S:1

Pirinç, un ve şeker gibi katılar ısıtıldıklarında hangi olay gerçekleşir?

Pirinç, un ve şeker gibi katılar ısıtıldıklarında hangi olay gerçekleşir? sorunun cevabı "Bozunma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
"Dün köyde seni gördüm.” cümlesinde hangi sözcük zamirdir? Klavyeden Kes – Kopyala – Yapıştır işlemini gerçekleştirmek için aşağıdakilerden hangi tuş kombinasyonu seçilmelidir?  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre ailede ölüm, yaralanma ve düğün gibi sebeplerle öğrencilere okul idarelerince bir yıl içinde en fazla kaç gün izin verilebilir? Cemil'in bilyelerinin   3/6' sı  72 tanedir. Cemil'in kaç tane bilyesi vardır? Devletin, bazı malların ithal ve ihracını yasaklayan önlemleri, ekonomi politikasının hangi vasıtaları olarak adlandırılır? ”ÇANAKKALE”  kelimesinin harflerinin yazılı olduğu kağıtlar torbaya atılıyor, hangi harfin gelme olasılığı diğerlerinden fazladır? 6 yarım elmaya kaç yarım elma daha eklersem 4 bütün elma eder? Ülkemizin başkenti olan Ankara hangi bölgemizdedir? Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkatedilmesi gerekir? Düyunu Umumiye Teşkilatı kaç yılında kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir? (-3) – (-13) – (+10) işlemininsonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Kim bir mümin kardeşinin sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet günü onun bir sıkıntısını giderir. Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 47 sayısının 35 fazlasının 18 eksiği kaçtır? Misakımillî’de, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler bölünmez ve ayrılmaz bir bütün olarak kabul edilmiştir.Bu karar Misakımillî’de aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır? Araba kullanmak isteyen bir kişinin aşağıdaki belgelerden hangisine sahip olması gerekir? Bedir savaşı kaç yılında kimlerle yapılmıştır?           Yatağıma uzanırım,          Annem öper yüzlerimi.          Rüyama girer çiçekler,          Yağmur öper çiçeklerimi.Hangisi şiirde yapılanlardan biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? “Hikaye” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna ünlü bir harf getirilirse hece düşmesi olur? Abbasiler, IX. ve X. yüzyıllarda Yunan klasiklerinin çevirisini yapmışlar ve din dışı bilimlerde önemli gelişmelere ön ayak olmuşlardır. Verilen bilgide sözü edilen gelişmeler, aşağıdaki hangi alanla ilgili olabilir?  “ Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar; güneş ve ayı emri altına almıştır. Her biri belirtilmiş bir süreye kadarakıp gider...” ( Fatır suresi, 13.ayet)Bu ayetteki altı çizili kısım aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? Aslı lived in England - - - - she learnt English well.  Aşağıdakilerden hangisinin sonucu daha büyüktür? Bir spor kulübünde yüzme ve tenis kursları verilmektedir. Yüzme kursuna 35, tenis kursuna 17 ve her iki kursa 8 kişi katıldığına göre bu iki kursa toplam kaç kişi katılmıştır? Niyet edip vücuttaki necaseti giderdikten sonra tüm bedeni tepeden tırnağa kadar temizleyerek yapılan ibadete ne denir? Doğada büyük yer tutan bir veya birden fazla mineralden oluşan kaya ve taş parçalarına …………………….. adı verilmektedir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Peygamberimizin yapmış olduğu ve bizlere de yapmamızı tavsiye ettiği iş ve davranışlara ………… denir.Tanımdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir? 234.567 Doğal sayısının basamak ve sayı değerleri farkı kaçtır? A sayısını 4’e bölen bir öğrenci bölümü 6 buluyor. Aynı sayıyı 5’ e bölerse kalan kaç olur? İnternet’e bağlanmak için aşağıdaki hangi yazılım veya donanıma ihtiyaç yoktur ? Akşam Güneş batarken yüzümüzü güneşe döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İnsan hayatını kolaylaştırmak için geliştirilen araç-gereçleri ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikelerle ilgili değildir? Verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Hz.Muhammed(s.a.v)’in söylediği sözlere ne denir? İnsanların yaşadığı yeri seçmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir