S:1

Günümüzde geçerliliğini yitirmiş meslekler vardır. Buna göre hangisi günümüzde geçerliliğini kaybetmiş bir meslektir?

Günümüzde geçerliliğini yitirmiş meslekler vardır. Buna göre hangisi günümüzde geçerliliğini kaybetmiş bir meslektir? sorunun cevabı "Nalbantlık" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
MENÜÇorba : 3 TLBalık : 17 TLKebap : 15 TLTatlı : 6 TL(Soruları tabloya göre cevaplayınız)Menüden çorba ve balık alan bir kişi ne kadar para ödemelidir? Kara yollarında araçların seyretmelerine izin verilen en üst hız sınırına ne denir? Aşağıdakilerden hangisinde insan ihtiyaçlarını karşılamak için doğal çevre şartlarından hammadde kaynığı olarak yararlanmaktadır? III. Murat beni himayesi-ne alarak, astronomi çalışmalarıma destek vermiştir. Bu dönemde İstanbul'da Tophane'de bulunan boş bir alana gözlemevi yapılması için 10.000 altın vermiştiTakiyyüddinin verdiği bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 12 kalemin 1/3‘ i kaç kalem eder ? Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Ömer zamanında Müslümanların takvimi için başlangıç kabul edilmiştir? I. Sütün ekşimesi- Kimyasal olaydır. II. Hamurun mayalanması- Fiziksel olaydır. III. Suyun donması- Fiziksel olaydır. IV.Şekerin yanması- Kimyasal olaydır. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 2ab – a + ab – 4a cebirsel ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öneri anlamı yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna yanlış bir noktalama işareti konulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir kişisel özelliktir? • Toplayıcılık ve avcılık alanlarının azalması• Hayvanların evcilleştirilmesi ve bitkilerin yetiştirilmesi• Nufüs sayısı ve yoğunluğu arttığı için göç etmenin zorlaşmasıVerilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılmasıII. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılmasıIII. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanmasıVerilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır? Adalardan yaza ettik de vedâSızlıyor bağrımız üstündeki dağBu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Aşağıdakilerin hangisinde mikroskobik canlılar rol oynamaz? Bir sinema salonunda tam bilet 19 TL, öğrenci bileti 18 TLdir. 149 tam, 129 öğrenci bileti satılan bu salonda kaç lira elde edilmiştir? Saat ikide, bir saatlik yemek paydosu verildi. Sami kömür ambarına indi. Ambar karanlıktı, rutubetliydi ama toprak serindi. İri bir maden kömürü parçasını ba-şının altına alıp yorgun vücudunu toprağa bıraktı, hemen uyudu. Düdük sesleriyle uyandığı vakit, kontrolörler ellerinde elektrik lambaları, çocukları işbaşına gönderiyorlardı. Sami de hemen kalktı, makinesinin başına geldi.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? En iyi ısı yalıtkanının yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır? Boykottan sonra Peygamber Efendimiz,henüz rahat bir nefes almamıştı ki, art arda gelen vefatlar yüzünden büyük üzüntüler yaşadı. Çünkü en büyük destekçileri olan Ebu Talib ve Hz. Hatice vefat etmişti. Peygamber Efendimizin çok acı çektiği bu yıla verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? "Çocuk Hakları Sözleşmesi"ne göre çocuk aşağıdakilerden hangisinde ailesinden alınır? Bugünkü ................ çok zor geçti.Yukarıdaki cümlede noktalı yere sınavım sözcüğünün eş anlamlısını yazmak için hangi sözcüğü kullanmalıyız? Aşağıdakilerden hangisi toplumcu şiiri geliştiren şairlerden biri değildir?A) B) C) D) Dünya'dan bakıldığında Ay'ın bazı kısımları karanlık bazı kısımları ise nispeten daha aydınlık görülmesinin nedeni nedir? Herhangi bir konuda yazılabilir. Yazar kendi düşüncelerini kanıtlama amacı gütmeksizin açıklar.Konu sınırlaması yoktur.Yazar kendisiyle konuşuyormuşcasına yazar.Kişisellik vardır ve bireysel düşünce savunulur. Yukarıda sözü edilen yazı türü nedir? ... Yoluna gücü yetenlerin o evi (Kâbe) haccetmesi, Allahın insanlar üzerinde bir hakkıdır.(Âl-i İmrân suresi, 97. ayet)Bu ayet ile emredilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Bizans İmparatorluğu, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda yaklaşık yarım yüzyıl daha varlığını sürdürme fırsatı bulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Göktürklere ait bir destandır? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına D, yanlış ise Y yazınız.(.....) Bireyler, sosyal rollerine uygun davranışlar geliştirir ve sorumluluklar üstlenir.(.....) Dil, insanların yaşayışına dair maddi ve manevi değerlerini ifade etmelerini sağlar.(.....) Tarih bilinciyle hareket edilmesi toplumsal birlikteliğin oluşmasına yardımcı olur.(.....) İnsanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan veya herhangi bir konuda araştırma yapmadan kişi ve durumlar hakkında kesin kararlar verilmemelidir.(.....) Toplumla uyumlu bir şekilde yaşamamızı sürdürebilmek için farklılıklara saygı göstermek önemlidir. Bir bitki hücresinin konulduğu ortamlarda gösterdiği değişiklikler sırasıyla şöyledir;I. Hücre zarı ile çeperi birbirinden uzaklaşmıştır.II. Hücre zarı ile çeperi birbirine yaklaşmıştır.III. Hücre zarı ile çeper mesafesinde hiçbir değişiklik olmamıştır.Bu bitki hücresinin konulduğu ortamların yoğunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hz.Muhammedin anne ve babasının adı aşağıdakilerden hangisidir? Hadis-i Şerife göre ; münafıklığın alameti üç tanedir .Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir. Mondros Ateş Kes Antlaşmasına Osmanlı Devletinin Hicaz, Yemen, Suriye ve Iraktaki kuvvetlerine en yakın antlaşma devletleri kumandanlığına teslim olacaktı Bu madde; Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi özelliğine örnektir? Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde divan şiiri nazım biçimleri bir arada verilmiştir? Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli, yüksekçe yere ............. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? Erken yat, erken kalk.Yat yarışlarına ülkemiz de katılacak.Bu cümlelerde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? III+IV+V+VI işleminin sonucu kaçtır? 14, - 12, - 6 ve 3 sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (sas) doğumundan önce gerçekleşen büyük hadiselerden bir değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir