S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel adların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel adların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? sorunun cevabı "A) Mevlana Mahallesi’nde oturuyor.
 "
dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Avrupa kıtası ile ilgili  aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İnsanoğlunun, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir pro- jeleri hayata geçirebilmesi, yaşadığı doğal çevreyi yeterince tanımasından geçmektedir. İşte bu nokta da, insanoğlunun karşısına coğrafya bilimi çıkmakta- dır. Coğrafya bilimini, insan ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi kendi ilkeleriyle araştıran, inceleyen elde ettiği sonucu bir sentez halinde sunan bir bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Coğrafya biliminin elde ettiği bulgula- rın, insanların gündelik hayatına gerektiği gibi tatbik edilmesi durumunda etkin bir arazi kullanımı da sağ- lanabilmiş olur. Böylece, doğal kaynaklar hem amacı doğrultusunda kullanılmış hem de gereksiz kullanımın önüne geçilebilmiş olur.Verilen metinden, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Kloroplast organeli ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Canlıların ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı, Allah tarafından sağlanan her türlü nimet anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bir insanın soluk alması sırasında, 1. Kaburga kasları kasılır.  2. Diyafram kasılarak düzleşir.  3. Kaburga kasları gevşer.  4. Diyafram gevşeyerek kubbeleşir.şeklindeki değişimlerin hangileri meydana gelir? Aşağıdakilerden hangisi salih amel kapsamında değildir? Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır?   Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’de kast sistemi içerisinde “ Rahipler ve aydınlar” sınıfını ifade eder? This is the most delicious ice-cream I have - - - - tasted. Aşağıdakilerden hangisi tragedyalarıyla ün yapmış sanatçılardan biridir? Belirli sayıda nükleotit içeren ve en az bir protein ya da RNA'nın sentezinden sorumlu DNA parçasına ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?derim. Türk - İslam kültürünü Hindistan'a ilk taşıyan ve İslamiyet'in bu coğrafyada yayılmasında etkili olan Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir? “ Şehrin ışıkları sokağımızı aydınlatmıyordu “ cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerdeki fiillerden hangisinin öznesine göre çatı özelliği diğerlerinden farklıdır? Yön bulmaya yarayan alete ne  denir Aşağıdakilerden hangisi milli bayramdır? SAĞA DÖN        ifadesinin ingilizce karşılığı hangisidir?  Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? Sanayi Devrimi’nin başladığı dönemlerde sanayi tesislerinin kuruluş yerini belirleyen önemli faktörlerden birisi enerji kaynaklarına yakınlık iken günümüzde bu durum önemli ölçüde değişmiştir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Başkalarının görüşlerini kendi cümlelerimizle aktarmaya ne ad verilir?  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir gün, “Burnu sürtülsün! Burnu sürtülsün! Burnu sürtülsün!” buyurdular. Bu dehşetli ikaz üzerine yanında bulunan sahabiler; “Kimin burnu sürtülsün ya Rasûlallah?” diye sordular. Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi:”………………………..”Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in burnu yerde sürtülsün dediği gruptan değildir?  Aşağıda verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.(....) Çözünme hızını sadece sıcaklık değiştirir.(....) Plastik, cam, metal, kâğıt gibi atıklar geri dönüştürülebilir.(....) Sis, toprak, çorba, salata gibi karışımlar homojendir(....) Tuzlu su, şekerli su gibi karışımlar homojendir. Pontuslu Rumlar’ın Karadeniz Bölgesinde Türkler’e saldırmaları,buna karşılık Türkler’in de kendilerini savunmak amacıyla karşı koyduklarını biliyoruz.itilaf devletlerinin bu karışıklıklar üzerine Osmanlı Hükümetine bölgedeki karışıklıkların bitirilmesini,aksi takdirde bölgenin işgal edileceğini bildirmesi,Mondros  Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesiyle ilgili olabilir?   Motosikletin farı yanmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalı olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Afrika Kıtası’nın en gelişmiş ekonomisine sahip ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Kişinin maddeyi keyif verici etkisine bağlı olarak alma arzusu, bu arzunun zamanla irade dışına çıkması ve maddeyi sürekli alma isteğine ne ad verilir? Aşağıdaki özelliklerden hangileri asitler ve bazlar için ortak özelliktir? Ah, bir zamanlar ben de böyle değil miydim? Vaniköy’de yalının hamam dairesi tutuşup yandığı gün herkes telaş içinde kederli bir hâldeyken ben ne kadar sevinmiştim! Çünkü bizim yangında da İcadiye’den toplar atılmıştı. Yani o yalıdayken tufanı andırırcasına yağan yağmurda her tarafı seller basarak, umum ev halkı büyük korku ve telaş içinde olduğunda ben de ne derece bahtiyar olmuştum! Çünkü harem dairesi avlusunu bir geniş havuz hâline getiren sular üzerinde kayık yüzdürmek benim için kolay olmuştu.Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Ali saat 15.30'da ödevine başlamış, 2 saat 20 dakika çalışmıştır.  Ali ödevini bitirdiğinde saat kaçtır? Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir? “Beyaz tüyleri, siyah gözleri ile Çomar bize baktı.” Cümlesinde varlığın rengini bildiren sözcükler hangisidir? Hz. Muhammed’in ismini söyleyince ve duyunca ne söyleriz? Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini ispatlamak için yolculuğa çıkan denizci kimdir? İnsanın kendisini başkasının yerine koymasına …………… denir. Boş bırakılan yere ne gelmelidir? Orta Asya Türk Devletleri’nin kısa sürede yıkılmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? “ 3a5 “  üç basamaklı sayısı hem 3 ‘e hem de 5 ‘e tam bölünebildiğine göre a yerine hangisi gelebilir? Dayımın kümesinde 9 tavuk ve 5 tavşan yaşar. Tavuk ve tavşanların ayak sayılarının toplamı kaçtır? Aşağıda verilen iletişim ögelerinden hangisi "gönderici"yi ifade eder?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir