Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Spor yapmak iskelet ve kas sağlığımıza zarar verir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? - - - - dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılırken - - - - ise alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? İnme turnam inme haber sorayım, Kanadın altına name sarayım, Nazlı sevdiğimden haber alayım. Katar katar olmuş gelir turnalar, Eğrim eğrim ne hoş gelir turnalar.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi ilk iman edenlerden değildir ? Sigmund Freud’un Psikoseksüel Gelişim Kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Setr-i Avret namazın şartlarından hangisidir? Arabasının aynalarını temizlemek için cam suyu aldı.Yukarıdaki altı çizili söz, cümlenin hangi ögesidir? Ali : What is your name?Azra : ..................................Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir? Bireyin içinde bulunduğu toplumun kalıplaşmış değer ve düşüncelerine aykırı gerçekleştirdiği davranış biçimlerine “sapma” denir.Aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal sapma örneği değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, küçük ünlü uyumuna uymamaktadır? Biz insanları yaratan Allah’ın sözüdür o. Bizi çok seven Rabbimizden gelen bir mektuptur. Bize Allah’ı anlatır, Peygamberimizi tanıtır ve nasıl yaşayacağımızı öğretir. O, yaşadığımız hayatı bütün yönleriyle kuşatır. İnanç, ibadet ve ahlak ilkelerinden bahseder. Yukarıda, aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı’na katılan devletlerden biri değildir?