S:1

Aşağıdakilerden hangisi günah değildir?

Aşağıdakilerden hangisi günah değildir? sorunun cevabı "Ahlaklı olmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Kol kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde insan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki tarihi eserlerden hangisi Anadolu dışında yer alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılan birden çok kelime vardır? Aşağıdaki maddelerden hangisinin hacmi en fazladır? Hangi kelimenin hece sayısı diğerlerinden fazladır? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şairlerini Tanzimat şairlerinden ayıran özellikler arasında yer almaz? Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.Bu ayette geçen ölçü sözcüğü aşağıdakilerden hangisiyle karşılanamaz? Osmanlı Devletindeki Lale Devri diye bilinendönemi sona erdiren olay, aşağıdakilerdenhangisidir? Metinde bahsedilen doğal afetin zararlarını azaltmak için dere yataklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Bir kazazedenin dizinde çıkık olduğu tespit edildiğinde aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? Bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek, orada kalmaya devam etmek, bilişim sisteminden izinsiz veri kopyalamak, sistemi erişilmez kılmak ve çalışmaz hale getirmek aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Kuranın en kısa suresidir.Kuranın ilk suresidir.Kuranın en uzun suresidir.Kuranın son suresidir.​Yukarıdaki cümlelerin cevapları hangisidir? ma - pı- ra - la - ka - saYukarıda verilen hecelerle aşağıdaki sözcüklerden hangisi oluşturulabilir? Süt çok .......... besindir. cümlesini aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış anlamda tamamlar? ‘Ben çocukken hurma dallarını taşlardım.Bahçe sahipleri beni yakalayıp Rasulullaha götürdü. O da bana ‘ Bir daha taşlama altlarına düşenlerden ye.Allah seni doyurur ve sular. dedi. Bu küçük yaramaz sahabe kimdir? Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin kaynaklarından biri değildir? Beyza kırtasiyeden 15 liraya boya seti, 16 liraya resim defteri aldı. Kırtasiyeciye 50 lira verdiğinde kaç lira para üstü almalıdır? Her horoz kendi çöplüğünden öter.Yukarıdaki atasözüyle aynı anlama gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Ben, Kocaelinin güzel çehresini çok seviyorum. Cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralandırılmıştır? Prokaryot hücre tipine sahip bakteri ve arkeler ile ökaryot hücre tipine sahip amip, paramesyum ve öglena gibi protistlerdeki eşeysiz üreme tipi aşağıdakilerden hangisidir? Kalker tabakalarının yaygın olduğu arazilerde oluşan toprakların kireç oranı diğer topraklara göre daha fazladır.Yukarıda verilen bilgi toprak oluşumunu etkileyen faktörlerden hangisine örnek oluşturur? Mıknatısın demir tozuna uyguladığı kuvvet aşağıdaki cisimlere etki eden kuvvetlerden hangisi ile benzerlik gösterir? Hanım, 2 m 30 cm kumaş ile pantolon, 400 cm kumaş ile elbise ve 170 cm kumaş ile etek dikmiştir. Hanım toplam ne kadar kumaş kullanmıştır? 538 sayısı ile 374 sayısının toplamından elde edilen sayının sayı değerleri toplamı kaçtır? Kuran-ı Kerimdeki, geçmişte yaşamış peygamberlerin ve toplumların başından geçen olayların anlatıldığı hikayelere ne denir? Aşağıdaki tam sayılardan hangisi pozitif veya negatif bir tam sayı değildir? 2 saat 50 dakika kaç dakikadır? Aşağıdakilerden hangisi hem toplanma şekli ve amacı, hem de aldığı kararlar yönünden milli bir kongredir? Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinde yer almamıştır? Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini önlemek için yapılan uygulamalardan değildir? ‘uzak-ırak kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çoğul ad vardır? Bu filmi sinemada seyretmiş. cümlesinde altı çizili sözcükte meydana gelen ses olayının benzeri, aşağıdakilerin hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir? Aşağıdaki dinlerden hangisi batıl (ilahi olmayan) bir dindir? I. Beng BadeII. Hadikatüs SüedaIII. Su KasidesiIV. Leyla ile MecnunV. Risaletün NushiyyeYukarıda numaralanmış eserlerden hangisi Fuzuliye ait değildir? Kevin : You were at a winter sport center last week.What did you there?Harry : Yes, - - - - . Batı Anadolu kıyılarında deniz meltemine ne ad verilir? Bir atölyede 308 kadın ve bunlardan 105 kişi fazla olmak üzere erkek işçi çalışıyor. Atölyede çalışan işçi sayısı kaçtır? Namazda son oturuşa .........denir.Boşluğa ne gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir