S:1

Yağmur sularıyla çözünen topraktaki tuzlar akarsularla denizlere taşınır. Bu nedenle __________ tuzludur. İfadesindeki noktalı yere gelecek en uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Yağmur sularıyla çözünen topraktaki tuzlar akarsularla denizlere taşınır. Bu nedenle __________ tuzludur. İfadesindeki noktalı yere gelecek en uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "deniz suyu   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
“İnsanlar iki nimetin değerini bilmezler. Bunlardan biri ____diğeri ise ___ tir.“Yukarıdaki Hadis –i Şerifte boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Kendi düşünce ve fikirlerini tek doğru olarak benimseyenII. Konuşmalarında, sürekli ahlak dersi veren ifadeler kullananIII.Karşısındakini anlamak için dinleyenIV.Başkalarının duygularını anlamak için empati kuranYukarıdaki özelliklerden hangilerini taşıyan insanla iletişim kurmak daha kolaydır? “Kim kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.”Aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapan kişi yukarıda verilen hadise uygun davranmış sayılmaz?  Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır Doğu Cephesi’ nde Ermenilere karşı mücadele eden Türk ordusunun başında bulunan komutan kimdir? Dünyada varolan her şeyi kim yarattı? Öğlen yemeğini saat 12.15' te yedim. Yemekten sonra 1 saat 15 dakika bahçede top oynadım. Eve döndüğümde saat kaç olmuştur? 1. Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?   “Ablam anlatılanları büyük bir dikkatle dinliyordu.” cümlesindeki altı çizili sözcük cümlenin hangi ögesidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf vardır?   kirpi, kiraz, kibir, kibar kelimelerini alfabetik sırasına göre sıraladığımızda hangisi sonda olur? Karesi iki basamaklı olan kaç farklı sayı vardır? Maddelerin ısı vererek hacimlerinin azalması olayına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi sorunların çözümünde kullanacağımız yöntemlerden biri olamaz?  Her gıdada bulunan ve vücudumuzda ......................... olarak görev yapan besinler vitamin, su ve minerallerdir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi ideal bir düzenin olabileceğini reddeden görüşlerden biri olan "nihilizm" görüşünün temsilcilerindendir? Hangisi etkili bir konuşmanın özel­liği değildir?  “ Nerden buldun( ) “ cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “de” (da) doğru yazılmıştır? Kuzenim bayramın birinci gününden tutturdu (  ) (  )Beni bayram yerine götür(  ) (  ) diye( )Bu cümlelerden parantezle boş bırakılan yer- lere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerin- den hangileri getirilmelidir? T.C.Anayasası’na göre,aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için mutlaka taşıması gereken niteliklerden biri değildir? Amy: Look! There is a funfair in town at the weekend. There are many fun rides; bumper cars, big wheel and carrousel.Bill:That’s great. We can have fun together. I love bumper cars very much. How much is one ride?Jane:It’s one token and one token costs £2. It’s cheap.I want to get on carrousel. I think It is more enjoyable than bumper cars.How much does a token cost? Yüksek ses insanlarda hangi hissi uyandırır? Kuran-ı Kerim hangi sahabe zamanında kitap haline getirilmiştir? 26 730 sayısının soluna 45 yazılırsa milyonlar bölüğündeki sayı aşağıdakilerden hangisi olur? Bir altıgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı sıfatı kullanılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenme” anlamı vardır? Satır sonuna sığmayan sözcüklerin heceleri bölündüğünde hangi noktalama işareti kullanılır? Hangisi Hz. Muhammet’in Medine’ye gelmesinden sonra yaşanan değişimlerden değildir?  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? '' I'm playing b_ard g_mes ''Cümlede boş bırakılan yerlere hangi harfler gelmelidir? Kuran-ı Kerim’in son suresi aşağıdakilerden hangisidir?   Bir yakıt olarak etil alkol ve benzin kıyaslandığında, aşağıdakilerden hangisi etil alkolün benzine göre zayıf yönlerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önce, Türklerde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezara ne denirdi? Ceren : You should study harder. You can do it.Kaan : Do you mean I’m not a good student?Ceren : No, of course not. I mean you’re……………………….. Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen;• Türk dilinin okunup yazılmasını kolaylaştırmak için Türkçenin yapısına uygunolan Latin alfabesinin kabul edilmesi • Latin harflerinin kabulünden sonra yeni harfleri öğretmek için Millet Mektepleriaçılarak okuma yazma seferberliğinin başlatılması gibi çalışmaların, Türk toplumunda aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı savunulamaz? ’Dünya yüzeyinin sularla kaplı olmayan yerlerine ……….....denir.’’Bu cümledeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli bir değildir?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir