S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somut anlamlı olarak kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somut anlamlı olarak kullanılmıştır? sorunun cevabı "Yazılar küçük olduğundan okunamıyordu." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi müzik dinlediğimizde ses çıkışını sağlayan donanımın adı nedir? Aşağıdaki davranışlardan hangisinin kendini başkalarının yerine koyma duygusunun bir sonucu olduğu söylenemez? Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) en yakın arkadaşı ve Sıddık lakabı olan kimdir? Bir öğrenci evinden okuluna varmak için 98 m yol yürümüştür. Daha gideceği 30 m yol kaldığına göre evi ile okulu arasındaki uzaklık kaç metredir? Aşağıdakilerden hangisi elektrikle çalışmaz ? Mustafa Kemal, Sofya'da askeri ataşelik görevi sırasında Bulgaristan'da kalan Türklerle yakın ilişki kurdu. Türklerin Bulgaristan'da Türkçe olarak yayımlanan gazetelerle irtibat kurarak bölgedeki Türklerin sosyal ve siyasi haklarının yükseltilmesi çalışmalarına katıldı.Mustafa Kemal'in bu tutumu aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu gösterir? Üretim faaliyeti süresince malın şeklinin değişmesi ve madde yerine başka bir maddenin geçmesi durumu, üretim ile ilgili aşağıda verilen ekonomik görüşlerden hangisini açıklamaktadır? Başladığımız inkılap ve yenilik bir an bile durmayacaktır, bizden sonraki devirlerde de böyle olacaktır.Atatürkün bu sözü Atatürkçü düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulamaktadır? Ahmet, okula gitmek için tam evden çıkmak üzereyken annesi okulda daha başarılı olmasını istediği oğluna hangi dilek ve dua ifadesini kullanmış olabilir? Aşağıdakilerden hangisinin kullanım alanı diğerlerinden farklıdır? Yediğimiz besinlerin tadını almamızı sağlayan duyu organı nedir? XVIII. yüzyılda en çok hangi alanda ıslahat çalışmaları yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi millî bayramdır? • Çiçeği ve tohumu yoktur.• Besin ve oksijen üretir.• Nemli bölgelerde dere kenarında yaşar.Verilen özellikler aşağıdaki bitkilerden hangisineait olabilir? Aşağıdakilerden hangisi isim tamlaması değildir? Yerel ve genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına giden bir kişi aşağıdaki haklarından hangisi kullanmıştır? Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Hi, Im Jeremy. In our family everyone has some responsibilities. We always share the daily chores at home. I must water the flowers in the garden. I like it because I love being outdoors. My brother Robert is responsible for taking out the garbage. He hates doing it but he always does it. Doing the grocery shopping is my fathers duty. My mother cooks the meals and does the laundry. Also, she has to wash the dishes and my father helps her with that. I think we all should help each other with the chores because sharing the responsibilities means respecting each other.Jeremy spends some time in the garden because he - - - - . Geri dönüşüm kutusunda atıklar niçin ayrılmış olabilir? Kare şeklideki bir arsanın çevresi 60 metredir. Arsanın alanı kaç alanı m²dir? Yalnız sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangilerinde aynı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?1.Artık bu evde yalnız yaşamak istemiyorum. 2.Sana yardım ederim yalnız bir şartım var.3.Yalnız ben çözdüm o zor soruyu. 4.Köyde yalnız kalınca içi hüzün dolmuştu. Aşağıdakilerden hangisinin yetkisi diğerlerine göre daha geniştir? Allahın, yarattıklarına benzememesi anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerimin ilk inen ayetinin olduğu sure aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çevreye zarar verir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına D, yanlış olanları Y yazınız.(....) Aydınlatma teknolojileri ateşin bulunmasıyla gelişmeye başlamıştır. (....) Ampulü Thomas Edison icat etmiştir.(....) Floresan lambalar, ampule göre daha tasarrufludur.(....) Işık yayarak çevresini aydınlatan varlıklara ses kaynağı denilmektedir.(....) Çevremizdeki varlıkları görebilmek için ışığa ihtiyacımız yoktur Arabayla giderken birden önümüze köpek çıkarsa araç sahibi ne yapmalıdır? Öğretmen kelimesinin eş anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir. Kafadarlar sözcüğü hangi seçenekte hecelerine doğru ayrılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberleri diğer insanlardan farklı kılan bir özelliktir? Öğrenmeye en yakın olduğum anlar,soru sorduğum anlardır. Böyle diyen bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kültürün yüzlerce tanımı vardır. Bundan daha doğalbir şey de olamaz. Çünkü kültür farklı olma hâlidir, farklılığın ürünüdür. İnsanların farklı coğrafyalarda, farklı iklimlerde kurdukları hayat biçimidir. Her bir aile, her bir topluluk kendi inancının, kendi ürününün, kendi tarzının kültürünü oluşturur. O hâlde kültürün en önemli özelliği farktır, farklılıktır.Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar söz- cüklerinden biri değildir? Aşağıdaki maddelerden hangisini sesiyle diğerlerinden ayırt edebiliriz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı kullanılmamıştır? I.Oyuncaklarımızı toplamak II. Söz alarak konuşmak III. Çöpleri çöp kutusuna atmakVerilen ifadelerden hangileri evdeki sorunluluklarımızdandır? Ailemizin, belli bir dönem için gelir ve giderlerini gösteren listeye ne denir? Verilenlerden hangisi girişimcinin teknik işlevini gösterir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır? İnsanların yaşamı doğal kaynaklara bağlıdır.Aşağıda doğal kaynaklardan hangisinin insan hayatı için önemi daha azdır? John Lockea göre insan zihni dünyaya boş bir levha (tabula rasa) olarak gelir. Tüm bilgilerimizin kaynağı deney ve alışkanlıklardır. İnsan zihninde, doğuştan gelen hiçbir bilgi ve düşünce yoktur.Aşağıdakilerden hangisi John Lockeun düşüncesini dile getirir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir