Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Mete, aynı ağırlıkta, hacimleri farklı K, L ve M cisimlerini aynı yükseklikten serbest bırakıyor. Yere kaç saniyede düştüklerini ölçüyor.
Mete, bu deneyle cismin yere düşme süresine aşağıdakilerden hangisini etkisini gözlemlemiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Mete, aynı ağırlıkta, hacimleri farklı K, L ve M cisimlerini aynı yükseklikten serbest bırakıyor. Yere kaç saniyede düştüklerini ölçüyor.Mete, bu deneyle cismin yere düşme süresine aşağıdakilerden hangisini etkisini gözlemlemiştir? sorunun cevabı "Ağırlığın " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

A - - - - is a geological phenomenon that includes a wide range of ground movements. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biri değildir? Biz dünyayı dilimiz aracılığı ile anlamlı kılıyoruz. Dil, sadece diğer insanlarla ya da canlılarla iletişim kurmamızı sağlayan bir iletişim aracı değildir. Aynı zamanda tüm dünyayı algılamamız da sahip olduğumuz dilin mantığına göre gerçekleşir.Bu parçadan hareketle ulaşabileceğimiz en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? Babası Zeynep’e bir mağazadan ayakkabı almıştır. Yeni ayakkabısının sevinciyle okula giden Zeynep ilk günde ayakkabının dikişlerinin söküldüğünü fark etmiştir. Buna göre Zeynep’in bilinçli bir tüketici olarak aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz? İnsanlara iyilik etmek nedir?  Antalya is hotter ………. İzmir.  Yeniçeri Ocağı, ilk defa hangi padişah zamanında kurulmuştur? Once upon a time, there was a little princess inthe Faraway Country. She was very beautifulbut lonely. Her only friend was the rabbit inthe garden. Everyday she played with it butshe felt lonely at night. One day while shewas looking out of the window, she saw abright bird in the sky. The bird landed in herroom and said it was a magical bird. It said:“You can have 3 wishes. Just tell me.” Thegirl wanted to think for a while. Every nightthe bird came again and again. Finally the girlsaid “I have only one wish. I want to have a lotof friends.” and the bird flew away. The nextmorning when she woke up, the princessheard voices of children in the garden.What was the princess like?  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 78 lirayı 3 arkadaş eşit olarak paylaştılar. Her birine kaç lira düşmüştür? Aşağıdakilerden hangisi protokol kurallarının uygulandığı kamusal yerlerden biri değildir?  Aşağıda  verilen özelliklerden hangisi katı maddelerin özelliği değildir?