S:1

Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? sorunun cevabı "Doktor ameliyathaneden çıkmıştı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Serkanın 1350 lirası, Elifin Serkandan 950 lira fazla parası vardır. İkisinin toplam kaç lirası vardır? Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, belgenin şekli özellikleri ile ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Müçtehit, içtihat ederek bir hüküm verdiğinde verdiği hüküm doğru ise iki sevap alır, hatalı ise bir sevap alır.Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmemiştir? Kuvvet cisimler üzerinde kalıcı değişikliğe neden olabilir.Aşağıdakilerden hangisine uygulanan kuvvet kalıcı olmaz? Allahın Resûlünde sizin için pek güzel bir örnek vardır. (Ahzap, 21) Ayet-i kerime ile ifade edileni hangi cümle yanlış anlatır? 7809 sayısında 8 rakamının basamak değeri kaçtır? Demir kap ve plastik kap içine eşit miktarlarda buz konulup sıcak bir ortama konuluyor. Bununla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki sözcükler düzgün sıralandığında anlamlı bir cümle oluşturur? Hangisi okulda öğretmenin, öğrencilerine karşı adil davranışlarından biridir? "Dört bin bir" okunuşu verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad (sıfat) yoktur? 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? İngilizlerin yalnız olarak işgal ettiği ilk Osmanlı vilayeti hangisidir? Üç Amerikalı iş arkadaşının (Chad Hurley Steve Chen ve Jawed Karim) eğlence için açtıkları daha sonra Google tarafından satın alınan, kısaca "Video Paylaşım Sitesi" olarak adlandırabileceğimiz bir web sitesidir.Yukarıda bahsedilen site aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi vücudumuzun bölümlerinden değildir? When do have breakfast every day? Yarışmada birinci olunca çok sevindim." cümlesindeki yüklemin "öznesine göre çatısı" aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisi konuşma adabına uygun değildir? Aşağıdaki organlardan hangisi düz kaslardan oluşur? Nasıl yaşayacağım ey deniz, senden uzak?Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin.Uyuyor mu limanda her gece sallanarakAltından çivilerle çakılmış gemilerin?Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İlkçağ da Anadoluda kurulan uygarlıklardan birisidir? Toplumumuzda olmayan bir gelenek söyler misin?Yukarıdaki soruya hangi seçenekte doğru cevap verilmiştir? Ses ve görüntüleri depolamak amaçlı verilen cihazlardan hangisi en gelişmiştir? Kendilerine kitap verilen peygamberlere ne isim verilir? Pek sessiz, kendi halinde anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? ağır kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi aklın insana sağladığı faydalardan biri değildir? Hızlı nüfus artışı,I. Doğal kaynakların hızla tüketilmesineII. Biyoçeşitliliğin azalmasınaIII. Tür içi çeşitliliğinin artmasınaverilenlerden hangileri neden olabilir? (1) Zengin ülkenin insanları tembellik edip ekip biçmeyi terk ettiklerine çok üzülmüşler. (2) Açlıktan kurtulmak için son çare olarak sandıklarındaki incileri öğütüp un hâline getirmişler. (3) Halıcı, herkesin güvenini kazandığı için de işleri hep yolunda gidermiş. (4) Bu çocuklar öyle zayıfmış ki neredeyse vücutlarındaki kemikler sayılıyormuş. (5) Sihirbazın birbirinden ilginç gösteriler yaptığını gören kral, gösteri bitince onu tebrik etmiş. (6) Bu undan ekmek yapmışlar ama açlıkları geçmemiş. (7) Çünkü inciden yapılan un, buğday unu gibi lezzetli ve doyurucu değilmiş.Bu paragraftaki numaralanmış cümleler farklı masallardan alınmıştır. Aşağıdakilerin hangisinde aynı masala ait cümleler bir arada verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Grup çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi uygun bir davranış değildir? Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel vatan ! mısrada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu kazanılan davranıştır? İnsanlar arasındaki eşitlik, bir devlette hangi araçla/yöntemle sağlanır? Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? The story - - - - I read was very interesting. Halk dilinde oluşan, yaratıcısı belli olmayan bir anlatı türüdür. Bu eserler daha sonra bir yazar tarafından yazıya geçirilir. Olaylar tamamen hayal ürünüdür. Yer ve zaman belli değildir. Kahramanlar insanüstü özellikler gösterir. Çoğu kez evrensel konular işlenir. Bu türde eğiticilik esastır.Bu parçada özellikleri verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? Aşağıdaki kurumlardan hangisi Atatürk tarafından kurulmuştur. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir