S:1

Peygamberimizin anne ve babasının adı nedir?

Peygamberimizin anne ve babasının adı nedir? sorunun cevabı "Âmine - Abdullah " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan biri değildir? Kara kedi bahçede uyuyor. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Mutezile mezhebinin ‘el-Vad vel-Vaîd ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin en yakın onluğa yuvarlanması ile en yakın yüzlüğe yuvarlanması sonucunda aynı sayı elde edilir? Dünyamızın katmanları hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir? Okula hazırlıklı gelmek aşağıdakilerden hangisini sağlar? Evde oturma odasında otururken, diğer odalardan gelen hangi sesi daha iyi duyarız? Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatımızda kullandığımız dini ifadelerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin, insan faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek gösterilemez? Altın madeni işleten kuruluşların, altını ayrıştırmak için ürettiği atık ve çamurun, bir atık barajı yapılsa bile, zararı çok büyüktür. Bugün oluşan atıkları bir barajda biriktirerek doğadaki kaderine terk etmek, bir arıtma değildir. Ve bu tutum bilimsel etikle de bağdaşmaz. ---- Çünkü çevre teknolojileriyle bunların arıtımı mümkündür. Bu arıtımla atıkların zehirlilik, kanserojenik gibi tehlikeleri ortadan kaldırılabilir.Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Göz alabildiğine uzanan bir düzlüğe çıkmışlardı. Ne ağaç vardı ne dere ne ev! Yalnız ara sıra kocaman kocaman hayvanlara rast geliyorlardı.Çok uzun bacaklı, çok uzun boylu, sırtları kabarık, kambur hayvanlar trene bakmıyorlardı bile. Dalgın ve küskün, arka arkaya, ağır ağır, yumuşak yumuşak, iz bırakmadan gidiyorlardı.Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki sayılardan hangisinin birler bölüğü ile milyonlar bölüğü yer değiştirdiğinde sayının değeri artar? Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunundaki istihdam şekillerinden birisi değildir? Çok değil yirmi sene önce hiçbir öğretmenden, eğitimciden, anne ve babadan duymadığımız kelimeler, bugünün dünyasında peynir ekmekten bile çok kullanılır hâldedir. Çocuk biraz hareketli ise daha uzmanına gitmeden çocuğun kendi evinde, apartmanında veya sınıfında hakkında verilmiş bir hüküm vardır: Hiperaktif. Devamında ise hiperaktivitenin dikkat eksikliğine sebep olduğunu tespit edebilen(!) çevreden bir hüküm daha gelir: Bu çocuk, tedavi görmelidir. Aksi takdirde, okulunda da hayatı boyunca da hep başarısız olur! Hâlbuki şunu hiç düşünmezler: Ancak alanında yetkin bir psikolog ya da psikiyatr, böyle bir teşhis koyabilir.Aşağıdaki yargılardan hangisi bu metnin ana fikrini desteklemektedir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi işi ve hareketi bildiriyor? Aşağıdakilerden hangisi sosyal alanda kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yöneliktir? We have been reading books in the library - - - - . Bu platformun amacı, bilgi teknolojileri aracılığıyla etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. Sunduğu e-içerikler; sınıf seviyelerine uygun ve güvenilir olup herkesin kullanımına açıktır. Ayrıca Türkiyede ve dünyada dijital yayıncılık alanında önde gelen eğitim firmaları tarafından sağlanan içeriklerle de zenginleştirilmektedir. Sosyal ağ yapısıyla öğretmenleri de ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerini sağlamaktadır.Hakkında bilgi verilen Millî Eğitim Bakanlığının elektronik uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? Satın aldığımız ürünün bozuk çıkması, sonrada aldığımız yerin ürünü geri almaması durumunda yapılması gereken nedir? Taşıt durmadan inmek ......................... neden olur. İfadesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir pastanede günlük ortalama 150 bardak meyvesuyu satılmaktadır.Bu pastanede 200 milimetrelik bardaklar kullanıldığına göre günlük ortalama meyve suyu satışı kaç litredir? Bir yerleşim yerine fabrika yapılmasının insanlara olumlu yada olumsuz yönde etkileri olabilir.Aşağıdakilerden hangisi olumsuz etkilerdendir? İç Anadolu bölgesinin fiziki haritasına bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Allahın her iyi söz ve davranışa verdiği karşılığa ne ad verilir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme yapanların yetkisi ve rapor ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tarih öncesi uygarlığının gelişme süresinde kültürel dönemlerin en uzunu aşağıdakilerden hangisidir? Fiyat artış hızının azalması anlamına gelen ve yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? 27 .... 76 sayıları arasına gelecek matematiksel sembol aşağıdakilerden hangisidir? Bilgisayarın elle tutulabilir, elektronik parçalarına ne ad verilir? 40 ile 50 arasındaki aşağıdaki sayılardan hangisi 7 ile tam bölünüp 2 ile tam bölünemez? Aşağıdakilerden hangisi protista grubu içinde ver almaz? Tüm iç açıları farklı ölçülerde olan üçgene ............................... üçgen denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir okul yöneticisi öğretimsel lider olarak zamanını daha çok hangisine harcar? Maddelerin kokusunu hangi duyu organımızla algılarız? Çevresi 70 cm olan dikdörtgenin kısa kenarı 12 cm ise uzun kenarı kaç cmdir? Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur? Aritmetik ortalaması 24 olan beş sayıya hangi sayı eklenirse aritmetik ortalama 27 olur? Aşağıdakilerden hangisi göçün doğal nedenlerinden biri değildir? "Araba" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir