S:1

Aşağıdaki davranışlardan hangisi günahtır?

Aşağıdaki davranışlardan hangisi günahtır? sorunun cevabı "İftira atmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sıralı ikililerden hangisi y=2x-1 doğrusu üzerinde değildir? Giydi şimdi yamaçlar, Pamuk tüylü bir kalpak. Fakat hâlâ ağaçlar,Bu soğukta çırılçıplak.Bu dörtlükte bahsedilen ay aşağıdakilerden hangisi olabilir? Din anlayışındaki yorum farklılıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? l. Sertlik ll. Parlaklık lll. Ses IV. pürüzlülükYukarıdakilerden hangileri maddenin dokunma duyusuyla algılanabilir? Batıda Ortaçağ boyunca bilimsel gelişmeler durma noktasına gelirken İslam dünyasında bilim önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu gelişmelerin nedeni İslamiyetin doğuşu ve yayılışı sırasında Müslüman önderlerin bilimsel düşünceyi teşvik etmeleridir. Bu dönemde matematik, tıp, astronomi, doğa bilimleri ve birçok alanda çalışmalar yapılmıştır.Buna göre ortaçağda bilimsel gelişmeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I. Yerşekillerinin engebe oranı fazladır.II. Yıllık yağış miktarı fazladır.III. Bitki örtüsü cılızdır.Türkiyede heyelan olaylarının fazlaca görüldüğü yerlerin genel özelliği olarak yukarıdakilerden hangisi gösterilemez? Sigaradan en fazla zarar gören organımız hangisidir? Aşağıdakileden hangisi İstanbulun yerleşim yeri seçilmesinde etkili olmamıştır? Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir? Rahman ve Rahîm olan Allahın adıyla başlarım. cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? Karşılıklı konuşmalarda konuşmacının konuşmasından önce satır başlarında kullanılan noktalama işareti hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir? yanmak kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? Aşağıdaki olaylardan hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir? Toplantılarda konuşulanların bir tutanakla tespit edilmesi aşağıdakilerin hangisinde zorunludur? Karaciğerde üretilen ve safra kesesinde depolanan safra sıvısı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Varlık → Canlı → Bitki → Ağaç → MeşeVerilen sıralamada kaplamı ve içlemi en fazla olan kavram ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? Ses aşağıdaki ortamlardan hangisinde yayılmaz? Peygamber Efendimizin başı Hz. Ayşenin dizinin üzerindeydi, üzerine bir baygınlık geldi. Kısa bir süre sonra gözünü açıp evin tavanına doğru dikti ve son bir söz söyleyip vefat etti. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin vefat etmeden önce söylediği son sözüdür? Yaz" kelimesi hangi cümlede mevsim adı olarak kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili isim bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Bursadan gelen yeşil bu denizi boyadı gökten sonraVe trenler şifreli düdükleriyle trajedileri perdelerkenDönüp bir köşeden ötede kaybolurkenBen kayalarını denizin ahenkleştirdiği kıyılardaGerçeği kovaladım hayal meyal görünen kelimeler arkasındaBu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hangi seçenekte kelimeler arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? Akşamları ................ yatarım Noktalı yere hangisi yazılırsa cümle anlamsız olur? I. MardinII.ErzurumIII.ÇankırıVerilen şehirlerden hangileri Artuklu kentidir? Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk ulus hangisidir? Bir basamaklı en büyük asal sayı ile 40den küçük en büyük asal sayının çarpımı kaçtır? En modern toplumlardan en ilkel kabilelere varıncaya kadar her seviyeden insanın bir yüce varlığa inandığı görülmektedir.Bu durum aşağıdakilerden hangisi örnek oluşturur? Yüce Allahın (c.c.) insanlara ilahi kitaplar göndermesi hangi paygamberle başlamıştır ? Aşağıdakilerden hangisi edebiyat-psikoloji ilişkisini yansıtan bir durum değildir? Toplumu ilgilendiren bir konuda farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak yaptıkları tartışmalara ne ad verilir? İslam tarihinde ilk ezanı okuyan sahabe aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel bir anlam ifade edilmektedir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi birbiri ile ilişkili değildir? "Giriş - çıkış" kelimeleri arasındaki ilişki hangi seçenekte vardır? Aşağıdakilerin hangisinde fabl türüyle ile ilgili bilgi yanlışı vardır? Besinlerin içeriklerine göre gruplandırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Linda :- - - - ? I can give them to you.Laura : I would like two eggs, a little salt and butter. They are all in refrigerator.Linda : Here you are. Schillere göre sanat ile oyun arasında benzerlikler vardır. Her ikisi de insanı gündelik yaşamın kaygı, sıkıntı ve korkularının dışı-na çıkarır, her ikisi de yarar amacı gütmeden zevk verir. Buna göre sanatla oyun arasındaki benzerlik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Hücrelerde besinler parçalanarak enerji elde edilir.Bu olayI. Bir hücreli canlılarII. HayvanlarIII. Bitkilergruplarından hangilerinde gerçekleştirilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir