S:1

Aşağıdaki ham madde – işlenmiş madde eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Ham madde İşlenmiş madde
a- ) Petrol Plastik
b- ) Pamuk Gömlek
c- ) Şeker Pancar
d- ) Süt Yoğurt

Aşağıdaki ham madde – işlenmiş madde eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?Ham madde İşlenmiş maddea- ) Petrol Plastik b- ) Pamuk Gömlek c- ) Şeker Pancar d- ) Süt Yoğurt sorunun cevabı "C" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Uygurlara ait bir özellik değildir? "Bayraklar ile bayrak" kelimeleri arasındaki ilişki, seçeneklerden hangisinde yoktur? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde kinin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? • Hz. Muhammed (sav.)e Muhammedül-Emin denilmesi• Kâbe hakemliği yaptığında kimsenin itiraz etmemesiVerilen bilgiler Peygamberimizin hangi özelliğini göstermektedir? Atomlar evrendeki boşlukta hareket etmektedir. Benzer atomlar rastlantı sonucu karşılaştıklarında birleşmeleri zorunludur. Demokritosa göre, evrendeki her nesne bu şekilde oluşmaktadır. Tüm varlıklar, maddi tözler olan atomların birleşmesiyle oluşur. Ayrışmasıyla da yok olur. Demokritosun bu yaklaşımı, aşağıdaki öğretilerden hangisine bir örnek oluşturur? I- Vaciptir.II- Kişi başına verilir.III- Yalnızca para olarak verilir.Fitre (fıtır sadakası) ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Diş sağlığı için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? "Her şeyi anlayışla karşılamaya .................denir." cümlesini hangi sözcük anlamlı tamamlar? Hangi sözcükte büyük ünlü uyumu vardır? Arda : Would you like to have some spaghetti?Sophie : No, thanks. - - - - . Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarından değildir? Öğretmen, son yapılan araştırmalara göre dünyamızda fosil yakıtlarının aşırı kullanımı ve sera gazı gibi nedenlerle iklim değişikliğinin yaşandığını, mevsim sürelerinin ve sıcaklık değerlerinin değişime uğradığını söylemiştir. Bunun üzerine Ahmet söz alarak Kuran-ı Kerimden bu durumu ifade eden bir ayet okumuştur.Buna göre Ahmetin okuduğu ayet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Efendimizin sütannesidir? "Çürük tahtaya çivi çakılmaz." atasözünde yer alan tamlamasının türü aşağıdakilerden hangisidir? Hegelin diyalektiğinden etkilenen Karl Marks, diyalektik materyalizm adını verdiği yeni bir kuram oluşturmuştur. Hegelin sisteminde varlık düşünce ile başlar, düşünce maddeyi ve doğayı ya- ratır. Marksta ise varlık madde ile baş- lar, düşünce ise maddenin ürünüdür.Parçaya göre Marks ve Hegelin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? Kenar uzunlukları 5 cm, 5 cm ve 9 cm olan bir üçgenin çeşidi kenarlarına göre aşağıdakilerden hangisidir? I. Dini başkanları papadır.II. Dini merkezleri Romadır.III. Rahiplerin bekârlığı zaruridir.Hakkında bilgi verilen Hristiyan mezhebi hangisidir? '' Close the door ''Cümlesinin türkçesi nedir? Peygamberlerin ortak niteliklerinden olup üstün zekâya sahip olma anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Kedilerde siyah kürk rengi (A) beyaz kürk rengine (a), kısa tüy (R) uzun tüye (r) baskındır.I. Siyah-kısa tüyII. Siyah - uzun tüyIII. Beyaz - kısa tüyIV. Beyaz - uzun tüyBuna göre siyah renkli kısa tüylü bir kedinin genotipini öğrenmek için yukarıda verilen çaprazlamalardan hangilerinin yapılması gerekir? Elinizde bir ağaç fidanı varsa, kıyamet kopmaya başlasa bile, eğer onu dikecek kadar zamanınız varsa mutlaka dikin.Yukarıda verilen hadis peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? We - - - - steak and cheese yesterday night. 10 - 10 kaç eder? Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarından biri değildir? ‘Yüz sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanuna göre Bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, il ilçe ve bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması nasıl olmaktadır? Annem okulda bekliyor. cümlesinin tümleci aşağıdakilerden hangisidir? Bilimler doğaya egemen olmayı amaçlarken teknoloji sayesinde de hayatı kolaylaştırıcı bir işleve sahiptir.Buna göre bilimin yaşantımız- daki işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Bisiklet, kaykay, kızak ve paten gibi motorsuz taşıtlar nerelerde kullanılmamalıdır? 1. Durum: Fransa Mondros Mütarekesinden sonra Güney bölgelerimize asker çıkarmıştır.2. Durum: Devlet Fransızların işgaline müdahale edecek ordu gönderememiştir.Sonuç: ?Verilen iki durumun sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? Hz. Muhammedin (sav.) çocuklarından hangisi kendisinden sonra vefat etmiştir? Ayrı ayrı hazırlanmış kurşun harfleri yan yana dizerek baskı yapan matbaayı icat eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluklarımızdan değildir. "Kapıyı aç !" ingilizcesi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinde farklıdır? Aşağıdaki doğa olaylarından hangisi atmosferde gerçekleşmez? "Sevgiler şu binaya taşındılar." cümlesinde hangi kelime sıfat görevindedir? Dünya devletleri Yeni Türk Devleti'ni hangi olayla tamamen tanımıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir