S:1

Aşağıdaki dizelerin hangisinde daha az ünsüz vardır ?

Aşağıdaki dizelerin hangisinde daha az ünsüz vardır ? sorunun cevabı "Dolaşsam deniz deniz." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
İman edip salih amel işleyen takva sahibi müminlere - - - - denir. Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olan etkenlerdendir? Radyo ve televizyonda çeşitli sorunlar hakkında düzenlenen toplantılar - - - - türünde yapılmaktadır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? o İlk denizci Türk beyliğidir.o Güçlü bir donanma kurmuşlardır.o Ege kıyılarını ve yakın adaları ele geçirmişlerdir.Verilen bilgilerde, aşağıdaki Türk beyliklerinin hangisinden söz edilmektedir? Kara yollarında trafik işaret levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir?  Amniyosentez yöntemi uygulanırken verilenlerden hangisine dikkat edilmez? Canlıların sınıflandırılması ile ilgili;I. Aynı takımda bulunan canlılar, aynı şubede yer alır.II. Aynı türden iki canlı çiftleştiğinde verimli döl verebilir.III. Aynı takımda bulunan iki canlı, aynı cins içinde olamaz.verilenlerden hangileri doğrudur? " Where is Germany ?" sorusunun cevabı hangisidir?  Aşağıda verilen  özellikler hangi geometrik şekle aittir?   1-Karşılıklı kenar uzunlukları eştir.   2-Karşılıklı açıları birbirine eştir.   3-Köşegen uzunlukları birbirine eş değildir.   4-Komşu açıların toplamı 180 derecedir.   5-İç açıları toplamı 360 derecedir. Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir. Aşağıdakilerden hangisi, aile planlamasının amaçlarından biri değildir? I. Suyun donmasıII. Suyun buharlaşmasıIII. Naftalinin süblimleşmesiYukarıdaki olaylardan hangilerinde sistemin iç enerjisi artar? Sınırları belirlenmiş tek bir konuyu, belirli bir planla ve tüm yönleriyle derinlemesine inceleme tekniği, aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar benim ismim Kadir.  Bugün okulumun ilk günüydü. Bu yüzden çok heyecanlıydım. Sabah uyandım. Elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltımı yaptım. Okula gitmek için hazırlandım.Kadir uyanınca ilk ne yapmıştır?  Arayı arayı bulsam izini,İzinin tozuna sürsem yüzümü,Hak nasib eylese görsem yüzünüYa Muhammed canım arzular seni.Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisine duyulan sevgi ve özlem vurgulanmaktadır?  Son : What does a logger do?Father : A logger - - - -. Kaybolan bir çocuğun aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur ? 80 cm uzunluğundaki tahtalardan 2‘ şer cm’lik parçalar kesilerek parke yapılacaktır. Bu tahtalardan en fazla kaç cm’ lik  parke elde edilir? Birinci Dünya Savaşı sıratında Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde Ruslarla       mücadele etmiştir?   Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? Aşağıda verilen cümlelerden hangisi devrik  cümledir?   I. İnsanın apaçık düşmanıdır. II. Kötülükleri güzel gösterir. III. İnsanları kötü yola yönlendirmeye çalışır. Yukarıda özellikleri verilen varlık hangisidir?  Aşağıdaki konulardan kaç tanesi,Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ana konusudur?* Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma*  Seçimlerde oy kullanma* Ekonomik sömürüden korunma* Eğitime erişim hakkı*Engelli çocukların hakları*Uyuşturucu ve bağımlılıktan korunma*İstismar ve ihmalden korunma “O, sabahı aydınlatandır. O,geceyi dinlenmezamanı, Güneş ve Ay’ı(vakitlerin tayini için) birerhesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz olan (ve herşeyi) çok iyi bilen Allah’ın takdiridir.”(En’am suresi, 96. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Hangisi aydınlatma araçlarının gelişmesinin faydası değildir? Anonim halk şiirinde ölen kişinin ardından duyulan acıyı ve üzüntüyü dile getirmek, onun üstün yanlarını anlatmak için yazılan şiirlerin genel adına ----, Divan edebiyatındaki karşılığına ----, İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığına da ---- denir.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hz Muhammed hangi savaşta alınan esirleri on Müslümana okuma yazma öğretmen karşılığında serbest bırakmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?   Allah  tarihte her millete bir peygamber göndermiştir. İlk peygamber …..…………, son peygamber  …………………. dir. Bu ikisi arasında pek çok peygamber  gelip geçmiştir.Boşluğa sırasıyla hangi isimler gelmelidir? Atatürk Haftası ne zamandır? Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir.Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur? Allah’tan başka herhangi bir varlığın tanrısal nitelikler taşıdığına inanmaya, Allah’a ortak koşmaya ne denir? Bazı kitaplar vardır, okur unutursunuz, hiç iz bırakmaz geride. Bazen de öyle bir kitap okursunuz ki derin bir iz bırakır yaşamınızda. Bu izyaşam boyu gökyüzünün sonsuzluğunu, mavi denizin büyüsünü çizer yüreğinize; her an yenicoşkulara kapılacak gibi durmadan kabarıp köpüren sevinçlere hazırlar sizi.Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?  İnternet ortamını kullanırken hangi davranışı sergilersek etik kurallara uygun davranmış oluruz? Aşağıdakilerin hangisinde yalnızca dokunma duyusu ile ilgili bir durum ifade edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Ömer SEYFETTİN’ne ait değildir?          Noktasal yüklerin elektriksel alan çizgileri ile ilgili;I. Herhangi bir noktadaki elektriksel alan vektörü o noktadan geçen elektriksel alan çizgisine teğettir.II. Elektriksel alan çizgilerinin sayısı sonsuzdur.III. Elektriksel alan çizgileri negatif yüklerden başlayıp pozitif yüklerde son bulacak şekilde olur.ifadelerinden hangileri doğrudur? Kaç tane 250 ml 15 litre eder?    Aşağıdaki davranışlardan hangisi teknolojik ürünlerin yanlış kullanımına örnek olarak verilemez ? Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki etik değerlerden hangisine daha uygundur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir