S:1

Güneybatı yönünün tam karşısında hangi yön bulunmaktadır?

Güneybatı yönünün tam karşısında hangi yön bulunmaktadır? sorunun cevabı "kuzeydoğu   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Hangi sayı 4ün katı değildir? Aşağıdakilerden hangisi ibadet kavramı içinde yer almaz? Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinin krokisi çizilmez? Aşağıdaki hangi sayının 6 katı, 72 eder? I – Maddelerin uzayda kapladıkları yere hacim denir.II – Hacim ölçülebilen bir özelliktir.III – Hacim birimi litredir.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıda verilen gezegenlerden Güneşe en uzak olan gezegen hangisidir? 246 < .........< 250 Arasına yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır? Aşağıdakilerden hangisi, müteşebbisliğin işlevlerinden birini gösterir? Aşağıdaki ölçülerden hangisi en küçüktür? Berk ve Berat sınıfın boyunu ölçerken, Berk 11 adım, Berat ise 11 adım 1 ayak olarak ölçüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? "2,45 m kaç cm eder? Doktorlar hastaların iyileşmeleri için gerekli ilaçları ............. yazarlar. Yukarıdaki ifadede noktalı aşağıdaki sözcüklerden hangisinin gelmesi uygundur? servis – sucuk – soğan - soba kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda sonuncu kelime hangisi olur? Alinin sepetinde 52 yumurta vardı. Ali sepeti düşürünce 14 yumurta kırıldı. Sepette kaç yumurta kaldı? ‘Türkçede yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklere sesteş sözcükler denir.Bu tanıma göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Ardışık üç sayının en büyüğü 62 ise bu sayıların toplamı kaçtır? Bilimsel bilginin uygulama alanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal bir maddedir? Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı ortamında yapılması gereken davranışlardandır? eksik – noksan sözcükleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Aynı ilişki aşağıdaki hangi sözcük çiftleri arasında vardır? Peygamberimizin beslenmeyle ilgili tavsiyelerine uyup aşağıdakilerden hangisini yapmamalı­yız? Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin sonuçlarından biri değildir? Ocak,Şubat,..........,Nisan, ........,HaziranYukarıdaki boş bırakılan yerlere hangi aylar yazılmalıdır? Kurtluluş Savaşında Türk Milleti ; Doğuda............güneyde............, batıda ............ savaşmıştır.Noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I. Enerji vermeII. Yapıya katılmaIII. Düzenleyici olmaİnorganik bileşikler yukarıda verilen görevlerden hangilerini gerçekleştirir? Derin vadileri, akarsuları, dağları ve geçitleriyle sert bir coğrafya... Sevgi, hoşgörü ve dayanışmayı yaşamın sırrı olarak bellemiş bir halkın yaşadığı bölge... Dost ve misafirperver insanları; dillerde dolaşan türkü, mâni ve efsaneleri; tadına doyum olmayan yemekleri, kendisine has giyim kuşamı, mimari yapıları ve yaşam tarzıyla ona yaklaşan herkese ku- cak açıyor bu şehir.Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen şehrin özelliklerinden değildir? Ekrem ile kemal saklambaç oynadı Tümcesinde yazım yanlışı yapılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Cümlede yapılan işi gösteren öğe aşağıdakilerden hangisidir? T.C. Anayasasına göre siyasi partilerle ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur? Dünyamızın katmanlarından olan ateş küre ( magma) tabakasından çıkan magmanın yeryüzünde soğuyup katılaşması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmuştur? "Yağmur başlayınca çocuklar çadıra girsiler." cümlesinde koyu yazılan sözcük ismin hangi halindedir? Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili kurumlardan biri değildir? Elektrik ............. elektrik devresinde dolanabilmek için ihtiyaçları olan enerjiyi ............. alır.Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla yazılması gereken sözcükler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Gıdalara ilişkin her türlü ihbar ve şikayetlerimizi Tarım ve Gıda Bakanlığının hangi numaralı Alo Gıda hattına bildirmeliyiz? Bir insanın kendisine ait olmayan bir şeyi sahibinden zorla alması gasp, sahibinin izni ve haberi olmadan alarak kendine mal etmesi ise hırsızlık olarak nitelenir.Buna göre gasp ve hırsızlık olaylarının yaygınlaştığı bir toplumda öncelikle aşağıdakilerden hangisi beklenir? Ramazan her ay 25 lira biriktiriyor. Ramazan 1 yılda kaç lira biriktirir? Milli Mücadele Dönemi nde ilk açılan cephe aşağıdakilerden hangisidir ? Temel hak ve özgürlüklerden biri olan din ve vicdan özgürlüğü Atatürkün hangi ilkesi doğrultusunda anayasamızda güvence altına alınmıştır? Hangi kelime –lık ekini alarak yeni bir anlam kazanmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir