Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin de halinde bir sözcük vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin de halinde bir sözcük vardır? sorunun cevabı "B) Bugün onu okulda göremedim.
 "
dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Uzaktan gelirken bir şarkı sesi, duysam yüzümde nefesini…. Mahmut’un şiirinde, hangi duyu organlarını kullanmıştır? Hangisi bilim insanının özelliklerindendir? Aristoteles, ahlaklı ve erdemli bir hayatın amacının mutluluk olduğunu söyler. İnsanın mutlu olabilmesi için kendi içindeki özü ya da formu gerektiği gibi gerçekleştirmesi zorunludur. İnsana özgü olan, onun asıl özünü ve amacını meydana getiren akıldır. Öyleyse mutlu yaşamak, aklı ile hareket eden kişinin ulaşabileceği bir durumdur.Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki durumlardan hangisi “Muhtaç kimseye sadaka vermekte, sadaka sevabı vardır. Akrabaya sadaka vermekte ise hem sadaka sevabı hem de akrabalık bağlarını kuvvetlendirme sevabı vardır.” hadisine uygundur? Aşağıdaki yargıların hangisi peygamberlerin özellikleriyle ilgili değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri aşağıdakilerden hangisinin yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır? ‘’ Diz’’ sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne vurgulanmıştır?  Lake Van is - - - - lake in Turkey. Yasama yetkisinin konu itibarıyla sınırlandırılmamış olduğu ve yasama organının bir konuyu anayasaya uygun dilediği ölçüde ayrıntılı olarak düzenleyebileceği ilkesine ne ad verilir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre Devlet memuru iken muvazzafaskerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevinitamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren kaçgün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar? ”Köye gittiği zaman yüzüne kan geldi.” Cümlesindeki deyimin yerine aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse cümlede anlatılmak istenenin tersi anlaşılır?