S:1

Lunaparka eğlenmeye giden Esra atlıkarıncaya binmek istedi. Esranın binmek istediği atlıkarınca ne tür harekete sahiptir?

Lunaparka eğlenmeye giden Esra atlıkarıncaya binmek istedi. Esranın binmek istediği atlıkarınca ne tür harekete sahiptir? sorunun cevabı "Dönme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
ATP ile ilgili olarak,I. Hücre içinde üretilir, hücre içi ve dışında tüketilir.II. Üretimi sırasında enerji kullanılır, su açığa çıkar.III. Fazlası sitoplazma ve organellerde depo edilir.verilenlerden hangileri doğrudur? Büyük ülkümüz en uygar, en zengin bir ulus olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de devrim yapmış olan Türk ulusunun güçlü ülküsüdür. Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız.Mustafa Kemalin 10. yıl nutkunda sözünü ettiği bu ülküye ulaşmak için, aşağıdaki ilkelerden hangisini öncelikle benimsemek gerekir? Kırtasiyeden 5 defter aldım. Aldığım defterler toplam 55 liradır. Buna göre bir defterin fiyatı ortalama kaç liradır? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüz içerisinde yer almaz? Yagis, nem ve sicaklik dogal sistemlerde cografyanin hangi alt dali tarafindan incelenir? Aşağıdaki eylemlerin oluş sırası hangisinde doğru verilmiştir? 1. I have breakfast with my family.2. I get up early every morning.3. Before breakfast, I wash my face and get dressed.4. Then, I brush my teeth. 5 deste kalemin 12 tanesini arkadaşıma verdim. Kaç kalemim kaldı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır? Geçmişteki olayların tekrarı mümkün değildir. Bu nedenle tarih, fen bilimlerinin kullandığı deney ve gözlem yöntemini kullanamaz.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucudur? Minik tavşan yiyecek bulmak için bir saat koştu. cümlesinde kaç tane sıfat vardır? 165 sayfalık çalışma kitabının 44 sayfasını bitiren Ali' nin yapması gereken tahmini kaç sayfası kalmıştır? Hz. Muhammed (sav.) hayatının her döneminde çalışmış ve çalışmayı da teşvik etmiştir. Herkesin hayatının idamesi için çalışmasına müsaade edilmesini ve emeğinin karşılığının verilmesini istemiştir.Bu metinde Hz. Muhammed (sav.)in temel hak olarak gördüğü konu aşağıdakilerden hangisidir? Sürekli artan enflasyon, hem ekonomik etkinliklerde hem de toplumsal yaşamda birtakım olumsuz sonuçlara neden olur.Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen olumsuz sonuçlardan değildir? I wake up in the........................ Acil bir durumla karşılaştığımızda nasıl davranmalıyız? Aile bütçesini hazırlarken hangisini en sonda düşünürüz? 105 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali nedir? Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır? Aynaların kullanım alanları ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış yapılmıştır? Aynı türe ait bireylerin benzerlikleri olmasına rağmen bazı farklılıklara da sahiptir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu farklılıklara sebep olan bir olay değildir? 32,64 ondalık kesrinin onda birler basamağındaki rakam hangisidir? Srebrenica Soykırımı olarak tarihe geçen olay aşağıdakilerden hangisidir? Altı yüz altı bin altı sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Bilinçli bir tüketici olarak hangi ürünü satın almalıyız? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetleri arasında yer almamaktadır? İslamın ilk mescidi aşağıdakilerden hangisidir? Radyo dalgalarıyla deneyler yaparak radyonun geliştirilmesine öncülük eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi beyin göçü kavramının tanımını açıklar? Aşağıdakilerden hangisi atmosferde biriken sera gazlarının oluşturduğu sera etkisinin sonuçlarından biri olamaz? Ardışık iki sayının toplamı 123tür. Küçük sayının 18 eksiği kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde halk edebiyatı nazım şekilleri bir arada verilmiştir? Hangi ata sözünün konusu eğitimdir ? Aşağıdaki cisimlerden hangisi küpe benzer? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi mıknatıslar hakkında yanlış bir bilgidir? Can a fish swim ? Kumsalda binlerce deniz yıldızı var. Cümlesinde kaç tane hece vardır? Kayaçların parçalanması ile aşağıdakilerin hangisi oluşur? Bursa is the - - - - beautiful city I have - - - - seen. Mart ayından sonra hangi ay gelir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir