Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıda bazı durumlar verilmiştir. Bu durumlardan hangisi itme kuvvetinin uygulanmasınaörnek olarak verilebilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıda bazı durumlar verilmiştir. Bu durumlardan hangisi itme kuvvetinin uygulanmasınaörnek olarak verilebilir? sorunun cevabı "Çocuğun televizyonun düğmesine basması  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Geleneksel olarak yayılan, toplumun hayal gücünün etkisiyle biçim değiştiren, evrenin doğuşu ve türeyiş ile ilgili hayalî, alegorik anlatımı olan hikâyelere - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Atatürk hangi bayramı çocuklara armağan etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında yer almaz? Yazarların deneme alanındaki verimlilikleri, dergilerin denemeye kapı araladığı ölçüde varlığını sürdürür.Bu cümlede altı çizili söz ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nünsonuçlarından biri değildir? Törenlerde, uzun söylevlerde, aile yakınları ya da sevgililer arasındaki konuşmalarda dil hangi işleviyle kullanılır?  Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin özelliklerinden değildir? Hücredeki madde iletiminden sorumlu organel aşağıdakileden hangisidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre engelli bireylerin engel grupları ve dereceleri ile engelinin niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, hangi Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir? Aşağıda verilenelrden hangisi cinlerin özelliklerinden biri değildir? Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan kurallar bütünüdür.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir?