" ve "Muhacir" adlarını, aşağıdakilerin hangisinden sonra almışlardır? sorunun cevabı "Hicret" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildirmektedir? Hangi kelimenin hecelere ayrılmasında hata yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hint dinleri arasında yer almaz?  Hareket eden bir cismi durdurmak için hareket yönüne .......................... yönde kuvvet uygulanmalıdırCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Selda 9 yaşındadır. Babasının yaşı, Selda’nın yaşından 24 fazladır. Annesi ise babasından 3 yaş küçüktür. Buna göre, bu ailenin yaşları toplamı kaçtır? Hz.Muhammed(s.a.v.)’in doğduğu ortam ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi inançla ilgili bir yorum değildir? Yüce Allah’ın yaratması; yoktan var etme şeklinde ve bir anda olabileceği gibi var olandan başka bir şey yaratma ve çeşitli evrelerden geçirerek yaratma şeklinde de olabilir. Örneğin yüce Allah başlangıçta yer ve gökleri bitişik halde yaratmışken sonra birbirinden ayırmış ve dört evrede yerküreyi, iki evrede de gökleri yaratmıştır. Sonra yeryüzünü canlılar için yaşanabilir bir hale getirmiş ve daha sonrada canlıları yaratmıştır.Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ethan : Can you ride a horse?Jason : No, I can’t, but - - - - Leyla gelin olmuş, Mecnun mezarda              Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda            Ateşten kızaran bir gül arar da            Gezer bağdan bağa çoban çeşmesini            Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?   2.İnönü Zaferi'nin tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki milli bayramlarımızın tarihleri verilmiştir. Hangi milli bayramın tarihi yanlış verilmiştir?     Doğal çevreyi korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlış olur? Hicret olayı hangi tarihte gerçekleşmiştir?  Kaynama süresince maddenin sıcaklığı ………………… kalır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir kamyonet 7 ton 250 kg geldiğine göre bu araç kaç kg’dır? I. Türkiye’de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Millî Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz.II. Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (askerî liseler dâhil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Millî Eğitim Bakanlığına aittir.III.  Askerî eğitim kurumlarının dereceleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir.IV. Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri, ilgili bakanlıkla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Millî Eğitim Bakanlığınca onanır.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “okul açma yetkisi” ile ilgili olarak yukarıdaki- lerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?  Allah tarafından Hz.Muahmmed’e (sav) Cebrail vasıtasıyla indirilen kitap hangisidir ? “Halis Bey, aldığı ütünün bozuk olduğunu fark etti, satıcıya gidip ürünün bozuk olduğunu söyledi. Satıcı ürünü iade alabilmek için Halis Bey’ den .................... istedi.”Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 1 litrelik 9 şişe meyve suyu, yarım litrelik 20 şişe meyve suyundan ne kadar azdır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılan bir kelime yoktur.   Ekmeğin küflenmesi, yemeğin bozulması, sütten yoğurt yapılması olaylarını gerçekleştiren canlı aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri aşağıdakilerden hangisinin yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır? Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın taşra teşkilatında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde görev yapan şube müdürlerinin disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir? 2054-2504-2540-2450 sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa’nın babasıdır? Nihilistlere göre ideal bir düzen yoktur olmamalı da. Çünkü, ideal sistemler bireyselliği, yaratıcılığı, dolayısıyla özgürlüğü yok ederler.Bu düşünce aşağıdaki felsefe alanlarından hangisinin konu-sunu oluşturur? 9 ile bölündüğünde bölümü 5 olan en büyük doğal sayı kaçtır? Milli mücadelenin haklılığı ilk kez nerede kabul edilmiştir? Doğu cephesi komutanımız kimdir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? - - - - Kırgızların geleneklerini, ahlak ve aile hayatlarını, dünya görüşlerini anlatması bakımından oldukça önemli bir destandır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yarım litresi 4 TL olan sıvı yağdan 96 TL’ ye kaç litre alabilirim? Aşağıdakilerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?  Saat 14.30 yi gösterdikten 49 dk sonra saat kaçı gösterir?                                                        Sosyal Bilgiler dersinde Cumhuriyetimiz ve İnkılâplarımız konusunu işledik. Cümlesinde hangi söz tırnak içine alınmalıdır? Aşağıdaki devletlerden hangisinin tarihinde “Sipahi İsyanı” olayı vardır? Nesrin washed all the dishes - - - - . Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir