S:1

Sabahleyin bahçede , sol kolumuzu Güneşin doğduğu tarafa gelecek şekilde kollarımızı açarsak arkamız hangi yön olur ?

Sabahleyin bahçede , sol kolumuzu Güneşin doğduğu tarafa gelecek şekilde kollarımızı açarsak arkamız hangi yön olur ? sorunun cevabı "kuzey   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Rafael Nadal is - - - - tennis player I have everseen. Edebiyatımızda ilk makale aşağıdaki gazetelerin hangisinde yayımlanmıştır? Can he playguitar? Cümlesinin cevabı nedir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapıp kurumuna görevine başlama yazı verdikten sonra kurumu başvurma tarihinden itibaren kaç gün içinde ilgiliyi göreve başlatır? I- bir kaçII- birçokIII- bugünIV- herşeyYukarıdaki kelimelerin hangilerinin yazımı doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara bilgi doğru ise ‘D yanlış ise ‘Y yazınız.( .. ) Başka ülkelere sığınıp kendi ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan kişilere mülteci denir. ( .. ) Kızılay doğal afetlerde, afetzedelere acil olarak beslenme, barınma ve sağlık hizmetleri de sunar. ( .. ) Aşevleri toplumsal birlikteliğe ve yardımlaşmaya zarar verir.( ... ) En temel hakkımız, eğitim alma hakkımızdır.( ...) İnsanın diğer insanları rahatsız etmeden dilediğini yapabilmesi Mekkeliler Sevgili Peygamberimize (s.a.v.) Muhammedül-Emin diyorlardı. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler vardır? Kumbaramdan 50 lira çıktı. Kilosu 7 lira olan muzdan 2 kilo, kilosu 4 lira olan domatesten 4 kilo aldım. Buna göre kaç lira param artmıştır ? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, ince ve kalın sesler bir arada bulunmaktadı? Aşağıdakilerden hangisi en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 500 olan bir sayıdır? İlk söyleyeni unutulan, bozulmalara, eklemelere, zenginleşmelere uğrayarak ezgili bir şekilde söylenen şiirlere ne ad verilir? Anadolu kapılarının Türklere açılmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir? İbadetlerin insan hayatına katkısı ile igili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Güneş'e olan uzaklıklarına göre sıralandığında; Güneşe en yakın gezegen .............., en uzak gezegen................dür.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi maddeyi niteleyen özeliklerden değildir? Al kirazlar dalda sallanıyor. cümlesindeki altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Aşağıdaki durumlardan hangisinde abdest alma zorunluluğu yoktur? Aşağıdakilerden hangisi resmi olarak düzenlenmiş kimlik belgelerinden biri değildir? Bir musluğu açmak için kuvvetin hangi etkisinden yararlanırız? TBMMnin seçilen ilk başkanı kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen ikileme diğerlerinden farklı şekilde oluşmuştur? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur? Kan ve cinsel ilişki yoluyla vücuda bulaşarak sinsi bir hastalığa yol açan Hepatit B ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? "Annem bana sözlük aldı." cümlesinde yapım eki alan kelime hangisidir? Metrekaresi 12 liraya satılan kumaştan, bir kenarının uzunluğu 2 metre olan kare şeklinde bir parça almak isteyen birisi kaç lira öder? Boya kalemlerimi çantama koydum çünkü .................Cümlesinin aşağıdakilerden hangisiyle devam etmesi uygun olur? Kutup Yıldızına önümüzü döndüğümüzde sol kolumuz hangi yönü gösterir? Sahil kenarında yürüyüş yapan biri hangi katmanları hisseder? Denemeler adlı eseriyle bu türün öncüsü ve temsilcisi olan Fransız yazar kimdir? Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlara örnek olarak verilebilir? Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda en çok hangi ülke ile savaşmıştır? Yerde duran demir bilyeye 75 Nluk kuvvet uygulanıp, uygulanan kuvvet doğrultusunda 6 m hareket ettiriliyor.Buna göre yapılan iş kaç jouledür? Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu Kararı ile atanmazlar? "Kendi zarara uğrayınca insanlık savunucusu kesilip, başkasının başına aynı zarar gelince oralı olmamak; içtensizliktir, gösteriştir. Başka yerlerdeki insanların acılarına benim yakınımda değil deyip aldırış etmemek, uygarlıktan uzak olmaktır."Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Mudanya Ateşkes Antlaşmasına aşağıdaki devletlerden hangisi doğrudan katılmamıştır? Dünya Güneş etrafında dolanmasaydı aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşirdi? Hangisi krokinin özelliklerinden değildir ? Osmanlı padişahlarından II. Mahmut tarihimizde ilk nüfus sayımını (1831) yaptırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmutun nüfus sayımı yaptırma amaçlarından biridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir