S:1

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almıştır?

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almıştır? sorunun cevabı "Bu yazarın kitaplarını çok beğeniyorum." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Orta Asya’da yapılan Türk göçlerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?  “kitap ile kitaplık” arasında bir anlam ilişkisi vardır.Aşağıdaki sözcük guruplarının hangisinde böyle bir anlam ilişkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzdeki Hz. Muhammed (s.a.v) sevgisinin tezahürlerinden biri değildir? Aşağıdaki tesislerden hangisinin kurulmasında iklim özelliği daha etkili olmuştur? Hunların ele geçirdiği bölgelerdeki kavimlerle bir arada yaşaması kültürel etkileşim meydana getirmiş, IV. yüzyıldan itibaren de Tuna boyundaki Hunların bir kısmı Hristiyanlaşmıştır. Buna göre;I. Avrupa Hunlarının kültürel değişim yaşadığıII. Göktanrı inancının etkisinin zamanla azaldığıIII. Devletin siyasi varlığını kaybettiğiyukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişenedebî metinlerden biridir? Aşağıdakilerin hangisinde kaynaşma yoktur? As a teacher, I think teenagers use the Internet too much.They love being online and they spend most of their time on the Net.They use their tablets or smartphones to connect to the Internet but it is dangerous for their health and social lives. They also have problems with their families and schools because they don’t have enough time to do homework or read a book or do something else. I always advise parents to pay attention to their children’s Internet habits.What is the text about? Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı sırasında kendi toprakları dışında aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmıştır?   ” Asker, böcekler, kiler, salıncaklar, muz, bulutlar” kelimelerinden kaç tanesi çoğuldur? Aşağıdakilerden hangisi bileşik kelimedir? Aşağıdaki sayılardan hangisinde onlar basamağındaki rakam birler basamağındaki rakamın 2 katıdır? - - - - I feel sleepy, I drink  a cup  8. of coffee. Arap toplumunda İslam’dan önceki putperestlik, haksızlık, kan davası, içki, kumar gibi kötü davranışların yaygın olduğu döneme ne ad verilir? Otuzdokuz tam binde üç ondalık kesrinin rakamla ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamasının özelliğidir? Aşağıdakilerden hangisi bir karışımdır? 12 sayısına kaç eklenirse 18 eder? Bilinçli tüketici hangisini yapmalıdır? Ahmet biriktirdiği harçlıkla bir spor mağazasından kendine bir spor ayakkabı almıştır.Ancak aldığı ayakkabı birkaç gün sonra yırtılmıştır.Ahmet aldığı ayakkabı ile birlikte spor mağazasına gitmiş ancak satıcı satılan malın geri alınmayacağını ve değiştirilemeyeceğini söylemiştir. Yukarıdaki metne göre Ahmet’in aşağıdakilerden hangisini yapması daha doğru olur? İçinden tanırım ben o elleri Onlar ki zahirde viran olurlar Ardıçlı dağları çamlı belleri Aşanlar seyrine hayran olurlarAşağıdaki sanatçılardan hangisi bu şiirin şekil ve içeriğine benzer şiirler yazmamıştır? Bozuk bir saat her 24 saatte 5 dakika ileri gitmektedir. Buna göre saat ayarlandıktan 1 ay sonra 11.45’i göstermesi gerekirken kaçı gösterir? (1 ayı 30 gün olarak alınız.) Kerim : What is your new friend like?Fay :She - - - - . Manav 10,12 ve 19 kilogramlık üç kasa portakal aldı. Cumartesi 8 kg Pazar 12 kg sattı. Manavın satılmayan kaç kg portakalı kalmıştır? My father is a dentist, he fills cavities and - - - - decayed teeth. 4 eksiğinin 5 katı, kendisinin 4 fazlasına eşit olan sayının yarısı kaçtır? Peygamberimize ilk inanan insan kimdir? Bilgisayarın elle tutulabilir, elektronik parçalarına ne ad verilir? Bilgisayarın çalışması için gerekli olan, elle tutulup gözle görülen bilgisayar parçalarına ………………………….denir. Boş bırakılan yere uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Türkçede genel olarak vurgu hangi hecededir?  I. DilimizII.   BayrağımızIII.   Tarihi eserlerimizYukarıdakilerden hangileri ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizdendir? 1. Sağlıklı bir ortamda yaşama2. Eğitim görme3.  Oyun oynama4.  Grev yapmaYukarıdakilerden hangisi Çocuk Hakları kapsamı içinde yer almaz? Aşağıda verilen canlılardan hangisi ökaryot hücre tipine sahip değildir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, resmî yazının tarih bölümü aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Edebiyat her şeyden önce tarihî ve kültürel olandan hareketle dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğidir. Bu etkinlik ile insan olan her yerde ve zamanda karşılaşıldığını, insanı konu alan çalışma alanlarının yetkinlikleri dile getirilmektedir. Öyleyse güzel sanatların kaynağı ve özelliklerinden söz edebilmek için somut olarak insanı tanımak gerekir.Yukarıda güzel sanatların hangi yönü üzerinde durulmaktadır?  Türkler Müslüman Araplarla ilk  kez hangi savaştan sonra karşı karşıya gelmiştir? ​Aşağıdakilerden hangisi daha ağırdır? “Her şey kendisine muhtaç olduğu halde kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan” anlamına gelen Allah’ın ismi aşağıdakilerden hangisidir?  “……………. kültürel ögelerin nesilden nesile aktarılmasında rol alır. Aynı zamanda toplumsal birlik ve dirliği sağlayan bir iletişim aracıdır.”Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? “Konut” sözcüğü adın hangi durumundadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir