S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin de halinde bir sözcük vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin de halinde bir sözcük vardır? sorunun cevabı "B) Bugün onu okulda göremedim.
 "
dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Selanik şehri ile birlikte Osmanlı Devletinin Batıya açılan önemli bir şehridir. Aynı zamanda bu şehrin bulunduğu Makedonya bölgesinin diğer bir özelliği de II.Abdülhamite karşı Meşrutiyet taraftarlarının yoğun olarak yaşadıkları bir yer olmasıdır.Yukarıda bazı özellikleri verilen ve Mustafa Kemalin de eğitim aldığı şehir, aşağıdakilerden hangisidir? Evrende değişmeyen hiçbir şey olmadığını savunan Herakletios bu değişimi ‘Aynı ırmakta iki kez yıkanamazsınız sözüyle dile getirir.Herakletiosun bu düşüncesi aşağıdakilerden hangisine uygunluk gösterir? Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Sevda 36dan başlayıp 8e kadar geriye doğru dörder ritmik sayıyor. Aylin ise 9dan başlayıp 30a kadar ileriye doğru üçer ritmik sayıyor.Buna göre hangi sayıları her ikisi de söylemiştir? Saçında bit olduğu için saçı sürekli kaşınıyordu. cümlesinin hangi kelimeleri eş seslidir? Bir iç açısının ölçüsü 90° olan üçgene ......................................... üçgen denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Özel girişimin başardığı en önemli sanayi kuruluşu ve ilk şeker fabrikası aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede birleşik fiil yoktur? Sema ayini aşağıdaki tasavvufi oluşumlar- dan hangisine aittir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, dayanışma ile ilgili bir sözdür? Aşağıdaki sayılardan hangisinin onlar basamağında 3 rakamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi ideal bir düzenin olabileceğini reddeden görüşlerden biri olan "nihilizm" görüşünün temsilcilerindendir? Peygamberimiz, ‘‘Ramazan ayından sonra en faziletlioruç, Allahın ayı olan - - - - ayında tutulan oruçtur.buyurmuştur.Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Tanrı inancı; Baba, Oğul, Kutsal Ruh olmak üzereüçlü bir temele dayanır. Buna teslis inancı denir.Hakkında bilgi verilen inanç hangi dine aittir? Aşağıda verilen cümlerin başına doğru ise D yanlış ise Y yazınız?(.....) Canlıların neslini devam ettirmesi üreme sayesindedir.(.....) Erkeklerde spermin ve idrarın vücut dışına atıldığı organ penistir.(.....) Denizyıldızı tomurcuklanarak ürer.(.....) Çimlenme için gerekli şartlar ışık, uygun sıcaklık ve oksijendir.(.....) Kurbağa ve kelebek yaşam döngüsü içinde başkalaşım geçirir. Ardışık üç sayının en büyüğü 62 ise bu sayıların toplamı kaçtır? Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için aşağıda verilen araçlardan hangisi kullanılır? Mustafa Kemal Millî Mücadeleyi nereden ve hangi tarihte başlatmıştır? Aşağıdaki sözleşme örneklerinden hangisi resmî biçim şeklindedir? Aşağıdakilerden hangisi İslamın kelime anlamlarından birisi değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir