S:1

Aşağıdakilerden hangisini Allahın yapılmasını serbest bıraktığı şeylere denir?

Aşağıdakilerden hangisini Allahın yapılmasını serbest bıraktığı şeylere denir? sorunun cevabı "Helal" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
İyonik bağlı bileşiklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Ayın evreleri nasıl meydana gelir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı taşır? Çağatay, yüzme müsabakasında birinci oldu. cümlesindeki altı çizili sözcüğün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? Nişasta ve glikojen molekülleri için;I. Çok sayıda glikoz molekülünden oluşmaII. Bitkiler tarafından sentezlenmeIII. Dehidrasyon sentezi ile oluşmaverilenlerden hangileri ortaktır? Aşağıdakilerden hangisi trafikte kullanılan levhalardan biri değildir? Aşağıdakilerin hangisi Garipçiler içinde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yönelikboykot uygulamasının sebepleri arasında yer almaz? A: When is the comedy film on TV? B: ........................ "Gece gündüz durmadan çalışıyordu." cümlesinde altı çizili kelimeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? "Babamın elinde kitapları görünce çok sevindim." cümlesi aşağıdakilerden hangisini belirtiyor? Hangi hayvan etle beslenir? Mom : Hey, Adam is on the phone waiting for you.Son : I cant talk to him - - - -. I am studying for Physics exam. Hazırladığımız bir araştırma ödevinde, elde ettiğimiz bilgileri, nereden elde ettiğimizi aşağıdakilerden hangisinde belirtiriz? İçinde x,y,z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.Verilen tanıma göre aşağıdakilerden hangisi açık önermedir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiilin zamanı farklıdır? Kuranda bazı müteşabih ayetlerde; Allahın eli, Allahın yüzü gibi ifadeler geçmektedir. Bazı İslam âlimleri bu ifadelerden hareketle Allahın insan gibi elinin, yüzünün ve diğer azalarının bulunduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. Bazı İslam âlimleri ise bu ifadeleri, Allahın kudreti, Allahın zâtı şeklinde yorumlamışlardır.Bu parçada İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkışına etki eden sebeplerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıda verilenlerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? Hz. İbrahimin yolundan yürüyen ve putlara tapmayan kimselere ne ad verilir? Ambulans ve itfaiye sürücülerinin hız ve yön değiştirme kurallarına uymama hakkına ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur? If you join the Drama Club, you - - - - . Bir otomobil saatte 90 kilometre yol gidebilmektedir.Bu otomobil aynı hızla 8 saatte kaç kilometre yol gidebilir? İllerde en yetkili yönetici aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin kendine has şekline ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız(....) Yazının icadından önce insanlar gözlem, bilgi ve tecrübelerini sonraki nesillere aktarmak için duvarlara resimler çizmişlerdir.(....) Yazı, ilk defa MÖ 3200lerde Mezopotamya medeniyetlerinden Sümerler tarafından icat edildi.(....) Tarihte ilk defa Bergamalılar tarafından Ninovada binlerce tabletten oluşan bir kütüphane yapıldı.(....) İlk defa Asurlular tarafından kullanılmaya başlanan çivi yazısı zamanla başka medeniyetler tarafından da kullanılmaya başlandı.(....) Mısırlılar yazı yazmak için papirüs bitkisinden elde etikleri ve papirüs adını verdikleri bir kâğıt kullandılar Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımdır? Ahlaklı bir insan hatalı davrandığında hangisini yaparsa en güzel şekilde davranmış olur? Hangi cümlede eksik kullanılan noktalama işareti vardır? Andy: Nobody can change my brothers decision. He is as - - - - as a mule.Terry: If you want, Ican talk to him. Maybe he can change his mind. Aşağıdakilerden hangisi set gölü oluşum türlerinden biri değildir? Bilimsel araştırma yapılırken, yapılacak ilk iş ne olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihi ve düşüncesi açısından tasavvufi yorumların islam kültürüne katkıları ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi konu itibariyle diğerlerinden farklıdır? Sorumluluk sahibi bir öğrenciden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? Bir çikolata kutusunda 10 tane çikolata varsa, 6 kutuda kaç tane çikolata vardır? 856 litre zeytinyağının yarısı satıldı. Kalanı çeyrek litrelik kaç şişeye doldurulabilir? Mıknatıs aşağıdaki cisimlerden hangisini çeker? Atomlar elektron kaybettikleri zaman aşağıdakilerden hangisi oluşur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir