S:1

Bir kimsenin Müslümanlığı ne ile başlar ?

Bir kimsenin Müslümanlığı ne ile başlar ? sorunun cevabı "Kelime -i   Şahadetle        " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin Dünya üzerindeki yerini gösterir? Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım ilkelerinin doğru sıralanışını göstermektedir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara ise Y yazın.(......) Sınıfta okuma parçasını hep aynı kişilerin okuması eşitliğe uygun adil bir davranıştır.(......) Bütün insanlar özgürlük, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.(......) Temel haklarımız anayasa tarafından güvence altına alınmıştır.(......) İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.(......) Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Ülkemizde ticaretin, sanayinin, ulaşımın ve hizmet sektörünün en fazla geliştiği illerden biri de İstanbuldur.Buna göre İstanbulda aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha az olması beklenir? • Bahaeddin Nakşibendin düşünceleri etrafında oluşmuştur.• Allahı sessizce ve çok anmanın Onun sevgisini kalbe nakşedeceğine inanılır.• İmam Rabbani ve Mevlana Halit bu yolun önemli şahsiyetlerindendir.Hakkında bilgi verilen tasavvufi akım aşağıdakilerden hangisidir? Kültürel öğelerimizle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 85' den başlayarak geriye doğru beşerli sayarken 5. söyleyeceğimiz sayı kaçtır? Aşağıdaki çocuklardan hangisi bilinçli bir tüketici değildir? Yaşadığımız yerde yılın her ayı yağışlı ve sıcaktır. Bitkiler gür ve uzun boylu olduğundan gökyüzü neredeyse görünmez hâldedir. Bu nedenle etrafımızdaki ormanlara balta girmemiş ormanlar denir. Yabani hayvanların saldırısından ve selden korunmak için evlerimizi kazıklar üzerine inşa ederiz.Bunları söyleyen kişinin yaşadığı yerde hangi iklim tipi görülür? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi varsağı nazım şeklinin bir özelliği değildir? "72-67-62-A-52" Sayı örüntüsünde A harfi yerine hangi sayı yazılmalıdır? Her bisküvinin kütlesi aynıdır. 4 bisküvi 1 kilo geliyorsa, 4 kilo kaç tane bisküvi eder? Aşağıdakilerden hangisi bir bölge- de veya ülkede ticaretin gelişmesi- ne katkı sağlamaz? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurluğundan çekilme isteyen memurlardan devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Bu zorunluluğa uymayanların yeniden atanmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yapıştır için kullanılan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir? 28 doğal sayısındaki 2 rakamının sayı değerleri ile 8 rakamının basamak değeri toplamı kaçtır? Sanayi İnkılabı aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır? (1) Hafızayı güçlendirmenin en önemli yöntemi onukullanmaktır. (2) Hafızanızı rahat bırakmamanız ve süreklizorlamanız gerekir. (3) Örneğin sudoku, bulmacayapboz ve tabu gibi oyunlar zekâyı geliştirir ve hafızayıgüçlendirir. (4) Bu oyunlara her gün az bir zaman ayırırsanızsizin için yararlı olacaktır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindedüşünceyi destekleyici bir ifade kullanılmıştır? Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Türklerin ilk yurdu neresidir? Kurtuluş Savaşından sonra dünya devletlerinin Yeni Türk Devletini resmen tanıdıkları antlaşma hangisidir? Aşağıda verilen yerlerin hangisinde rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri diğerlerine göre daha az etkilidir? A >1264 - 986 eşitsizliğinde A yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Facebookta sık sık kullanılan .gif uzantılı dosyalara ............. dosyası denir.Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Gün içerisinde bol bol taze sebze ve meyve tüketiriz. Bunlar, sağlığımız için önemli rolü olan vitaminleri bol miktarda içerir.Vitaminlerin asıl görevi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi "daha önce söylediklerinin tersini söylemeye başlamak" anlamındadır? Kitap, CD, kaset, DVD gibi süresiz yayınların üzerlerinde bulundurması gereken baskılı etikete ....................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Defterimin boyu 24 santimetre, kitabımın boyu 42 santimetredir.Defterim, kitabımdan kaç santimetre kısadır? Gizem Hanımın yaptığı kek 50 dakikada pişiyor. Gizem Hanım kekini 17.50 de fırına koyduğuna göre kek piştiğinde saat kaç olur? İnanç esaslarının ilki ve temeli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed (sav.)i diğer peygamberlerden ayıran bir özelliktir? Aşağıda seçimlerle ilgili verilen uygulamalardan hangisi, demokratik toplum düzeninin kurulmasını zorlaştıran bir unsurdur? Yazılışını bilmediğimiz bir sözcüğün doğru yazılışını aşağıdaki kaynaklardan hangisine bakarak öğrenebiliriz? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Sizden biriniz kendisi için sevip istediği şeyi, kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. buyurmuştur.Hadis-i şerifte vurgulanan mesaj aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir? İnsanın okuduğu şey benliğine işler. Hatta insan;zekasına ket vuran her türlü engeli, iyi seçilmiş eserler okumakla ortadan kaldırabilir. Tıpkı vücudun tutulduğu hastalıkların münasip idmanlarla iyi edilebildiği gibi. Mesela top oyunu vücutta hasıl olan taşlarla böbrek hastalarına, ok atmak akciğerle göğüse, ağır yürüyüşler mideye, ata binmek baş ağrılarına iyi gelir vs. Bu sebeple bir kimsenin zihni dağınıksa matematikle meşgul olsun; çünkü bir davayı ispat ederken biraz dalıverse davaya ta baştan başlaması lazım gelir. Eğer zekası farkları görüp ayırmaktan acizse iskolastikleri tetkik etsin. Çünkü onlar; kılı kırk yararlar.Bu denemenin yazarıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Günümüzde ülkeler arasındaki ticaret geçmişe göre daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biridir? Ali asked Barış if he wanted to watch a film with him.Ali to Barış: - - - - ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir