S:1

Aşağıdaki hangisi depremin şiddetini ve süresini ölçen alettir?

Aşağıdaki hangisi depremin şiddetini ve süresini ölçen alettir? sorunun cevabı "sismograf  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
( ? x 3 ) x ( 36 : 4 ) = 378  işleminde ? işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır?  Aşağıdakilerden hangisi hem namazı hem de abdesti bozar? My car - - - - last week by the thieves, but the police caught them yesterday. 25 = a ve 52 = b ise a+b=? Dilekçe hakkımızı hangi özgürlüğümüzün bir şekli olarak kullanırız?  Aşağıdaki  sözcüklerin hangisinde “ sorun - mesele” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisine benzer bir ilişki söz konusu değildir? Hangi tümcede mecazlı bir anlatım vardır? Almanya, 13 Mart 1938’de aşa-ğıdaki ülkelerden hangisiyle birleştiğini  ilan  ederek bu  ülkeyi ilhak  etmiştir? Tevfik Fikret için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”Bu ayette geçen “ölçü” sözcüğü aşağıdakilerden hangisiyle karşılanamaz? Aşağıdakilerden hangisi bilim insanın ortak özelliklerinden değildir?  Sümer şehir devletlerinde rahipler ve tanrı adına ülkeyi yöneten krallar en üst sınıfı oluştururken, halk hürler ve köleler olarak sınıflara ayrılmıştı.Buna göre Sümerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük soyuttur? o Yükseldikçe sıcaklığı her 200 m'de 1 ºC azalır.o Atmosferdeki gazların % 75'ine sahiptir.o Hava olaylarının büyük bölümü burada gerçekleşir.Bazı özellikleri verilen atmosfer katı aşağıdakilerden hangisidir? Sam          : What do you think about snow tubing?Berra   : - - - - . I don’t like it. Peygamber efendimiz’in kendisinden sonra vefat eden tek çocuğu kimdir? “Bir kaynaktan çıkan ses ……………….. yayılır.” Cümlesinde doğru bilgi için hangi ifadenin gelmesi gerekir?  Aşağıdakilerden hangisi milli ve manevi değerlerimizden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi erozyonla ilgili doğru bilgi vermektedir? Aşağıdakilerden hangisi “Sosyal Yardım Kurumları”ndan biri değildir? Rick  :- - - - do you have a hair-cut?Terry  : Once a month Aşağıda verilen yağ çeşitlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?  Güneş enerjisi, yenilenebilir ve temiz enerji kaynağıdır.Aşağıdaki şehirlerden hangisi güneş enerjisinden yararlanmada diğerlerine göre daha uygun bir konuma sahiptir? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun’a göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Parmak iziSoyadGözdeki iris tabakası AdYukarıdakilerden hangileri kişiye ait özelliklerdendir? Michael : - - - - ?Daniel : About 18 kilos.  Her gün 5 bardak su içen Emine bir haftada kaç bardak su içer? Küçükbaş hayvan olan tiftik keçisi hangi ilimizin sembolüdür? Aşağıdakilerden hangisi, tarihin çizili-sesli kaynaklarından değildir? Peygamberimiz (sav), insan öldüğü zaman amelinin kesileceğini ancak üç şey yapanın bundan istisna olduğunu belirtmiştir.Hangisi bu üç kişiden biri değildir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin en yakın onluğa yuvarlanması ile en yakın yüzlüğe yuvarlanması sonucunda aynı sayı elde edilir? Demokraside herkes kanun önünde eşittir. Hiç kimseye din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapılamaz. Buna göre, yukarıdaki paragrafta demokrasinin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?  Allah’ın var olduğuna inanan bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz? Üniversiteleriyle tanınan bir şehir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Peyami Safa, “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı romanında âdeta bir ruh bilimci tavrı takınmış, roman kahramanlarının ruh dünyalarını ayrıntılı ruhsal tasvirlerle okura betimlemiştir. Bu sayede okurun, kahramanın içinde bulunduğu duygu durumunu, ruh hâllerini anlaması ve kendini kahramanın yerine koyması daha kolay  olmuştur.Bu parça edebiyatın aşağıdaki bilim dallarının hangisiyle ilişkisi olduğunu gösterir? Aa BB Ee Rr HH genotipli bir bireyden aBErH genotipli gamet oluşma olasılığı kaçtır? Sultan Fatih, bir gün kılık değiştirerek halkın içine karışır. Gözüne bir kulübe ilişir, oraya varır. Bu kulübede yaşayan kadıncağızdan içecek soğuk bir şey ister. Kadın, ter içindeki yolcuya ayran ikram eder. Fatih, ihtiyar kadının sunduğu ayranı doğru dürüst içemez. Çünkü her yudum- da ağzına birkaç tane saman çöpü gelir.Ayranı bitirdikten sonra ‘’Nine, ayranın çok lezzetli ama içindeki şu saman çöpleri niye?’’ diye sorar. İhtiyar kadın şöyle cevap verir: - - - -Bu metnin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse ihtiyar kadının, kar- şısındaki kişinin iyiliğini düşündüğü anlamı çıkar? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) çocuklarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdaki durumlardan hangisinde kuvvet etkisiyle cismin şekli değişmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir