S:1

I. Uçan kuş II. Paraşüt III. Uçurtma
Yukarıda verilenlerden hangisine veya hangilerine hava direnci etki eder?

I. Uçan kuş II. Paraşüt III. UçurtmaYukarıda verilenlerden hangisine veya hangilerine hava direnci etki eder? sorunun cevabı "I,  II  ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
1. Yaşanan bu talihsiz olay başarımızı gölgeledi.2. Güneş, heybetli dağların ardında batıyordu.3. Bu kumaş çok çabuk kabardı.4. Kır saçlı adam bulmacayı çözdü.Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Yeryüzünü fiziki, ekonomik, beşeri, siyasal yönlerden inceleyen bilime ............... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıda verilen cisimlerden hangisi uzay kirliliğine sebep olmaz? Umut, 130 sayfalık bir kitabı 2 günde bitirebilmesi için her gün kaç sayfa okumalıdır? Kuvayımilliye hareketinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? Hz. Osman döneminde Kuran-ı Kerim çoğaltılarak önemli İslam merkezlerine gönderilmiş, bir örneği de başkent Medinede bırakılmıştır.Bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Güzel ahlak ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? "Sağlıklı besleniyorum" diyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz? 20 kg leblebi 250 gramlık poşetlere doldurularak paketleniyor. Kaç poşet leblebi olur? Fırat Nehri kenarında kurulmuş bir uygarlık olan ................................... krallıkla yönetilirdi ve en önemli kralları HammurabiydiYukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Ali 9, Ayşe 12, Soner 11 yaşındadır. İki yıl sonra üçünün yaşları toplamı kaç olur? İnsan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek ​frekanslı ses dalgalarına ne ad verilir? Tutumlu insanlar hangisini yapmaz? Kaymakam nereyi yönetir? 106.784 sayısının binler ve onlar basamağının basamak değerleri toplamı kaçtır? Çocukluğumuzun anılarda kalan o güzelim oyunları yok artık. Saklambaç, körebe, birdirbir, istop, uzuneşek... gibi birçok oyun bilgisayar oyunları karşısında eski önemini yitirmiştir. Bilgisayarın gerçek olmayan dünyasında oynanan oyunlar çocuklarımızın arkadaşlık kurmalarını ve insanlarla olan ilişkilerini olumsuz etkiler. Eskiden oynanan oyunlarda çocuklar birbirleriyle kaynaşıp, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirirken, şimdi bilgisayarın arkadaşlığını tercih ediyorlar.Yukarıdaki paragrafa göre eskiden oynanan oyunların çocuklara en büyük yararı nedir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Beyaz sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Kişi adlarına getirilen eklerini ayırmak için hangi noktalama işaretleri kullanılır? ZÜLKÜF : Kadrolu Memur olarak görev yapmaktadır.FERHAT: Geçici personel olarak görev yapmaktadırŞENER: İşçi olarak görev yapmaktadır.AHMET: Sözleşmesiz olarak görev yapmaktadır.Yukarıdaki tablodaki kişilerden hangisi kamu hizmetlerinde istihdam edilme şekli yanlıştır? Hangisi kültürel öegelerimizden biri değildir? " Hoşça kal" kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna iki nokta (:) konmalıdır? Kaleye şut çeken oyuncunun topu direkten dönmüştür.Dönem topun yaptığı hareket aşağıdaki seçeneklerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisinden zekat verilmez? I. Mahkemeler ve askerî birliklerin denetlenmesiII. Ülkedeki yabancıların hukuki durumları ile ilgilenilmesiIII. İl idare kurulu çalışmalarına başkanlık edilmesiIV. İlde devletin ve hükûmetin temsilcisi olmasıYukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri valinin görevleri arasındadır? Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap toplumunda haksızlık ve adaletsizliğin giderilmesi için yapılmış bir çalışmadır? Ayşe, odada çalmakta olan radyonun sesini açtığında odanın tavanında asılı olan balonun titreşmeye başladığını fark ediyor.Ayşe bu olayı,I.Ses dalgaları enerji taşır.II.Sesin sürati yayıldığı ortama göre değişir.III.Ses enerjisi başka bir enerji türüne dönüşebilir.yargılarından hangileri ile açıklar? Anla, kendime kurulan bir tuzağım ben Yetişemem taş kemerleri aşan yorgancıya Silemem, gözümden gitmez o dağ yolculukları Her sabah önüme düşen bir hayalin simsiyah olmuş kurumlarıBu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur? Aşağıda verilen altı çizili kelimelerden hangisi cins isimdir? 36 + 13 = ? işleminin sonucu nedir? Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir? Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler genellikle geçim türü tarımsal faaliyetler yaparlarken gelişmiş ülkelerde ise daha çok ticari amaçlı tarımsal faaliyetler yapılmaktadır.Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi daha çok ticari amaçlı tarımsal faaliyetler yapmaktadır? Bilgi Sağlar - İkna Eder (Etkiler)- Emredici ve Öğreticidir-Birleştiricidir.Verilen bilgide iletişimin hangi çeşidini anlatılmaktadır? The first lesson starts - - - -8:00 a.m. - - - - the mornings. İnsanı küçük yaşta eğitmeyi anlatan atasözü hangisidir? Akıllı ve zeki olmak anlamına gelir.Bütün peygamberler akıl, zekâ ve feraset bakımından üst düzey insanlardır. Onlar keskin bir zekâya, üstün bir akla, güçlü bir mantığa, kuvvetli bir hafızaya ve derin bir idrake sahiptirlerYukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen peygamber sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Bir otobüste 15 yolcu vardır. Otobüse durakta 19 yolcu daha binerse yolcu sayısı kaç olur? Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin ilişikleri nasıl kesilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir