S:1

Farklı büyüklükte katılardan oluşan karışımlar eleme yöntemi ile ayrılabilir. Aşağıdaki karışımlardan hangisi eleme yöntemi ile ayrılabilir?

Farklı büyüklükte katılardan oluşan karışımlar eleme yöntemi ile ayrılabilir. Aşağıdaki karışımlardan hangisi eleme yöntemi ile ayrılabilir? sorunun cevabı " kum-çakıl taşı    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinde Göktürk Dönemiyle ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır? Hz. Muhammedin hangi akrabasının adı Abdülmuttaliptir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde önemli söylevcilerden biri değildir? 724 532 821 sayısının birler bölüğü ile milyonlar bölüğü yer değiştirdiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Kırılmadan bükülen ve eski haline gelebilen maddeler esnek maddelerdir.Aşağıdakilerden hangisi esnek madde değildir? Aşağıdakilerden hangisi laik devletin özelliklerinden biri değildir? Aşağıda yapılan uygulamalardan hangisinde bazı cisimlerin kuvvet etkisiyle geçici şekil değişikliğine uğradığı sonucuna ulaşılmaz? Etraftaki kırlık ve dağlık mahallelerden geçerek saat iki buçukta istasyona vardık. İlk görünüş- te pek az Amerikalı vardı. Hatta bu nedenle Güney Avrupa şehirlerinden birine kavuşmuş hissi içindeydik. Dört yanda fotoğrafçılar, gazeteciler... Garın önünde üniformalı kadın şoförleri ile sıra sıra boz renkli arabalar hemen dikkati çekiyor. Bir bando eşliğinde sıcak, na- zik ve hevesli karşılanıyoruz.Bu metin aşağıdaki türlerden hangisine örnek gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojide kullanılan modern yöntemlerden biri değildir? 4x - 3 = 21 olduğuna göre x kaçtır? Kütüphane açma ilke ve standartları bakımından aşağıdakilerden hangisiyanlıştır? Aşağıdaki dizelerin hangisinde imge yoktur? Yazları serin, kışları ılık ve yağışlı olan bölgenin bitki örtüsü nedir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? I. EşitlikII. TarafsızlıkIII. Açıklık4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun amacı, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan yukarıdaki hangi ilkelere uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir? Hz. Muhammed (sav) ilk vahyi aldığında bunu ilk olarak kime anlatmıştır? Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız?( ) Çizgili kaslar isteğimiz dışı çalışır.( ) Kalp kası güçlü kasılır, yorulmaz.( ) Mide kası, düz kaslardandır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi İslamın Şartlarından birisi değildir? İstediğiniz işleri yaparım ancak - - - -Bu cümle aşağıdaki ifadelerin hangisiyle tamamlanamaz? Babası Dacat Beyin ecza deposu vardır, gayet varlıklı bir ailede büyür Ara Güler. Pan- galtı Lisesi, Galatasaray Lisesi, ardından da Ermeni Lisesine gider. Ancak babası kendisinin hayal ettiği gibi onun doktor ya da eczacı olmayacağını anlamıştır. Çünkü Ara Güler en çok sinemaya ilgi duyar. Babasının yılbaşında hediye ettiği film gösterme makinesiyle yazlık evlerinin alt katını sinema salonuna dönüştürür. Arkadaşlarını toplar, onlara bedava film izletir. Tek sorunu makinesinin, filmleri sessiz oynatmasıdır.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? gül, limon, at, kaz, bahçe. kelimelerinden kaç tanesi eş seslidir? l- Uyuma ve dinleme ll- Çok hızlı hareket etme lll- Allahın emirlerine uymama lV- Çeşitli şekillere girebilme Yukarıdakilerden hangileri meleklere özgü özellikler arasında sayılamaz. Allah ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Dünyada milyonlarca çocuk yaşar, bu çocukların hepsi..................Yukarıdaki cümleyi aşağıdakiler­den hangisiyle tamamlayabiliriz? Aşıyı ne zaman oluruz? Bu soruya hangi çocuk doğru cevap vermiştir? İslam ordusunun ilk düzenli savaşı hangisidir? Bir kişiye ait eşyalara ............. eşya denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bir kimsenin Müslümanlığı ne ile başlar ? En sevdiğiniz çizği film saat 13:00 de başlayacak. Şimdi saat 11:00 ise çizği film izlemek için kaç saat beklemelisiniz? I. Oksidatif fosforilasyonII. Substrat düzeyinde fosforilasyonIII. FotofosforilasyonYukarıda verilen fosforilasyon çeşitlerinden hangileri bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir? Gümrü Barış Antlaşmasının aşağıdaki devletlerden hangisi ile TBMM imzalamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Uygurlara ait bir özellik değildir? Aşağıdaki fiillerin hangisinin zamanı farklıdır? (1) Beş yaşındayken yüzme öğrenmeye çalı- şıyordum. (2) Suyun üzerinde durabilmek için tutunduğum ip birden kopuverdi. (3) Yüzme öğ- renebilmek için ip sağlam olmalıdır. (4) Korkudan donakaldım.Numaralanmış cümlelerden hangisi düşünce- nin akışına göre bu paragrafta yer almamalıdır? Kurtuluş savaşının gerekçesi ve yöntemi aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin yazılış amaçlarından değildir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Devlet memuru iken muvazzafaskerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevinitamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren kaçgün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Hangi sözcüğün birden fazla anlamı yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir