S:1

Aşağıdakilerden hangisi kuvvet türü değildir?

Aşağıdakilerden hangisi kuvvet türü değildir? sorunun cevabı "Tutma " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şart anlamı vardır? Kıyıları en fazla girintili-çıkıntılı olan bölgemiz hangisidir? 2 tane uydusu vardır.İç gezegendir.Kızıl gezegen olarak bilinir.Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Mıknatıslar cisimlere ........................... kuvvet uygularlar. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 52 + 23 işleminin sonucundaki sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Hangisi Milli Cemiyetlerin özelliklerinden değildir ? Aşağıdaki verilen gözlemlerden hangisi nitel gözlemdir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tek başına iş yapan kişi yalnız kalır, zarara uğrar. anlamındadır? Saat 10:20' de gelmesi gereken tren 70 dakika geç gelmiştir.Buna göre tren saat kaçta gelmiştir? İl Encümeni ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi inorganik bir bileşiktir? "Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı, bu zamanda oturdum. Sözümü tamamen işit. Bilhassa küçük kardeş yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim güneyindeki Şadpıt beyleri kuzeydeki Tarkat, Buyruk beyleri, Otuz Tatar, Dokuz Oğuz beyleri milleti! Bu sözümü iyice işit, adamakıllı dinle!"Bu metnin anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? 143,91 ondalık sayısının tam kısmındaki rakamların toplamı kaçtır? Okuldaki sorumluluklarından biri değildir? Namaza başlamadan önce ve namaz sırasında uymamız gereken kurallara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi güçlü, dayanıklı olmak" anlamındadır ? I. Eğitim görmekII. Düşünce ve vicdan özgürlüğüne sahip olmakIII. Oyun, eğlence ve kültürel etkinliklere katılmakYukarıda verilenlerden hangileri çocukların gelişme ile ilgili hakları arasında yer alır? Yalancı peygamberlerle mücadele eden halife, aşağıdakilerden hangisidir? Batı kaynaklarında Alfarabus adıyla anılır.• Mantık, felsefe, matematik, tıp ve musiki alanlarında önemli eserler vermiştir.• Aristonun eserlerini inceleyip yeni yorumlar getirdiği için ikinci öğretmen anlamına gelen Muallimi Sani unvanı verilmiştir.Hakkında bilgi verilen bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir? Rüzgâr sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Güzel ahlak, güzel söz ve davranışlarda bulunmaktır. Aşağıdakilerden hangisi, güzel ahlaka uymaz ? Bir fıçıda 18 litre su vardır. 3er litrelik 3 bidonu su ile doldurursak geriye fıçıda kaç litre su kalır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ‘soğuk sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır? çok-kitap-seviyorum-okumayı. Sözcüklerinin anlamlı dizilişi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi okula giderken yapılacak kişisel bir bakımdır? • Ülkemizde en yıkıcı depremlerin görüldüğükuşaktır.• Saros Körfezinden başlayarak Vartoya kadar uzanır.• İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu,Kastamonu, Amasya, Tokat, Erzurum ve Erzincan illeri bu kuşak üzerinde yer alır.Yukarıda verilen bilgiler ülkemizdeki hangi deprem kuşağına aittir? Ali, Murat ve benim yaşlarımızın toplamı 96 dır. Ali 32 yaşında ve benim yaşım Ali'nin yaşının 3/8' i kadardır. Murat kaç yaşındadır? Aşağıdaki olaylardan hangisi çevremizde meydana gelen hava olaylarından değildir? Sayı doğrusunda 3 ile -3 arasında kaç tane tamsayı vardır? Annemi çok özledim. tümcesini söylerken ağzımız kaç hareket yapıyor? Aşağıdaki deyimlerden hangisi başa gelen bir durumdan alınan dersi hiç unutmamak anlamındadır? Sekbanıcedit adlı ordu, hangiOsmanlı padişahı zamanında kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi olaylar hakkında söylenemez? 68 sayısının 15 fazlasının 25 eksiği olan sayı hangi sayıdır? Aşağıdaki sayılar yuvarlanabileceği en yakın yüzlüklerle eşleştirilmişlerdir.Hangi seçenekteki eşleştirme doğru yapılmıştır? Kitab-ı Mukaddesin Ahd-i Atik bölümü içinde yer alan Mezmurlarda kaç tane mezmur vardır? ..................................idari bir makam tarafından gerçekleştirilen bir işlem, alınan bir karar ve uygulanan bir cezai işleme karşı, işleme muhatap olan kişi tarafından işlemin ortadan kaldırılmasına ilişkin talep hakkına denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesi ile yeni seçilen milletvekillerinin yanı sıra son Osmanlı Mebusan Meclisinden Anadoluya geçen milletvekillerinden oluşmaktaydı. Üyelerinin her biri ülkenin içinde bulunduğu eşi görülmemiş maddi ve manevi yokluklar karşısında Millî Mücadelenin başarıya ulaşması için canla başla çalışmışlardır.Bu bilgiye göre İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi için aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir