Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Mustafa Kemal Atatürkün sanat, siyaset, ekonomi,hukuk,eğitim,dil,tarih konularıyla ilgilenmesi onun hangi kişilik özelliğini gösterir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Mustafa Kemal Atatürkün sanat, siyaset, ekonomi,hukuk,eğitim,dil,tarih konularıyla ilgilenmesi onun hangi kişilik özelliğini gösterir? sorunun cevabı "Çok yönlü olması   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

TBMM üyeliğiyle bağdaşmayan İşler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi geçmişte yapılmış ve bitmiş bir eylemi ifade eder? Fetretü’l-vahiy” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Eray  : - - - -?Nigel : I read the news online. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın iman esasları arasında yer almaz? Atatürk “Hayır ne komünizm ne de faşizm. Bu iki yabancı ideoloji de memleketimizin gerçeklerine ve karakterine asla uymaz. Demokrasi ama hayalci olmayan, gerçekçi demokrasi benim karakterime, yaradılışıma en uygun rejimdir.”demiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözüne göre;I. Yabancı devletlerin siyasi ideolojilerinden etkilenmediğiII. Milli iradeyi önemsediğiIII. Dogmatik siyasi akımları desteklediğiyargılarından hangilerine ulaşılabilir? Beyza : I heard someone stole your brother’s car last week.Esra : Yes. ........................ Sürekli sağlık sorunu ve yaşlılık sebebiyle Ramazan orucunu tutamayanlara İslam dini aşağıdaki kolaylıklardan hangisini getirmiştir? Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele’nin en kritik günleri olan Kütahya-Eskişehir Savaşları’nın tüm şiddetiyle devam ettiği günlerde Ankara’da Maarif Kongresi’nin toplanmasını sağlamıştır. Cehalete karşı savaşın, en az bağımsızlık kadar önemli olduğunu söyleyerek cepheye gönüllü olarak gitmek için Ankara’ya gelen öğretmenleri tekrar okullarına göndermiştir.Bu metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insan bilimlerindendir?  Aşağıdakilerden hangisi Ateist düşüncenin (Ateizm) öğretilerindendir? Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Suresinin özelliklerinden biri değildir?