S:1

Devletin, bir ailenin, bir kuruluşun gelir ve giderlerini gösteren çizelge aşağıdakilerden hangisidir?

Devletin, bir ailenin, bir kuruluşun gelir ve giderlerini gösteren çizelge aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Bütçe" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Akın : - - - -?Mike : It is mine. Çile, Sonsuzluk Kervanı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi gibi şiirlerin sahibi olan şair aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerimin ilk ve son suresi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi dinin insana kazandırdıklarından biri değildir? Efes hangi ilimizdedir? Tuz ruhu (HCl) ve sirke ruhu (CH3COOH) için;I. pH değerleri sıfır ile yedi aralığındadır.II. Tadları ekşidir.III. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.IV. Metal kaplarda saklanabilir.V. Sentetik olarak elde edilebilinir.verilen açıklamalarından hangisi yanlıştır? Bir kolideki 50 bardaktan 7 tanesi kırılmıştır. Buna göre bardakların % kaçı kırılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlâkıyla bağdaşan bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi sünnet namazlardan değildir? Türkiyenin dışarıdan en fazla aldığı ürün aşağıdakilerden hangisidir? 5 litresi 50 lira olan yoğurttan 1 buçuk litre alan Ali kaç lira öder? Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özeliklerden biri değildir? Bir maddenin katı, sıvı ve gaz hâlleri ile ilgili,I. Madde, katı hâlden gaz hâline dönüşürken ısı alır.II. Gaz hâlde taneciklerin hareketi en azdır.III. Sıvı hâlin belli bir şekli yoktur.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi 24 ve 32 nin 100‟e kadar olan en küüçük katıdır? 23 ile 25 sayısı arasındaki sayı hangisidir? İslam Devletine, aşağıdaki şehirlerden hangisi başkentlik yapmamıştır? Aşağıdaki yargılardan hangisi nesneldir? Aşağıdaki dağılmayı önleme çabalarından hangisi, yeni Türk devletinin temel taşlarından birini oluşturmuştur? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisine bakarak yönümüzü bulamayız? Bir garip ölmüş diyeler Üç günden sonra duyalar Soğuk su ile yuyalar Şöyle garip bencileyin. Dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir? Krokilerde ölçek yoktur.Bu bilgiyi aşağıdakilerden hangisi destekler? Hangisi buluşların yararlarından biri değildir? Öğrenme - öğretme etkinliklerinde Yapılandırmacı Yaklaşıma uygun hareket eden bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? Ay'da görülen tipik yüzey şekilleri hangisidir? ABDde 24 Ekim 1929da New York borsasının çökmesine ne ad verilmiştir? Bilinçli bir tüketici hangisine çok fazla önem vermez? Aşağıdakilerden hangisi umre ibadetinde yer almaz? Dünyamızın yıllık hareketi sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? Aşağıdakilerden hangisi sosyal nedenlerden kaynaklanan engellenmeye örnektir? ax - y + b - 4 = 0x + 3y - 4 = 0denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise a + b kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almıştır? Dedesi Abdulmuttalibin vefatı ile Hz. Muhammed (as)aşağıdaki amcalarından hangisinin himayesinde kalmıştır? Bir insanı aldatmak için alışverişte veya günlük hayatta düzenbazlık yapmaya (...) denir.Yukarıdaki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ege yöremizin erkek halk oyunlarına ne denilmektedir? ...............kâinatın ve bütün varlıkların yaratıcısı olan tek ve yüce varlığın özel ismidir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 14 sayısının yarısı kaçtır? Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan kimdir? ı. Kıyamet günü, kulun ilk hesaba çekileceği şey, farz namazlardır.II. Namaz dinin direğidirAşağıdakilerden hangisi bu Hadislerden çıkarılamaz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir