S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı vardır? sorunun cevabı "Son çıkan kitabı daha çok satmış." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Ayın evrelerinden biri de- ğildir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetini tanıyan ilk Müslüman devlet aşağıdakilerden hangisidir? Doğal kaynaklar tükenebilir ve tükenmeyen kaynaklar olarak ikiye ayrılır.(I) Rüzgar, güneş ve dalga tükenmeyen doğal kaynaklara örneklerdir.(II) Tükenmeyen doğal kaynakların çevreye olumsuz etkileri, tükenebilen kaynaklara göre daha fazladır.(III) Tükenebilir doğal kaynakların azalması, tükenmeyen doğal kaynakların önemini arttırmaktadır. (IV) Doğal kaynaklar ekonomik faaliyetlerin gelişmesi için son derece önemlidir.(V)Yukarıda doğal kaynaklar ile ilgili numaralandırılarak verilen cümlelerden hangisi yanlıştır? Esirci, zavallı Dilaşupu arkasına alarak konaktan çıktığı gibi doğruca Mahpeykerin yalısına götürdü. Kapıdan girildiği sırada esirci, Dilaşupa hitaben bir tarz-ı mütehakkimane ile :Etek öp kız! deyince, biçare o zamana kadar hakika-i hâli teferrüs ettirecek hiçbir alamet görmediğinden neye uğradığını anlayamadı.Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 365 X 19 = ?​Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y harfini yazınız.(.....) Vakıflara sadece devlet tarafından yardım yapılabilir.(.....) Ziraat Bankası tarımı destekleyen kuruluşlardandır.(.....) Enderun mektebinde üst derece memurlar yetiştirilirdi.(.....) Meslek seçiminde anne baba istekleri daha önemlidir.(.....) TEMA sigara ve alkol bağımlıları için çalışmalar yapan bir kuruluştur. Ticaretin altın kuralı bellidir ( ) Peşin alışveriş yapacaksın ( ) Bunu sakın ama sakın unutma evladım ( )Bu parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaret- lerinden hangileri getirilmelidir? Mudanya Ateşkes Antlaşmasında Türk heyetinin başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır? Bir yerde demokrasi ve insan haklarından bahsediliyorsa orada ................... olması gerekir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur? Yazılı hukuk kurallarının ilk örnekleri aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir? Modern periyodik tablo ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen illerin hangisinde yıllık ortalama sıcaklık değerleri daha düşüktür? Microsoft Publisher programında varsayılan dosya adı aşağıdakilerden hangisidir? Ben insanları ancak ...........................diye yarattım.Yukarıdaki ayette boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisiyle doldurulabilir? Kurtuluş Savaşında düşmanlarla neden savaşıldı? Atmosferde miktari en fazla olan gaz asagidakilerden hangisidir? 2 83A 5B4 yedi basamaklı sayısının binler ve birlerbölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı 25olduğuna göre A + B kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir vardır ? Aşağıdaki katmanlardan hangisinin yapısında erimiş kayalardan oluşan magma bulunur? Aşağıdakilerden hangisi alfabemizde kalın ünlülerin sayısıdır? "25-r" cebirsel ifadesinin sözel ifadesi hangisi olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem henüz yapılmamıştır? I. Yağış II. Basınç III. Sıcaklık IV. Rüzgârlar Bitki örtüsünün dağılışı ve gelişimi üzerinde daha çok etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde birarada verilmiştir? "Onu bulunca, bizi unuttun." cümlesinde altı çizili olan kelimelerin çeşidi nedir? Aşağıdaklerden hangs doğrudur? Yeryüzündeki sıcak su kaynaklarının dağılışı ile aşağıda verilenlerden hangisinin dağılışı daha çok benzerlik gösterir? • Süt• Ekmek• Yumurta• EtVerilen besinlerden hangisinin içeriği diğerlerinden farklıdır? Bir depremin oluşturduğu hasarı belirlemek için o bölgedeki insanlar, binalar ve doğa üzerindeki etkileri gözlenir. Genel olarak depremin merkez üssünden uzaklaştıkça depremin etkisi azaldığı için farklı bölgelerde farklı hasarlar oluşabilir. Deprem farklı binalarda, farklı zeminlerde de değişiklik gösterir.Depremin çevrede oluşturduğu bu etkiler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? İbadet yalnızca Allah için yapılır. Allahtan başkasına ibadet etmek ve boyun eğmek büyük günah sayılmıştır.Allahtan başkasına ibadet etmeye ne denir? Bilimler doğaya egemen olmayı amaçlarken teknoloji sayesinde de hayatı kolaylaştırıcı bir işleve sahiptir.Buna göre bilimin yaşantımızdaki işlevi aşağıdakilerden hangisidir? • Çocukluğu ve gençliğinin bir dönemi Firavunun sarayında geçti.• Mısırı terk etti, Medyende Hz. Şuayb ile görüştü ve onun kızıyla evlendi.• Sina Dağında Rabbinden vahiy aldı.Yukarda hakkında bilgi verilen peygamber kimdir? 6,3,7,0 sayılarından elde edilecek en büyük çift sayı ile en küçük tek sayının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıkların başlama sebepleri arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi Ayın hareketlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi sınıfımızdaki Şeref Köşesinde bulunur? Akşam Güneş batarken yüzümüzü güneşe döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek görevi aşağıdakilerden hangisinindir? I. Laf torbaya girmez.II.Laf lafı açar, laf da kutuyu açar.III.Lafla peynir gemisi yürümez.IV.Lafla pilav pişerse deniz kadar yağı benden.Numaralanmış sözlerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Sevr Antlaşması hiçbir zaman Türk milletini karamsarlığa düşürmedi. Tam aksine mücadele gücünü ve kararlılığını artırdı. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı Millî Mücadeleyi sonuna kadar destekledi.Bu bilgiye göre Türk milletinin Sevr Antlaşmasına karşı tutumu ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir