S:1

‘Yolun kenarında oturmuş annesini bekliyordu cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir?

‘Yolun kenarında oturmuş annesini bekliyordu cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "gizli özne-o " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
'' i t s s e r '' harflerinden yazılabilecek kelime aşağıdakilerden hangisidir? MEB Aday memurlarının yetiştirilmelerine ilişkin toplam adaylık süresi hiçbir şekilde kaç yılı geçemez. Aşağıda verilenlerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, devlet memuru olarak atanacaklar için geçerli olan sınav koşulu ve sınav sonuçları ile ilgili doğru bir bilgidir? "Pahalı - ucuz" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? Belli bir yükseklikte bulunan cisim ...................... sahiptir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir? I. Besinlerin sindirimiII. Vücut ısısının denetimiIII. Eklemlerin kayganlığının sağlanmasıYukarıdaki görevlerden hangileri suya yaşam sıvısı denilmesinin nedenlerindendir? 62- 23= ? işleminin sonucu kaçtır? H2O ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Birbirlerini seven ve birbirlerine saygı duyan insanların oluşturduğu toplumda ne olmaz? '' Ask a question '' cümlesi ne anlama gelmektedir? Aşağıda verilenlerden hangisinde nabız artışı kontrol edilemez? Aşağıdaki seslerden hangisi tek başına hece olmaz? Dükkânı açmak için anahtarları arıyor cebinde. Bir an anahtarları almayı unuttum mu düşün- cesi - - - - adamı. Sonra anahtarı bulunca sakinleşiyor.Bu metindeki boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır.Buna göre ‘‘Cumhuriyetçilik ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğu söylenebilir? Bir trafik kazası anında yaralılar ilk önce nereye taşınmalıdır? Herkesin aynı düşüncede olması iyi değildir, o zaman gelişme olmaz.Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Devletimizin tam ismi nedir? Hakan suyla doldurduğu leğene su durgun hâlde iken baktığında görüntüsünü görmüştür. Daha sonra eli ile kabın kenarına hafifçe vurup suyu dalgalandırdığında bulanık bir görüntü oluşmuştur.Hakanın bulanık bir görüntü elde etmesi ışığın hangi özelliği ile açıklanır? Gökhan: I study very hard but I am not successful!Hasan : ................ I can understand how you feel. Hak ve sorumluluklarını bilen biri için hangisi kesin olarak söylenebilir? Kuran-ı Kerim de adı geçen Peygamber sayısı kaçtır? Bir yıldaki canlı doğum sayısından, o yıl içindeki ölüm sayısının çıkarılarak o toplumun yıl ortası nüfusuna bölünüp bin ile çarpılmasıyla bulunur.Yukarıdaki açıklama toplumun sağlık düzeyinin belirlenmesinde yararlanılan ölçütlerden hangisine aittir? Hacim birimi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili eklerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır? Bir bisiklet lastiği şişirilmeden önce tartıldığında 2478 gram, şişirildikten sonra tartıldığında 3620 gram gelmektedir. Lastiğin içindeki havanın kütlesi ne kadardır? Birlikte yaşama bağlı olarak, vatandaşların sadece devlete karşı değil diğer yurttaşlara karşı da sorumlulukları vardır. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklarımızdan biri değildir? ağır kelimesi aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? - - - - it was cold, we didnt go out. Sınıfta düşüncelerini beğenmesek de herkes istediğini söylemekte serbesttir Böyle düşünen biri neyi savunuyordur? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen yönetmelikler aşağıdakilerden hangisinin kararı ile yürürlüğe konulur? AB00÷ABYukarıdaki bölme işleminde bölüm kaçtır? Saat 09.27 ‘te uyuyan Cem bebek saat 16.40 ta uyanırsa kaç dakika uyumuş olur? Aşağıdakilerden hangisi M.Kemalin kişilik özelliği değildir? "1882'de İstanbulda doğdu. 9 Ocak 1964te İstanbulda yaşamını yitirdi. 1901'de Üsküdar Amerikan Kız Kolejinde mezun oldu. Öğretmenleri arasında Rıza Tevfik Bölükbaşı ile sonradan evlendiği ve ilk kocası olan Salih Zeki de vardı. İlk yazıları "Halide Salih" takma adıyla Tanin gazetesinde yayınlandı. Bu paragrafa dayanarak paragrafın alındığı yazının türü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi farklı çeşit bir kemik grubuna girer? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşmek kelimesi kapılmak anlamında kullanılmıştır? Hz. Davut ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi yayaların trafik ortamında yaptığı yanlış davranışlardan birisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir