S:1

Aşağıdakilerden hangisi peri bacaları ile ünlü turistik yerlerimizdendir?

Aşağıdakilerden hangisi peri bacaları ile ünlü turistik yerlerimizdendir? sorunun cevabı "Ürgüp" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İnsan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek ​frekanslı ses dalgalarına ne ad verilir? Bir ürünün kimlik kartı diye kısaca tanımlayabi- leceğimiz kavram, aşağıdakilerden hangisidir? Gıda ürünleri maddeleri hangi bakanlığın izniyle üretilir? Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolunun işgallere uğraması veya uğramaması ihtimaline karşı kurulmuş olan bölgesel kurtuluş hareketleridir. Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin bölgesel olmaktan ziyade ulusal faaliyet gösterdiği söylenebilir? Sadece Allahta bulunan sıfatlara ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcük yoktur?. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti konmalıdır? Üst kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? I. çocuk II. büyükanne III. bebekYukarıda verilen aile bireylerini nabız sayısı en çok olandan en az olana doğru sıralayınız? Eksik – noksan sözcükleri arasında ki ilişki aşağıda ki sözcük çiftlerinin hangisinde vardır? • Bütün işçiler üretkendir.• Kemal işçidir.• O hâlde ...Verilen tümdengelim örneğinin doğru olabilmesi için üç nokta ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Mazeret izin ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? Kendisinden bir giysi daha isteyen kızına bir tane dahi elbise bulunmayan insanların olduğunu hatırlatarak, onun bu isteğini nazik bir şekilde geri çeviren Peygamberimiz bizlere nasıl örnek olmak istemiştir? Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliklerinden biri değildir? I. Nohut – un II. Un –pirinç III. Kum – çakılYukarıda verilen karışımlar aşağıda verilen hangi yöntemle ayrılır? Aşağıda verilen yenilik ve yeniliğin yapıldığı alan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? İki basamaklı en küçük sayının 4 katı kaçtır? Herhangi bir konuda yazılabilir. Yazar kendi düşüncelerini kanıtlama amacı gütmeksizin açıklar.Konu sınırlaması yoktur.Yazar kendisiyle konuşuyormuşcasına yazar.Kişisellik vardır ve bireysel düşünce savunulur. Yukarıda sözü edilen yazı türü nedir? Ay'ın kendi ekseninde dönme ve Dünya etrafındaki dolanma süresinin eşit olması hangi sonucu ortaya çıkarır? Bir canlının yaşayıp, üreyebildiği doğal ortama ...... denir.Cümlesinisini aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlayabiliriz? 3/7 ü 45 olan cevizlerin tamamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetin doğuşu sırasında Asyada bulunan devletlerden değildir? Mezhepler ne zaman ortaya çıkmıştır? Mikroplara karşı vücudu koruyan kan hücrelerine.............denir. Kanın temizlenmesi.......... kan dolaşımı ile sağlanır.Yukarıdaki yazılan ifadede boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? Gerekli durumlarda 112 Acil Yardım Merkezini arayarak yardım çağırmak için hangisi söylenemez? Mustafa Kemal ordudaki ilk görevine hangi rütbeyle başlamıştır? 25 litre sıvı benzin ile 150 kilometre yol giden bir araba 5 litre sıvı benzin ile kaç kilometre yol gider? Mustafa Kemale, Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk soyadını, aşağıdaki tarihlerin hangisinde vermiştir? Bir öğrenci sınıfta aşağıdaki etkinlikleri yaptı:• İçinde su bulunan bir bardağı terazide tartarak 300 gram olduğunu buldu.• Suyu boşaltıp bardağı tartarak 50 gram olduğunu buldu.Öğrenci elde ettiği bu sonuçlarla aşağıdakilerden hangisini hesaplayabilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır? Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? "Where are the fish?" sorusunun cevabı hangisi olabilir? Tanzimat edebiyatı tiyatrosunda komedilerde tercih edilen akım aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi yapılacaklardan değildir? Hz. Muhammedin (sav.) çocuklarından hangisi kendisinden sonra vefat etmiştir? Osmanlılarda temel hukuk kuralları, İslam dininin koyduğu hukuk kurallarıydı. Bu kurallara şeriat denirdi. Şeriat ile çelişmemek şartıyla, padişaha kural koymayetkisi tanınmıştı. Padişahın bu yetkisine dayanarak koyduğu kurallara örfi hukuk adı verilirdi.Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi basit zamanlıdır? Allahın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. (Kasas suresi 77. ayet.) Yukarıdaki ayette İslamın hangi özelliği ifade edilmektedir? Taşınmaz mal satım şeklinin, aşağıdakilerden hangisiyle yapılma zorunluluğu vardır? Aşağıdaki kümelerden hangisi ortak özellik yöntemiyle yazılamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir