S:1

Yurdumuz işgal edildiğinde, yöresel direnişler başlamıştı.100 – 150 kişilik gruplar halinde, düşmana baskınlar vererek mücadele ediyorlardı.
Yukarıda anlatılan bu birliklere ne isim verilmekteydi?

Yurdumuz işgal edildiğinde, yöresel direnişler başlamıştı.100 – 150 kişilik gruplar halinde, düşmana baskınlar vererek mücadele ediyorlardı. Yukarıda anlatılan bu birliklere ne isim verilmekteydi? sorunun cevabı "Kuvayı Milliye       " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Akın always does his homework regularly. He is a - - - - student. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yedi kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır? 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre gazete yoluyla yapılacak ilanlarda ilk ilan ile ihale günü arası kaç günden az olamaz? Gazetenin Batılı devletlerdeki işlevi ve gücü Tanzimat Döneminde anlaşılmıştır. Gazetenin ticari bakımdan kitaba göre daha avantajlı olması ve pazarlanmasının daha kolay olması tercih edilmesini sağlamıştır. Toplumsal konulardan söz etmesi basılan kitaplarla ve oynanan oyunlarla ilgili bilgi vermesi, toplumu aydınlatma görevi üstlenmesi gazeteyi Tanzimat Döneminde ön plana çıkarmıştır.Bu parçada neden söz edilmektedir? Bilgisayarlarda bilgileri toplamak için hangi donanım birimi kullanılır? Ortaya çıkan bir olayı iş kazası olarak nitelendirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin varlığı gerekmektedir? Sigara ile hangisi hangisi yanlıştır? Salı günü 5256 lira, çarşamba günü ise 4288 liralık satış yapan bir mağaza bu iki günde toplamda kaç liralık satış yapmıştır? Peygamberimizden sonra gelen 4 halife sırasıyla kimlerdir? Bilimsel adlandırma yöntemine göre safran çiğdeminin latince yazılışı hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi sanat felsefesinin alanına girmez? 200 kglık bir taşı tek başına kaldırmak isteyen kişi ne yapmalıdır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfini yazınız. ( ) İnsan eli ve etkisi olmadan, kendiliğinden oluşan ortama beşeri unsur denir. ( ) Hava olaylarını bilmek çiftçilerin, balıkçıların, pilotların işlerini kolaylaştırır. ( ) Hava tahminlerini Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapar. ( ) Atmosferdeki hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir . ( ) Güneşin doğduğu yöne batı denir. Aşağıdaki davranışlardan hangisini çocuk hakları kapsamında sahip olduğumuz haklardan biri değildir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sağlam sözcüğü dayanıklı anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir? Doğu illerinden gelen delegelerin katıldığı ve oy birliğiyle Mustafa Kemali başkan seçtiği Erzurum Kongresi için Mustafa Kemal Tarih bu kongremizi çok az görülebilen büyük bir eser olarak yazacaktır. demiştir. Mustafa Kemalin bu sözüne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Çocukların korunmasında I. Dereceden sorumlu aşağıdakilerden hangisidir? Tom:................watching a horror film?Jane: No, thanks. Im afraid of horror movies ! 357 559 sayıda tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Dengeli ve düzenli beslenirsek aşağıdakilerden hangisi gözlemlenmez? Bir gazın kapalı bir kapta yapmış olduğu basınç 380 mmHg olarak ölçülmüştür.Buna göre bu gazın basıncı kaç atmdir? Efe : Where are you from?Can : .................................... I. Tekerleğin icadıII. İk takvimin bulunmasıIII. Pi sayısının değrinin hesaplanmasıYukarıa verilen buluşardan hangileri Süerlereaittir? Boy : What are you going to do after you finish your school?Girl : I am planning to work for charity organizations. And you?Boy : I am going to move to the U.S.A. and to get a master - - - -. Ramazan ayını diğer aylardan farklı kılan iki temel özellik hangisidir? Öğretmen olmak isteyen Ayşe, babası tarafından 4. sınıftan sonra okula gönderilmemiştir. Babası Ayşenin bir işte çalışarak para kazanmasını istemektedir.Bu durum Ayşenin aşağıdaki haklarından hangisinin ihlal edildiğini gösterir? Atatürk Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz diyerek Hatayın anavatana katılacağını bilmiştir. Bir kare prizmanın yüzleri sulu boya ile boyanıp, bir kâğıda baskı yapılarak düzlemsel bölgeler elde ediliyor. Bu çalışmada aşağıdakilerden hangisi elde edilemez? Reichenbache göre bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirliktir. Doğrulanabilen (olgulara dayanan) önermeler anlamlı, metafizik önermeler ise doğrulanabilme özelliğine sahip olmadığı için anlamsız, dolayısıyla bilim dışıdır.Aşağıdakilerden hangisi doğrulanabilen önermelere örnek oluşturur? Hadis: Ey amca! Sağ elime Güneşi, sol elime Ayı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim. Peygamberimiz yukarıdaki sözü ile neyi ifade etmiştir? Hal değişimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 6 x 10 + 1 x 1 + 3 x 0,01 + 5 x 0,001 = ?Çözümlenmiş hali yukarıda verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Ailenin kuruluşu, evlenme, boşanma, miras konularında kadınlara erkeklerle eşit haklar sağlayan kanun aşağıdakilerden han­gisidir? Hangisi birbirleriyle zıt anlamlı değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eylemi gelecek zamanlıdır? Hilal annesine aldığı hediyeyi koymak için dikdörtgenler prizması şeklinde bir kutu yapmak istemektedir. Taban ayrıtları 15cm ,12cm ve yüksekliği 5 cm olacak; bu kutunun tüm yüzey alanı kaç cm2 'dir? "Rahatlıkla oyun oynayabileceğimiz alanlar güvenli oyun alanlarıdır."Bu bilgiye göre hangi seçenekte güvenli bir oyun alanından bahsedilmemektedir? 0,25 Ondalık sayısının yüzde ile ifade edilmiş hali hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir