S:1

Az şişirilmiş ve ağzı bağlı bir balonu üflemeden ve ağzını açmadan daha şişkin hale nasıl getirebiliriz?

Az şişirilmiş ve ağzı bağlı bir balonu üflemeden ve ağzını açmadan daha şişkin hale nasıl getirebiliriz? sorunun cevabı "Isı karşısında daha da ısıtarak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
- Bahçedeki insanları rahatsız eden çöpleri toplamak- Diktiğimiz ağaçtan kuşların faydalanması- Arkadaşına güler yüzlü davranmakYukarıdaki davranışların ortak özelliği nedir? Aşağıdaki maddelerden hangisine kuvvet uygulandığında şekil değiştirmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Adam hastanenin bekleme odasına girdi. Odada tek başına oturan çocuğa dikkatlice baktı. Çocuk, odada arkasına yaslanmış oturuyordu. Yavaşça ona yaklaştı. Çocuk üşümüş, korkmuş görünüyordu. Yanına oturdu ve elini çocuğun omzuna koydu.Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi yoktur? 85' ten başlayarak geriye 5'er sayarken 8.sırada hangisini söyleriz? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi şu an yapılan bir eylemi ifade etmektedir? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazımı doğrudur? I ran out of petrol while I was driving home last night, - - - - , I had a flat tyre on the way. • Tarım arazisi yapmak için ormanların yok edilmesi• Hayvanların aşırı otlatılarak bitki örtüsünün yok edilmesi.İnsanların bu şekilde davranması aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşmasını hızlandırır? Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler adıyla anılan topluluğun sanatçılarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi roman yazarlarından değildir? Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır? Dengeli beslenen bir çocuktan kahvaltıda aşağıdakilerden hangisini yemesi beklenir ? İyi bir hipotez ile ilgili,I. Yeni gerçek ve tahminlere açık olmalıdır.II. Gözlemler sonucu elde edilmiş olan bütün verileri kapsamalıdır.III. Deney ve gözlemlere açık olmalıdır.IV. Varolan otoriteyi kabul etmelidir.ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir kolide, 200 ml lik meyve suyu paketlerinden 30 adet vardır. Koli kaç L dir? (I) Yazarın hikâyeleri ilk bakışta, kolayca yazılıvermiş izlenimi uyandırır. (II) Ancak hikâyeleriyle adından söz ettirmiş bir yazardır. (III) Yazacağı hikâyelerin kahramanları üzerinde günlerce ve hatta yıllarca durur, fırsat buldukça onları anlatır. (IV) Bazen hikâyelerine vereceği adı günlerce arar. (V) Hikâyelerinden çıkan kolayca yazılıverme izlenimi, bu dikkatli çalışmanın sonucudur.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişisel düşüncelere yer verilmiştir? Kate: I dont prefer - - - - because it is not healty. Kayaçların ayrışma dereceleri birbirinden farklıdır. Bazı kayaçların dış güçler tarafından ayrışması uzun yıllar gerektirirken; bazı kayaçlar ise kısa zaman içerisinde su ile temas ederek çözünebilirler.Aşağıdakilerden hangisi suda çözünebilen kayaçlardan biri değildir? Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya Allah katında has mükafatları vardır... (Bakara suresi, 262. Ayet)Bu ayette zekatın hangi yönüne dikkat çekilmektedir? Yayaların geçmesi için yolun üzerinde çizgilerle belirlenmiş alanlara ne denir? Ergenlikte bireyin karşılaştığı aşağıdaki sorunlardan hangisi diğerlerinden farklı bir sorundur? Aşağıda verilen isimlerden hangisi sözlükte ilk sırada yer alır? 200 000 + 70 000 + 60 + 1 Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen doğal sayıyı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisini bilmek kaybolduğumuzda en çok işimize yarar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konmalıdır? I- İşin yürütülmesiyle ilgili olarak oluşan tehlikelerden korunmakII- Sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmakIII- Daha insanca bir iş ortamı oluşturmakVerilenlerden hangileri iş güvenliğinin temel hedeflerindendir? Binler basamağında 5, yüz binler basamağında 3 ve onlar basamağında 2 olan doğal sayı hangisidir? Çalışkan işçiler işlerini hemen bitirdiler. cümlesinde varlığın niteleyen sözcük hangidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Hudeybiye Antlaşmasını ihlal etmelerinin sonuçlarından biridir? I. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek, yurda dönüşlerinde eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almakII. Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle iş birliğine yönelik işleri yürütmekIII. Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülen ve uluslararası iş birliğine dayanan projelerin koordinasyonunu sağlamak652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yukarıdakilerden hangisi/ hangileri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevlerindendir? Bir kenarının uzunluğu 8 m olan kare şeklindeki oyun alanının çevresi kaç metredir? Aşağıdakilerden hangisinde Resul ve Nebi kelimelerinin anlamları doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılaplarının amaçlarında birisi olamaz? Aşağıdakilerin hangisi ekonomik faaliyet olarak değerlendirilemez? İyi bir dinleyici olan Ali arkadaşlarıyla son derece başarılı bir iletişim kurmaktadır. Arkadaş ortamında sevilen düşüncelerine önem verilen birisi olmuştur. Buna göre iyi bir dinleyici olan Aliden aşağıdakilerden hangisi beklenmez? Aşağıdakilerden hangisi katı madde olduğu halde sıvılar gibi konulduğu kabın şeklini alır? Alış-veriş yaparken öncelikle hangisine dikkat etmeliyiz? My friend sent me a photo two days - - - - . Aşağıdaki sayılardan hangisi tam kare bir sayı değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir