S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? sorunun cevabı "A) Barış Sünnet olduğu için okula gelemedi.
 "
dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin zararlarından biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in aile içindeki örnek davranışlarından biri değildir? Her yıl Ramazan ayında Cebrail (as.) ve Peygamberimiz o zamana kadar gelen ayetleri karşılıklı okurlardı. Önce Cebrail (as.) okur, Peygamberimiz dinler; sonra Peygamberimiz okur, Cebrail (as.) dinlerdi.Günümüzde de ramazan ayında devam ettirilen karşılıklı Kur’an okumaya ne isim verilmektedir? Zamanın, üzüntülü anlarımızda yavaş geçtiği, sevinçli anlarımızda hızlı geçtiği şeklinde algılanması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Sofra tuzunu oluşturan NaCl bileşiği için, I.  İyonik bağlı yapıdadır.II.  Eşit sayıda Na+ ve Cl– iyonları bulundurur.III.  Bir elektronun ortak kullanımı sonucunda oluşur. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. Tanımı hangi haklarımız arasında yer alır? Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk sanatında görülmez? Aşağıdakilerden hangisi, mimarinin kullanılış amacına göre yapılan bir gruplandırmadır? Aşağıdakilerden hangisi doğal bir çevredir? “Ben okula saat yedi buçukta giderim.” Cümlesinin İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? Kışın giydiğimiz ayakkabıların altı kalın ve dişlidir. Ayakkabıların böyle üretilmelerinin sebebi nedir? I. MumII.  AteşIII.  AmpulIV. Gaz lambasıNumaralanmış aydınlatma araçlarının az gelişmişten çok gelişmişe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y işareti koyun.  (……. Hacim, eşit kollu teraziyle; kütle, dereceli silindirle ölçülür.. (…….) Yetişkin bir insanda ortalama 206 kemik vardır. (……. )Egzersiz sırasında nabız ve nefes verme hızı azalır. (…….) Küçük taneli katılar, sıvı haldeki maddeler gibi bulundukları kabın şeklini alır. (…….)İskeletimizi oluşturan kemiklerin hepsi aynı biçim ve yapıya sahiptir.  Dolunay evresinden 1 hafta sonra hangi evre görülür? Aşağıdakilerden hangisi kişi adı yerine kullanılan sözcüktür? “... Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını  verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Kur’an-ı Kerim, Sebe’ suresi, 39. ayet)“Kim fakire verirse onun eksiği olmaz; fakat kim ondan göz çevirirse o çok lanet alır.”(Kitab-ı Mukaddes, Süleyman’ın Meselleri, 28/27)“Fakat sadaka verdiğin zaman, sağ elin sol elinin ne yaptığını bilmesin de.” (Kitab-ı Mukaddes, Matta, 6/3)İlahi dinlerin bu tavsiyelerinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi saatim 06:00 ‘i gösteriyor. 3 saat sonra saatim kaçı gösterecek? Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişeri, aşğıaki hangi savaşsonunda durmuşur? "Bizler toplumun refahını düşünen insanlarız." cümlesinde varlığın yerini tutan sözcük hangisidir? "Yaşanılanları duyunca tepem attı." cümlesinde yer alan ''tepem attı'' deyiminin anlamını aşağıdakilerden hangisi karşılar? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sabah ,öğle ,ikindi,akşam,yatsı namazlarının farzları sırası ile kaçar rekattır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? 4 tane şekerinin 4/4'ünü öğretmenine veren Ayşegül’ün kaç tane şekeri kalmıştır? Kavimler Göçü sonucunda;• Avrupa Hun Devleti kurulmuştur• İlk Çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır• Avrupa’da feodalite ortaya çıkmıştır• Avrupa’da skolastik düşünce egemen olmuşturYalnız bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisineulaşılamaz? 1- Gelir - gider2- Uzun - kısa3- Beyaz - akEşlemelerinden kaç tanesinde zıt anlamlı sözcükler eşleştirilmiştir? Bitki örtüsü bozkır olan Karasal iklimde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yetişmez? İmamın cuma ve bayram hutbelerindeki konuşmasında kullandığı yüksekçe merdivenli yere ne denir? Sevr Antlaşmasına göre Türk halkına kalan yer aşağıdakilerden hangisidir?   Gaz maddenin sıvıya dönüşmesi olayına ne denir? Aşağıdaki inkılap – ilke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcük değildir? Elektrik akımı ile ilgili;I. Seri bağlı iki direnç paralel duruma getirilirse eşde-ğer direnç azalır.II. Elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru oluşur.III. İki özdeş direnç paralel bağlandığında elde edilen eşdeğer direnç diğer dirençlerden büyüktür.yargılarıdan hangileri doğrudur? 112 Acil Yardım merkezi arandığında hangi bilgiye gerek yoktur? Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden değildir? Avrupa’da feodalite (derebeylik) rejimini sarsarak güçlü merkezî krallıkların kurulmasına zemin hazırlayan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir? ………………………dünyadaki hemen hemen tüm web sitelerinin listelendiği, kategorilere  ayrılmış, aradığımız bilgileri en kısa yoldan ve hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayan web siteleridir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Allah'ın eşi ve benzeri olmadığını, doğmadığını ve doğurmadığını ifade eden sure aşağıdakilerden hangisidir? Sarı tohum rengi aleli, yeşil tohum rengi aleline; yuvarlak tohum şekli aleli, buruşuk tohum şekli aleline baskındır.Buna göre her iki karakter bakımından heterozigot iki bezelyenin çaprazlanmasından elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.•  315 tane sarı tohum rengi ve yuvarlak tohum şekline sahip bezelye•  101 tane sarı tohum rengi ve buruşuk tohum şekline sahip bezelye•  108 tane yeşil tohum rengi ve yuvarlak tohum şekline sahip bezelye•  32 tane yeşil tohum rengi ve buruşuk tohum şekline sahip bezelyeBuna göre yapılan çaprazlamadan elde edilen bireylerin fenotip ayrışım oranı aşağıdakilerden hangisidir?(Fenotip ayrışım oranı birey sayısının en sade hali ile ifade edilir.) Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir