Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Dinimiz İslam ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Dinimiz İslam ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Dinimiz  sadece kendini düşünmeyi emreder" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Metanojenler; metan (CH4) gazı oluşturarak enerji elde eder. Oksijen bu arkebakterilere zehir etkisi yapar. Bataklıklarda, pis sularda, gübrede, çöplerde ve otçul memelilerin sindirim sistemlerinde yaşarlar.Buna göre,I. Metanojenler, mezozomlarında ATP sentezi yapar.II. Enzim sistemleri zor koşullara dayanıklıdır.III. Otçul memelilerin sindirim kanallarında metan gazı oluşturur.verilenlerden hangileri söylenebilir? Aşağıdaki sanatçıların hangisi toplumcu gerçekçi çizgide eser verenler arasında yer almaz? Bir pastanede poğaçalar 75 kuruşa, simitler 85 kuruşa satılmaktadır. Yakup , bu pastaneden 4 tane poğaça, 5 tane simit almış ve geriye 1200 kuruş parası kalmıştır.Buna göre,Yakup'un alışverişten önce kaç kuruş parası olduğunu veren matematik ifadesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? İnsanda erkek üreme sisteminde gerçekleşen olaylardan bazıları şu şekildedir;I. Spermlerin oluştuğu yerdir.II. Spermlerin taşındığı kanaldır.III. Spermlerin depo edildiği yerdir.Buna göre bu olayların gerçekleştiği erkek üreme sistemine ait yapılar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Kur’an-ı Kerim’de Hz. İsa (as.)’nın dilinden şöyle buyrulur: “…Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. Bana kitabı (İncil’i) verdi ve beni bir peygamber yaptı. Ne- rede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekâtı emretti.”   (Meryem suresi, 30-31. ayetler)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden çıkarılamaz? Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız(........) Doğal afetler can ve mal kaybına neden olmaz.(........) Tasarruf, sahip olduğumuz kaynakları ihtiyaç­larımıza uygun şekilde harcamaktır.(........) Oyuncak almak temel bir ihtiyaçtır.(........) İsteklerimiz, temel ihtiyaçlarımızdan önce gelir(........) Made İn Turkey damgası, ürünün Türk malı olduğunu gösterir Hangisi bilgi hatalıdır? Aşağıdakilerden hangisi 2 deste olur? Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerin den biri değildir?  Toplu taşıma aracında yolculuk yaparken aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapan yolcu uyarılmalıdır? “Çıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Gün ağarırken yorgun adımlarla konaktan çıktım.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?  Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi avlan- mayı, et yemeyi ve savaşmayı yasaklayan Mani dinini devletin resmî dini olarak kabul etmiştir?