S:1

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru ve güzel bir davranış değildir?

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru ve güzel bir davranış değildir? sorunun cevabı " Yalan söylemek       " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Doğal afetlerde arama kurtarma çalışmaları yapan sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir? Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. (İsrâ suresi, 36. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Üretici ya da satıcıların belli bir zaman aralığında ve bir fiyat karşılığıpiyasaya sürdükleri mal ve hizmet miktarına ne denir? Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi evde alabileceğin sorumluluklardan biri değildir? Bir bölgede yaşayan canlı türlerinin sayı ve çeşitçe zenginliğine ne ad verilir? Bir basamaklı en büyük tek sayının 5 katı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatımızda kullandığımız dini ifadelerden değildir? Bir organizmadaki kimyasal reaksiyonların tümüne ne ad verilir? Aşağıdaki maddelerden hangisinde kuvvet, sıkma şeklinde uygulandığında maddenin şekli değişebilir? Medineli Müslümanlara verilen Ensar ünvanı ne anlama gelmektedir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerindendir? Aşağıdaki yeniliklerden hangisi köylüye yardımcı olmak ve tarımı geliştirmek amacına yöneliktir? M. Kemal ATATÜRKe gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesi hangi savaştan sonra verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi sürekli rüzgarlardandır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? İşte böylece biz o Kurânı açık seçik ayetler hâlinde indirdik...Yüce Allah bu ayetinde Kurân-ı Kerimin özelliklerinden hangisine dikkat çekmiştir? Yüce Allahın Hz. Âdemden Hz. Muhammede kadar bütün peygamberlerine bildirdiği, peygamberlerin de insanlara açıkladığı dinin adı aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerim ilk kez hangi halife döneminde kitap hâline getirilmiştir? İl idare kurulunda hangisi bulunmaz? 38,457 ondalık kesrinde 3 ile 4 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır? Delikanlılar oyunlarına dalmışlardı. Bir ihtiyarın başına toplanmış çocuklar bir şey dinliyorlardı. Akşam olmak üzereydi. Birden çocuğun biri ağlamaya başladı. Susmak bilmiyordu.Bu metindeki altı çizili ifade hikâyenin aşağıdaki unsurlarından hangisidir? Televizyona düşkün çocuklarda, sosyal beceriler zayıflamaya ve içe dönük bir kişilik gelişmeye başlar. Bu çocuklar ailesiyle, arkadaşlarıyla ve diğer insanlarla sosyal ilişki kurmada isteksiz davranır. Televizyon izleyen bir çocuk, kendisi için bir şey üretememektedir. Sadece başkaları tarafından üretilen şeyleri izlemekte veya bunlarla oynamaktadır.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? anı kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki kelimelerden hangisidir? Bir annenin yaşı iki kızının yaşları toplamından 4 fazladır. Kaç yıl sonra annenin yaşı kızlarının yaşları toplamından 6 yaş eksik olur? Slayt gösterisini başlatmak ve gösteriden çıkmak için kullanılan tuşlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Hz. Muhammedin Allahı görüyor gibi kulluk yapmandır, sen Onu görmesen de O seni görüyor. diye tarif ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir? 8 tane çeyrek elma kaç bütün elma eder? 0,25 ondalık kesrinin % sembolü ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk 1932 yılında ABDli bir generalle yaptığı bir görüşme sırasında Almanyanın tüm Avrupayı işgal edebilecek bir orduyu kısa zamanda kurabileceğini ve II.Dünya savaşının 1940-1946 yılları arsında başlayabileceğini belirtmiştir.Yukarıdaki durum Atatürkün aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisini kanıtlar niteliktedir? Aşağıdakilerin hangisinde bir ismi işaret yoluyla belirten sıfata örnek vardır? Bir kâse 3 kepçe hoşaf ile dolmaktadır. 6 kâse kaç kepçe hoşaf ile alır? Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapan biri çevre kirliliğine karşı önlem almış olmaz? Bilgisayarda klasörleri niçin kullanırız? Hz. İbrahim (as) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 722 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali nedir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Hangi ikili zıt anlamlıdır? Geceleyin yönümü .................................... ile bulurum.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir işin olmasını istediğimizde aşağıdaki ifadelerden hangisini söyleriz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir