S:1

Sözcükler söylenirken bazı hecelerin diğerlerine göre daha kuvvetli söylenmesine ne ad verilir?

Sözcükler söylenirken bazı hecelerin diğerlerine göre daha kuvvetli söylenmesine ne ad verilir? sorunun cevabı "Vurgu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
İkişer ritmik sayarken 24’ ten önce hangi sayı vardır? Aşağıdakilerden hangisi “Kişi (şahıs) zamiri“ değildir ? Mihail'ler yüksek ve kalın duvarlarla çevrili kocaman bir bahçenin içinde, çatı hariç, üç katlı bir konakta oturuyordu. Bahçede ayrıca üç bina daha vardı. Onlarda da uşaklar, rençberler, çobanlar kalıyordu.Bu paragraf aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?  Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim.”     Yukarıdaki hadis-i şerif Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hangi yönünü anlatmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad vardır? Peygamber efendimizin annesi Kureyş kabilesinin ……………….kolundan, babası da  Kureyş’in    ………………. kolundandır. Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir? Sarah:Let’s watch a comedy movie.Carol :That’s great. - - - -. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş sözcük değildir? “Fikret’in sesi telefonda yankılandı ( ) ( ) Getiririm neden getirmeyeyim ki( ) Ne istediniz de getirmedim ( )  ( ) “       Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerler sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilir? Pillerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi çekim eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi birden fazla varlığı belirtmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de akarsularımızdan sağladığımız faydalar biri değildir? “-de” durum ekleri “-te, - ta” olabildiği halde, “-de, -da” bağlaçları hiçbir zaman “-te, -ta” biçiminde yazılamaz.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bunu uygun olmayan bir kullanım vardır? Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Uzunyayla ve Bozok platoları hangi bölgemizdedir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz'in (sav) danışarak iş yaptığını gösteren bir örnek değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hareket bildirmez? Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerle insanlar dünyanın dört bir yanıyla iki yönlü ile- tişime girme olanağı bulmuşlardır. Herhangi bir konuda istediği kadar bilgi alma özgürlüğüne sahip olan insanlar, keşifleri anında izlemeye başlamışlardır. Bir bilgi ya da haber bu sayede dünyanın dört bir yanına çok kısa sürede yayılmaya başlamıştır. Bu metinde aşağıda verilen hangi kitle ileti- şim aracından söz edilmektedir? Max Weber tarafından geliştirilen örgüt tipi aşağıdakilerden hangisidir? Mineraller ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? What are you doing ?I' m playing ______.Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ? Mustafa Kemal Atatürk hangi ünvanla Samsun a çıkmıştır?  Biz bir şeyi düşünsek de düşünmesek de o şey vardır. Gerçek, sadece düşünce ile kavranamaz; onda bir parça akıldışılık olmalıdır.Bu görüşlere sahip bir filozof aşağıdaki ifadelerden hangisini savunamaz? - Kitap okuyor musun?- O kadar hızlı değil. Okumam hızlansın, annemin bana okuduğu kitapları bir dekendim okuyacağım. - Hangi kitabı söz gelimi?- “Kırmızı Balon”u.Bu parçadaki altı çizili söz grubunun eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre okul müdür yardımcısı nasıl görevlendirilir?  Farklılıklara saygılı olmayı gerektiren en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir? “Bunlara kendilerinden öncekilerin, Nûh, Âd ve Semûd toplumlarının, İbrahim’in kavminin, Medyen halkının ve yıkılıp giden beldeler ahalisinin haberleri gelmemiş miydi? Onlara peygamberleri apaçık delillerle geldiler. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi, asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi.”                                                                             (Tevbe suresi, 70. ayet)Bu ayet aşağıdakilerden hangisi için örnek oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde kanser tedavisinde uygulanan radyoterapi yöntemini tanımlamaktadır? Hz Muhammed hangi savaşta alınan esirleri on Müslümana okuma yazma öğretmen karşılığında serbest bırakmıştır? Peygamberimizin“... Ey Allah’ın kulları! Hepiniz kardeş olunuz.” öğüdü dinimizin hangi özelliğini ifade etmektedir? Safa ve Merve tepeleri arasında yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Efendimiz(s.a.v.) nerede ve ne zaman dünyaya gelmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Aşağıdakilerin hangisinde ilk defa “Şark Meselesi” deyimi kullanılmıştır? Aşağıdaki namazlardan hangisi Farz’dır? I. GiyimII. BeslenmeIII. UlaşımIV. TurizmVerilenlerden hangileri iklimin etkilediğunsurlardandı? 10 – 7 = 3 işleminin ingilizce yazılışıyla ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki yorum biçimlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir