S:1

I.masa II. ağaç III. kereste IV. kütük
Yukarıdaki maddelerin ham maddeden işlenmiş maddeye doğru sıralanışı nasıldır?

I.masa II. ağaç III. kereste IV. kütükYukarıdaki maddelerin ham maddeden işlenmiş maddeye doğru sıralanışı nasıldır? sorunun cevabı "I – III – IV – II " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Rick : I have a terrible headache. What should I do?Cengiz : You should go to doctor and - - - - . İman, toprağa dikilen bir fidan gibidir. Fidanın yeşerip büyüyebilmesi için sulanması ve bakımının yapılması nasıl bir gereklilikse, kalpteki imanın da yaşaması için ibadetlerle desteklenmesi bir zorunluluktur.Bu metinde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Kolu kırılan Ali hangi besin içeriğini daha çok tüketmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih araştırmasında kullanılmaz? I. Dünya Savaşından çekilen ilk ittifak devleti hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? 67 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? - - - - tarafından yazılan Batı roman tekniğine uygun ilk modern Türk romanıdır. Yapıtta Roman kahramanı Ahmet Cemilin kişiliğinde Babıalide basın hayatında yok olup giden sanatçıların anlatıldığı bir romandır. Bu romanı sanatçı - - - - adıyla yayımlamıştır.Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerde hangisi getirilebilir? Bir çokgende bir köşeden kendisine komşu olmayan diğer köşeyi birleştiren doğru parçasına ne denir? Bir basamaklı en büyük çift sayı kaçtır? Toplumsal olay: Toplumsal ilişkiler sonucunda tek tek ortaya çıkan yeri ve zamanı belli olan değişmelerdir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi, toplumsal olaya örnek olur? Tanrı, mutlak varlık, varlığın anlamı gibi metafizik kavramların bilgisinin elde edilemeyeceğini savunan Thomas Huxley, Tanrının varlığıyla ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisini savunur? Balkan savaşları devam ederken bağımsızlığını kazanan devlet hangisidir? Hangi seçenekteki ifade yanlıştır? • Britanya egemenliği altındaki Hindistanda yaşayan Müslümanların haklarını savunmak amacıyla kurulan siyasal bir topluluktur.• Bu parti Pakistanın bağımsızlığına giden yolda büyük rol oynamıştır.Hakkında kısa bilgi verilen siyasal parti, aşağıdakilerden hangisidir? Beden dili, çevremizdeki insanların tavır ve davranışlarınıdoğru anlamamız konusunda bize ipuçları verir.Çünkü bedenimiz, sözlerimizden çok daha dürüsttür;gerçekte hissettiklerimizi net bir şekilde aktarmaktançekinmez. Beden, âdeta bir çocuk gibidir. Nasıl ki çocuklar,insanlara doğru haber verir ve doğal davranırsabeden dili de insanın gerçek duygu ve düşünceleriniortaya koyar.Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Günlüdür ibaresini taşıyan süreli resmi yazışmalarda uyulması gereken kurallar bakımından doğru bir ifadedir? Bir bitki hücresinin mitoz bölünmesi sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? İhracatımızda 1.sırada olan ülke hangisidir? Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır Aşağıdaki kelimelerin hangisinde mecaz anlamlı kelime vardır? Birler basamağı 4 olan iki basamaklı en büyük sayı ile onlar basamağı 3 olan iki basamaklı en küçük sayının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde öyküleyici anlatım biçimi kullanılmaz? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Parasının %40ını harcadıktan sonra geriye12 lirası kalan Alinin harcamadan önce kaçlirası vardı? Aşağıdaki özelliklerden hangisinin arkadaşlarda olması beklenmez? Aşağıdakilerden hangisi bir insanın doğuştan getirdiği özellikler arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtmaz? Canını dişine takmak deyimi hangi anlamdadır? 45 sayısının kaç tane doğal sayı böleni vardır? Dalton atom modelinde,I. Elementler atom denilen bölünmeyen çok küçük taneciklerden oluşmuştur.II. Bir elementin bütün atomları her yönüyle özdeştir.III. Nötr bir atomda pozitif yük sayısı negatif yük sayı sına eşittir.yargılarından hangileri yer alır? Bilgisayar ve sosyal kullanım siteleri (Twitter, Facebook Youtube vb.) kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur. 18 - 0 işleminin sonucu kaçtır? Zeynep bakkaldan 650 g zeytin ,3kg peynir,2 kg bal,1450 g tere yağ aldı. Zenep ‘in aldıkları toplam kaç g ‘dır? Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi öğretmen kadrolarına atama çeşitlerinden değildir? I. CamiII. KervansarayIII. MedreseIV. DarüşşifaYukarıdaki mimari eserlerden hangileri, Türklerin Müslüman olduğuna doğrudan kanıttır? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin cisimler üzerinde yaptığı etkilerden biri değildir? KORKULUK VE KIRLANGIÇTarlalardaki, bostanlardaki korkuluğu hepiniz bilirsiniz değil mi? Eski bir ceketi, yamalı pantolonu, hele hele yırtık pırtık şapkası ile çok hoştur. İşte bu korkuluklardan bir tanesi, sıcak bir bahar günü, kendi kendine türkü söylüyormuş. Hiç korkuluk da türkü söyler mi? demeyin. Yalnız olunca hava da mis gibi bahar kokunca herkes bir şeyler yapmak ister. Bizim korkuluk da tarlanın üstünden uçup giden leyleklere, kırlangıçlara imrenerek bakıyor, Ah ne olur, bir tanesi türkümü duysa da yanıma inse. diyormuş. Havada dönüp duran kırlangıçlardan bir tanesi aşağıya bir göz atmış. Gözlerine inanamamış. Aşağıda bir korkuluk, neşesi ile yeri göğü birbirine katmıyor mu! Kırlangıç şöyle aşağıya doğru süzülmüş. Doğrusu ya her zaman görmeye alıştığı asık suratlı korkuluklara bu hiç benzemiyormuş.Korkuluğun üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? Mitoz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Pişmek sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir