S:1

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden değildir ?

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden değildir ? sorunun cevabı "trafik kazası" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Aile ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Eşi doğum yapan memura, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine kaç aya kadar aylıksız izin verilir? Ballıca Mağarası hangi şehrimizdedir? Çok okuyan bir sanat tarihçisi tanıyorum. Okuduğu kitaplardan “Tuhaf Bir Serüven” adlı kitap için “İşte bu benim klasiğim!” derdi. Bu kitabı kendi klasiği olarak görme­sinin nedeni, her fırsatta ondan espriler ak­tarması, içinde yer aldığı her olayla roma­nın sahneleri arasında bağlantı kurması ve kendisinin, yaşadıklarının, düşüncelerinin yavaş yavaş “Tuhaf Bir Serüven” romanı­nın çehresine bürünmesiydi.Sanat tarihçisinin, parçada sözü edilen kita­bı klasik olarak görmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bilgisayar kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olan bilgiyi seçiniz. Betty  : - - - -?Maria  :It is Tim’s. Aşağıdakilerden hangisi trafikte saygılı, sorumlu ve sabırlı olma örneği olabilir?                                 TÜRKÇEMİZ PARMAK İZİMİZDİRBizi bize, bizi herkese anlatır, sevdirir, saydırır, çağdaş uygarlığın üstüne taşır.Onu yabancı dillere sildirmeyelim, dünyadan silinmeyelim.Bu afişin başlığında okuyucunun dikkatini çekmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır? Hangi matematik terimi birden fazla varlığı ifade etmez? Üç basamaklı en büyük sayı ile rakamları farklı üç basamaklı en küçük sayının çarpımı kaç olur ? İlk sözlüğümüz hangi eserdir? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere karşı oluşan ilk silahlı birlikler aşağıdakilerden hangisidir?   “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça “iyiliğe”  eremezsiniz.Her ne harcarsanız ,Allah onu hakkıyla bilir.” (Al-iİmran suresi 92.ayet)Yukarıdaki ayette asıl anlatılmak istenen nedir? “Gökyüzüne bakarak hayallere daldı.” Cümlesinde mecaz anlamıyla kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Yüce Allah’ın doksan dokuz isminden biri olan  ‘’El-Kuddüs’’ün anlamı nedir? Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın bir uzun kenarı 75 metre ve bir kısa kenarı bir uzun kenarından 14 metre daha kısadır. Bu arsanın çevresi kaç metredir? Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda aşağıdakilerden hangisine / hangilerine karşı sorumludurlar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim olmadığı halde ismin yerine kullanılan bir sözcük vardır?  Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir?   • Hz. Muhammed’in (sav.) ilk eşidir.           • Peygamberimiz bu evliliği yaptığında 25 yaşındadır.• Peygamberimiz’ın  6 çocuğunun annesidirYukarıdaki bilgiler, Peygamberimizin eşlerinden hangisi ile ilgilidir? 45 sayısını 15’e böldüğümde bölüm kaçtır? DANS kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu yolun güvenli olduğu söylenemez?  Aşağıdaki cümleler doğruysa başına “D”, yanlış ise başına “Y” harfi koyunuz. (……) Toplu taşıma araçlarında, sürücünün sıkılmaması için onunla konuşmalıyız.(……) Toplu taşıma araçlarına verilen zararlar bizim ödediğimiz vergilerden karşılanıyor.(……) Özel araçlarımızda emniyet kemeri takmak zorunlu değildir.(……) Okula giderken uzun olan yolu değil, güvenli olan yolu seçmeliyiz.(……) Emniyet kemeri kaza sırasında yaralanmaları engeller. Bir dondurma dolabında her birinin içerisinde 24 dondurma bulunan kutulardan 50 tane vardır. Buna göre 4 dondurma dolabında kaç adet dondurma vardır?  Bir saatin çeyreği kaç dakikadır? Ormanlarımız milli ...................... cümlesinde noktalı yere ne yazılmalıdır? Aşağıdaki bilgiler doğru ise ayraç içine “D” , yanlış ise “Y” yazınız. (....) Atardamarlar kan akışının en yavaş olduğu damarlardır.(....) Kalbin sol odacıklarında kirli kan bulunur(....) Büyük kan dolaşımı sayesinde bütün dokularımıza besin ve oksijen taşınması sağlanır.(....) Kalbimiz kasılıp gevşeyerek kanın bütün vücudu dolaşmasını sağlar Okuma Bayramı ne zaman kutlanır? Nizamülmülk “Siyasetname” adlı eserinde hükümdarların yapması gerekenleri;•   Sulama kanalları açtırmalı,•   Yollar ve köprüler inşa etmeli,•   Kale ve şehirlerin inşa edilmesine öncelik vermeli şeklinde sıralamıştır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi hükümdarın görevleri arasında değildir?  44 + XXY = 47 kromozomlu bir birey için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? “Bu yıl tatile …………… gideceğiz.” Cümlesinde noktalı yere hangi kelime gelmelidir?  I- 653 tek sayıdır.II- İki tek doğal sayının toplamı her zaman çift bir doğal sayıdır.III- 990 sayısı en büyük çift sayıdır.Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? Yediğimiz besinlerin tadının alınması ağızda başlar.Aşağıdaki olaylardan hangisi bu durumu sağlar? Sanatçı, toplumla yan yana değil, toplumun önünden gitmelidir.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin Kuzey Yarım Küre’de olmasının bir sonucudur? Aşağıdakilerden Hangisi Abdestin Farzlarından Değildir? Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir