S:1

Bir varlığın bir noktaya göre yer değiştirmesini hareket olarak ifade ederiz. Buna göre aşağıda verilen varlıklardan hangisi hareketli değildir?

Bir varlığın bir noktaya göre yer değiştirmesini hareket olarak ifade ederiz. Buna göre aşağıda verilen varlıklardan hangisi hareketli değildir? sorunun cevabı "Park halindeki otomobil      " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Milli Marşımız hangisidir? Benim için her bir sözün kıymetlidir incidenGözyaşların akıtma gel, odur gönlüm incidenBu dizelerdeki altı çizili sözcüğün farklı anlamda kullanılması aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre Mecburi öğrenim çağınıbitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremiyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç yıl okula devam etmelerine izin verilir? Virgül (,): Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.Noktalı virgül (;): Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Kısa çizgi (-): Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır.Yukarıda virgül (,), noktalı virgül (;) ve kısa çizgi (-) işaretlerinin birer işlevi belirtilmiştir. Buna göre At ölür ( ) meydan kalır ( ) yiğit ölür ( ) şan kalır. cümlesinde yay ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerdenhangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi taşıtlarda yolculuk ederken uyulması gereken kurallardan biri değildir? Minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölüme ..............denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hz. Peygamberimizin (s.a.v.), her işinde Allahın (c.c.) rızasını gözetmesi, Onagüvenmesi, Onu çokça anması ve Onun yolunda mücadele etmesi bize neyigösterir? Masanın boyu 2 mdir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? If you want to be - - - - you have to be good looking and have a proper diction. Geçen hafta mahallemizde ......... bir mağaza açıldı. Bu cümlenin kişisel duygu ve düşünce ifade etmemesi için boş bırakılan yere aşağıdaki-lerden hangisi getirilmelidir? İnsanların sevap ve günahlarını yazan meleklere ne ad verilir? Çakılların parçalanması ile aşağıdakilerin hangisi oluşur? Peygamberimiz Medineye vardığında ilk olarak kimin evinde misafir olarak kaldı? Hangisi fiziksel bir özelliktir Aşağıdakilerden hangisi Ural - Altay dil ailesinin Altay grubunda yer almaz? Bir problemin çözümü için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Gerçekte aslı esası olmayan; fakat dinde varmış gibi kabul edilen davranışlara .............. denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki aydınlatma teknolojilerinin geçmişten günümüze sıralanması nasıl olmalıdır? Türklerin kullandıkları takvimlerden hangisi ay esasına göre düzenlenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Kösedağ Savaşı sonucunda yıkılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başınaDyanlış olanların başınaYyazınız.(....) Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şahadet arasında hiç fark yoktur(....) .İslamın şartları6 tanedir(....) Tevhid kelimesinin zıttı şirkdir(....) Kafir:örten,gizleyen,nankör anlamlarına gelir Yazının icadından önceki dönem tarih öncesi çağlar olarak adlandırılmıştır. Bu dönem araştırılırken yazı olmadığı için daha çok insanların kullandığı araç ve gereçler dikkate alınmıştır.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemleri araştırırken yararlanılan en önemli bilim dalıdır? Hangi seçenekteki sözcüklerle anlamlı bir cümle yapılabilir? Herhangi bir konuda bilgi vermek, yol göstermek amacıyla şiir yazmak isteyen şairin kullanması gereken şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? Antalya- Malatya arasını aşağıdakilerden hangisi ile ölçeriz? Aşağıdakilerden hangisi sunumdan önce yapılması gerekenlerden değildir? Aşağıdaki fiillerden hangisi durum bildirmektedir? I. Akşam buluşup bu gösteriyi izlesek mi birlikte?II. Aceleyle çıkınca evin anahtarını almayı unuttu.III. Fabrikada verimi arttırmak için çalışmalar yapılıyor.IV. Heyecanlanmazsa bu görüşmeden mutlu ayrılır.V. Küçüklüğümde dedemle çok güzel vakit geçirirdik.Numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır? Aşağıdaki dizelerin hangisinde daha az ünsüz vardır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Evrendeki olayları sebep sonuç ilişkisiyle birbirine bağlayan maddenin temel özellikleri ve yapı taşlarını arayan evrendeki düzenliliği keşfetmeye çalışan bilim dalı hangisidir? İllerin idaresi - - - esasına dayanır.5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir düşünceye, inanışa körü körüne aşırı derecede bağlanıp ondan başkasınıdüşünememe durumuna ne denir? Peygamberlerin hepsi, aynı hedeflere ulaşmak, aynı amaçları gerçekleştirmek için çaba göstermişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin bildirdiği ortak ilkelerden birisi değildir? Bir karakterin fenotipi, genotipe bağlı olduğu kadar çevreyede bağlı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin eş yumurta ikizlerinin tüm genotip yapıları aynı olmasına rağmen fenotip yapıları farklılık gösterebilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi eş yumurta ikizlerinde bu farklılığa neden olamaz? Magna Cartaya (Magna Karta) göre yargı kararı olmadan hiç kimse tutuklanamaz, hapsedilemez ve sürgün edilemezdi.Magna Kartada geçen bu hüküm günümüz modern yönetim anlayışının hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir? Kişinin iman, ibadet, ahlak ve tüm güzel davranışlarının karşılığı olarak Yüce Allah (c.c.) tarafından kendisine verilen ödüle ne denir? Bir çıkarma işleminde çıkan sayı 116, fark ise çıkanın 2 katından 9 eksiktir.Buna göre, eksilen sayı kaçtır? "Bana göre bu resim daha güzeldir." Bu cümlede ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir