S:1

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi terim anlamıyla kullanılmıştır?

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi terim anlamıyla kullanılmıştır? sorunun cevabı "Şarkının notaları sazın tellerinde yankılanıyordu." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hanisi bir grup değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bin sözcüğü sayı anlamında kullanılmıştır? Kişisel bakım ve temizliğimize neden dikkat etmeliyiz? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir? Kaç yaşından küçüklere sigara satılması yasaktır? Aşağıdaki eylemlerden hangisi olumsuzdur? Aşağıdakilerden hangisi tedbirli olmak ile ilgili bir atasözüdür? Anadoluda siyasi birliği ilk olarak sağlayan uygarlık hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert sessizlerin yumuşamasına örnek vardır? Aşağıdakilerden hangisi tiyatro eserini oluşturan ögelerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi başbakanın görevleri arasında yer almaz? Her gün 55 litre süt satan sütçü Pazar günleri dinleniyor. Bu sütçü dört haftada kaç litre süt satar? 4 tane onluk , 7 tane binlik , 8 tane birlik , 2 tane yüzlük , 6 tane on binlikten oluşan doğal sayı hangisidir ? Otomobillerde ve termik santrallerde enerji üretmede kullanılan petrol ülkemizde en fazla hangi bölgede çıkarılmaktadır? Yazılışı verilen sayılardan hangisinin okunuşu doğru verilmiştir? A: I´m very hungry. B: Ok. ............ Dinamometrelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden saydam maddedir? Peygamberimizin ilk eşi kimdir ? Asiye : Dört yanı denizlerle çevrili olan kara parçalarıdır. Asiyenin tanımını yaptığı doğal unsur aşağıdakilerden hangisidir? '' I'm playing b_ard g_mes ''Cümlede boş bırakılan yerlere hangi harfler gelmelidir? Verdiği nimetler için Allaha şükretmek, teşekkür etmek için kullandığımız dini ifade hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin ilkyardım çantasında bulundurulması şart değildir? 2 kilogram 650 gramdan kaç gr fazladır? Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.(Nisâ suresi, 93. ayet)Bu ayet aşağıdakilerden hangisini korumaya yöneliktir? Çözünme olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bilmediğim bu şehirde, şu köşebaşında,Telaşlı kalabalıklar arasındanŞimdi tam aklımdan geçtiğin anda,Karşıma çıkıversen hey dost! Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Ebu Muhammed Ubeydullah, aşağıdaki devletlerden hangisini yıkarak Fâtımî Devletini kurmuştur? Bugün günlerden salı, 5 gün sonra köye gideceğiz.Hangi gün köye gideceğiz ? Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur? Peygamberler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Peygamberlerin hepsi, aynı hedeflere ulaşmak, aynı amaçları gerçekleştirmek için çaba göstermişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin bildirdiği ortak ilkelerden birisi değildir? Çocukların korunmasında en büyük sorumluluk aşağıdakilerden hangisindedir? 101 001 100 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemalin Meclisin yetkileri ve hükümetin kurulması konusunda verdiği 24 Nisan önergesinde Geçici bir hükümet başkanı tanımak doğru değildir.denilerek TBMMnin üstünde bir güç olmadığı belirtilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?I. İstanbul Hükümetinin yok sayıldığınaII. Meclisin bağımsız olduğuna III. Kabine sisteminin kabul edildiğine Rusyanın I. Dünya Savaşından çekilmesi ve Doğu Avrupadaki savaşların durması hangi antlaşmayla gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Bulut Depolama nedir? Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisiyle Azak Kalesini Ruslara bırakmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir