S:1

Kuranı kerim kolaylıkla ezberlenebilmesi, anlamının kolaylıkla anlaşılabilmesi, uygulanabilmesi ve kalplere iyici yerleşmesi için bir defa da değil, bölümler halinde indirilmiştir. Sureleri oluşturan cümlelere ne ad verilir?

Kuranı kerim kolaylıkla ezberlenebilmesi, anlamının kolaylıkla anlaşılabilmesi, uygulanabilmesi ve kalplere iyici yerleşmesi için bir defa da değil, bölümler halinde indirilmiştir. Sureleri oluşturan cümlelere ne ad verilir? sorunun cevabı "Ayet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir parkta bir kısmı 4 kişilik, diğerleri 7 kişilik olan toplam 25 tane bank vardır. Banklardaki oturma yerlerinin tamamı 127 kişilik olduğuna göre kaç tane 7 kişilik bank vardır?           Masal okumadım diye,         Yıldızlar kızdı bana.         Keloğlan girdi rüyama,         Masallar anlattı bana.Yukarıdaki dörtlüğün konusu nedir?    Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım üçüncü kişi ağzıyla yapılmıştır?  • Hırsızlık yapmak kötüdür. (Toplumsal değer)• Hırsızlık yapmak suçtur. (Toplumsal norm)Bu örneklere göre, normu değerden ayıran temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ön adlardan hangisinde varlıkların yerini işaretle belirten kelime yoktur? “Perde” sözcüğü hangi cümlede ”mecaz” anlamıyla kullanılmıştır? 300 liraya alınan bir ürün 420tl ye satılmıştır % kaç elde edilmiştir? “Öğlen ........... yerken, öğretmenimizin dünyanın şekli ile ilgili anlattıkları aklıma geldi.” Yukarıdaki sözlerin sahibi olan öğrenci acaba hangisini yemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “doğru” sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır? Analog saatlerde akrep ve yelkovanın yaptığı hareket ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? Peyami Safa, “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı romanında âdeta bir ruh bilimci tavrı takınmış, roman kahramanlarının ruh dünyalarını ayrıntılı ruhsal tasvirlerle okura betimlemiştir. Bu sayede okurun, kahramanın içinde bulunduğu duygu durumunu, ruh hâllerini anlaması ve kendini kahramanın yerine koyması daha kolay  olmuştur.Bu parça edebiyatın aşağıdaki bilim dallarının hangisiyle ilişkisi olduğunu gösterir? At the market.      "I’m really sorry." ne demektir ? Osmanlı Devleti’nin Batı’ya yönelişindeki etken, devletin hükmetme yollarının uğradığı bozgun ve yıkımdır. 18 yy. boyunca yoğunlaşan ve üst üste gelen askeri başarısızlıklarla somutlaşan, 19. yüzyıl boyunca tartışılan durum bir ölçüde Osmanlı dünya görüşünün kendisini üreterek dönüştüremediği için gerçekleşmiştir. Batı’nın siyasal ve sosyal baskısıyla egemenliği yitirmek, dolayısıyla yok olmak tehlikesi karşısında devlet bazı kurumları, Batılılaştırma yolunu seçer. Böylece kaybetmek üzere olduğu egemenliğini korumak için merkezîidareyi güçlü kılacaktır. Bu nedenle Tanzimat’tan sonra devleti kurmak ve modernleştirmek yolunda ortaya çıkan fikir akımlarından biri de Batıcılıktır.Bu parçadan Osmanlıdaki Batıcılık akımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi deniz koloniciliğinde gelişme göstermiş uygarlıklardandır? Aşağıdakilerden hangisinin inanç sistemi diğerlerinden farklı özellikleresahiptir ? “Herhangi bir üstünlüğünden dolayı şişinmek, caka yapmak” anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir? • Sanat eserinden ya da genel olarak güzellikten haz alan kişidir.•  Sanat eserine, sanatın kendisine ve onun değerine ulaşma imkânı veren davranıştır.Verilen tanımlar sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangilerine aittir? Sınıf başkanını kim seçer?  Aşağıdaki cümlelerden altı ç izili deyimlerden hangisi “söylemek istediğini bir türlü söyleyememek” anlamını içeren bir deyimdir?  Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik cümledir? Özcan has been living in Turkey since he was born. He hasn’t been- - - -. İslam her insan, her mekan ve her zaman için gönderilmiştir. Bu İslam’ın hangi özelliğidir? Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı dinlerden biri değildir? "Teknolojik ürünler eğlence amaçlı kullanılmaya başlanırsa yaşamımızı olumsuz etkiler." Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir? Cümleyi tamamlayan doğru kelimeyi bulunuz?"............. is my brother, Ali." Soluk alma sırasında gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir.I. Göğüs boşluğu genişler, hacmi artar ve hava basıncı düşer.II. Diyafram kası ve kaburgalar arası kaslar kasılır.III. Dış basınç yüksek olduğunda akciğerler hava ile dolar.IV. Diyafram kası düzleşir ve kaburgalar yukarı doğru yükselir.Bu olayların gerçekleşme sırası hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? (1) Otomobil durmuştu. (2) Kesik bıyıklı esmer birgenç, bize doğru gülerek koşuyordu. (3) Siyahpaltosunun şıklığı bana göre büyüleyiciydi. (4)Geldi, Hasan’ı ellerinden tuttu.Numaralanmışcülelerden hangisi önel bir yargıiçrmektedir? Kalkınmışlık düzeyi arttıkça ülkemiz tarımında aşağıdaki değişikliklerden hangisi gözlemlenmez? Hangisi tarihte Türk adıyla kurulmuş olan ilk Türk devletidir? Sosyal içme evresi olarak bilinir. Bu evre yaşam boyu böyle sürebilir ve kronik alkolizm oluşmaz. Fakat içenlerin bir bölümü birkaç yıl içinde içkiyi artırır ve düzenli almaya  başlar.Yukarıdaki özellikler alkolizmin kaçıncı evresine aittir? a=0,08   ,   b=0,801    ,   c=0,8   ondalık kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız? I’m very hungry. I want to eat .................... .A) somethingB) anythingC) somebodyD) anywhere Ulaşım türünü seçerken hangisine dikkat edilmez? 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  “ Memleket mutlaka çağdaş, uygar, yepyeni olacaktır.Bizim için bu hayat davasıdır.” Diyen Atatürk Türk milletinin refah seviyesinin yüksek olmasını istemiştir. Buna göre Atatürk’ün hangi kişisel özelliğinden bahsedilmiştir?     Bu kitabı değerlendirdiğimizde sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: Kitap genellikle içeriği açısından tenkit edilebilir. Ama biz öyle yapmadık çünkü elimizdeki kitap bizi yönlendiriyor. O nedenle diyoruz ki bu kitap kurallara uymayışı ve sistematiği açısından kesinlikle bilimsel çalışmalarda kullanılamaz. Eğer yazar, kendi yanlışları- nı düzeltmeden kitabını bastırıyorsa bu da büyük bir hatadır.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir? Hangisi İç gezegenlerden değildir?  Teyemmüm hangi gazve sırasında farz kılınmıştır Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir