S:1

Komşu kime denir ?

Komşu kime denir ? sorunun cevabı "Bize  yakın veya bitişik yerde oturanlara." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne denir? "zayıf" sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Babam pazardan 15 kilogramlık 3 çuval patates aldı. Aldığı patateslerden bir çuvalını halama verdi. Bize kaç kilogram patates kaldı? ‘Temiz ‘ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır. . Hatay cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Hangisinin cümlesinde kişi adılı vardır? Her birinin kalınlığı 12 mm olan 35 tane kitap üst üste konulursa kitapların yüksekliği kaç cm olur ? Hz. Muhammed (s.a.v) namaz kıldırırken bir çocuk ağlaması duyduğunda çocuk ve annesi üzülmesin diye namazı kısa keserdi.Yukarıdaki olay peygamberimizin hangi örnek ahlakıyla ilgilidir. Aşağıdakilerden hangisi görme duyumuzu güçlendirmek için sıkça tüketmemiz gereken yiyeceklerdendir? Hudeybiye Antlaşmasına göre iki taraf kaç yıl savaşmayacaktı? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kınama cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir? Musahipliğin amacı aşağıdakilerden hangisidir? I - - - - go to theatre than stay at home. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2Yukarıdaki toplama işleminin sonucunu bulmak için hangi işlemi yapmalıyız? Aşağıdakilerden hangisi en az sıvı alır? Bu yöntemde su, yüksek bir noktadan havuzlara boşaltılır. Bu sayede su oksijence zenginleştirilir. H2S gibi gazlar uzaklaştırılır. Bazı organik bileşikler yükseltgenir.Yukarıda anlatılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? II. Mahmutun Yeniçeri Ocağını kaldırmasının;I. Yeniliklerin önünün açılmasıII. Sınırların genişlemesiIII. Devlet otoritesinin güçlenmesigelişmelerinden hangilerini sağladığı savunulabilir? I. Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı dokuz ay hapis cezası almış olmakII. Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı bir yıl hapis cezası almış olmakIII.Taksirli bir suçtan iki yıl hapis cezası almış olmakIV.Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan mahkumiyeti bulunmakYukarıda yer alan ifadelerden hangileri devlet memuru olmayı engeller niteliktedir? Şiirler işlediklere konulara çeşitli isimler alırlar. ....... şiirde duygular, coşkunluk, akıcılık; ............ şiirde öğreticilik esastır. ........... şiirde kahramanlık konuları, ......... şiirde ise dağlar, çobanlık ve kır hayatı işlenir. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Üsve-i hasene kavramı ne anlama gelmektedir? (-1) - (-2 -3) =? Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Hücrede sayısı genellikle bir tanedir. Tüm hücresel faaliyetlerin yönetimi birada gerçekleştirir.Yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki buluşlardan hangisi diğerlerinden önce yapılmıştır? "bulutlar" kelimesinin tekil durumu aşağıdakilerden hangisidir? Sanat tarihi bilimsel anlamda hangi ülkede ortaya çıkmıştır? Bir spor kulübünde yüzme ve tenis kursları verilmektedir. Yüzme kursuna 35, tenis kursuna 17 ve her iki kursa 8 kişi katıldığına göre bu iki kursa toplam kaç kişi katılmıştır? Çivi yazısını icat ederek insanlık tarihine önemli katkılar sağlayan uyglar aşağıdakilerden hangisidir? A: - - - - ?B: It is blue. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu açısından Mondros Ateşkes Antlaşmasının sonuçlarından sayılmaz? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında batı cephesinde kazanılan bir savaş değildir? Aşağıdakilerden hangisi genelden özele doğru sıralanmıştır. Önce farzı kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yemeklerimizden hangisi bizim kültürümüze ait bir yemek değildir? Kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yusuf Has Hacibe göre devlet, akla, adalete, doğru ve adil yasalara dayanmalıdır. Devlet bireyin gelişmesine katkıda bulunurken birey de erdemli olmaya çalışmalıdır.Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt niteliği taşımaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne vardır? Hz. Peygamber çocukluğunda çobanlık yapmış, gençliğinde ise kervanlara katılarak ticaret yapmıştır.Bu durum Hz. Muhammedin (sav.) hangi yönüne örnek oluşturur? "Bir sayının 2 katının 5 eksiği " ifade eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi serveti-fünun edebiyatının genel özelliklerinden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir