S:1

Atatürk kaç tarihinde Samsun'a çıkmıştır?

Atatürk kaç tarihinde Samsun'a çıkmıştır? sorunun cevabı "19 Mayıs 1919" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
250 doğal sayısının 1/5 i kaçtır? Ömer doğum günü için 30 bardak limonata hazırlamıştır. Doğum gününe gelen 9 arkadaşı üçer bardak limonata içmiştir.Buna göre kaç bardak limonata kalmıştır? Hz. Muhammed (sas) Bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler hiçbir şey değiş­mez, Allah bu dini üstün kılıncaya kadar çalışacağım veya bu uğurda öleceğim. sözünü aşağıdaki olaylardan hangisinde söyledi? Ellerim takılırken rüzgârın saçına Asıldı arabamız bir dağın yamacına Yukarıdaki şiirin uyak (kâfiye) türü hangi seçenekte verilmiştir? Hollanda yüz ölçümü küçük olmasına rağmen Dünyanın en önemli tarım ülkelerinden biridir.Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? A x 16 = 6368Yukarıda verilen çarpma işleminde A kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır? Belimizde kılıcımız kirmâni Taşı deler mızrağımın temreniHakkımızda devlet etmiş fermanı Ferman padişahın dağlar bizimdir.(Dadaloğlu)Bu dörtlük aşağıdakilerden hangisine örnektir? "tuz-tuzluk" sözcük çifti arasındaki ilişki benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar, milletimizin tam bağımsız olarak yaşaması, millî egemenliğin esas alınması, aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkılmasıdır. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden alınan güçle millî birliğin ve ülke bütünlüğünün korunmasıdır.Bu bilgide, Atatürk ilkelerinden hangisine vurgu yapılmamıştır? Aşağıdaki araçlardan hangisi çıkış birimidir? Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. ilkesi hayata geçirilmiştir? İçi şeker dolu kavanozun brüt kütlesi 2 kg 500 g'dır. Kavanoz boş olarak tartıldığında 450 g gelmektedir. Buna göre şekerlerin net kütlesi kaç gramdır? 1. Yazın gölge kovan, kışın karın ovar.2. Kış kışlığını; kuş kuşluğunu gösterir.3. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.4. Ağustosta beyni kaynayanın kışın kazanı kaynar.Numaralanmış atasözlerinden hangileri yakın anlamlıdır? A: Can I wear your shirt?B: Im afraid not. ....................A) Ive just washed it.B) This is my friends seat.C) She isnt at the office.D) Hes riding a bike now. "Seni çok merak ettik." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? 10 yarım portakal ile 4 bütün portakalın toplamı kaç bütün portakal eder? Aşağıda verilen olaylardan hangisinin doğadaki tüm canlılar ve bir organizmayı oluşturan tüm canlı hücreler tarafından gerçekleştirildiği kesindir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır? 1. Çocuğun hiç arkadaşı olmadığını duyunca içim burkuldu.2. Bizden habersiz bu işi yaptığından içime bir kurt düştü.3. Araba aniden korna çalınca yüreğim ağzıma geldi.4. Böyle bir olay yaşayınca yüreği parçalandı.Numaralanmış cümlelerdeki deyimlerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? I promise I - - - - to the meeting on time. Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün belli oranda küçültülerek düzlem üzerine çizilmesine ne denir? Saint Pierre Kilisesi hangi ilimizdedir? Canlılardaki solunum ve fotosentez olayları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Birden sustu. Kapı mı çalınmıştı? Evet Selma da öyle zannetmişti. Yeni evlerinin kapısını işte birinci defa olarak işitiyordu. Bu evin içinde mühim bir vaka ehemmiyetini aldı...Çocuklar mütehayyir, hatta biraz korkarak babalarının yüzüne bakıyorlardı. Kapı bir ikinci defa, bu sefer kuvvetlice, bu yerleşmemiş evin içinde fazla bir irtidad ile öterek çalındı. Bu, üçüncü çocuklarının hayatta ki âvazesi gibiydi.Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir? Büyük Selçuklu Devleti aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kurulmuştur? Osmanlı Devletinde II. Mehmet döneminde Venedik-lilere, I. Süleyman döneminde ise Fransızlara birçok alanda ayrıcalıklar verilmiştir.Aşağıda verilen amaçlardan hangisi bu ayrıcalıkların ekonomik nedenlerle verildiğine kanıt olarak gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir? Bir fitilin üzerine dökülen hayvansal yağların katılaşması sonucu oluşan aydınlatma aracı.....................Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve sanatın ortak özelliklerindendir? Gaziler Günü ne zaman kutlanır? Aşağıdaki kelimelerin hangisi çekim eki almıştır? Sue : - - - - ?Martha : I usually go cycling at weekends. -Belli şekilleri vardır.-Bulundukları bakın şeklini almazlar.-Akışkan değildirler.Verilen özellikler hangi maddelere aittir? Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından değildir? Dünyamız aşağıdaki geometrik şekillerden hangisine benzer? Ağaçlık – kavunları – karabiber sözcüklerinin yapısı hangisinde sırasıyla verilmiştir? Beş vakit namaz ne zaman farz kılınmıştır? Dünyamızı çepeçevre saran ve dünyamızı güneşin zararlı ışınlarından koruyan gaz tabakasına ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir