S:1

1.Su + Makarna → Yüzdürme
2.Demir tozu + Toprak → Mıknatıs
3.Şeker + Su → Buharlaştırma
4.Saman + Kum → Süzme
Ceren verilen karışımlar ile ayırma Yöntemlerini eşleştirmiştir. Bu eşleştirmenin doğru olması için ,hangi karışımların ayırma yöntemleri yer değiştirmelidir ?

1.Su + Makarna → Yüzdürme 2.Demir tozu + Toprak → Mıknatıs 3.Şeker + Su → Buharlaştırma 4.Saman + Kum → Süzme Ceren verilen karışımlar ile ayırma Yöntemlerini eşleştirmiştir. Bu eşleştirmenin doğru olması için ,hangi karışımların ayırma yöntemleri yer değiştirmelidir ? sorunun cevabı "1 ve 4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Islak kanatlarında bahar taşıyor kuşlar, Badem çiçeklerine yağmur yağıyordu. Kadersiz şarkılar söylüyor rüzgar, Ümidin pembe eli gökten uzanıyordu. Dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir? Bilim birbirleriyle çelişen önermeleri kabul etmez. Önermeler kendi içerisinde tutarlı olmalıdır.Yukarıda bilimin hangi özelliği vurgulanmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Aşağıdaki altı çizili sözcükler, örnek oldukları ses olayı bakımından ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır? Müslümanlar Kâbeyi bir yıl sonra üç günlüğüne ziyaret edeceklerdi.İki taraf birbiriyle on yıl boyunca savaşmayacaktı.Arap kabilelerinden isteyen, istediği tarafla ittifak yapabilecekti.Yukarıdaki cümleler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? İnsanın yaşama hakkı ne zaman başlar? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre yazı tipi ve harf büyüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler eş anlamlıdır? Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Irakın Kuveyti işgal etmesiyle başlayan savaş, aşağıdakilerden hangisidir? 1710-1711 Osmanlı-Rus Savaşını sona erdiren barış antlaşması hangisidir? 10 + 10 + 10 kaç eder? Bir hava gözlem grafiği ile aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi, gebe kadınlarda diyabetin görülme riskini artıran faktörlerindendir? • Hastalık veya yaşlılıktan dolayı ayakta namaz kılamayanların oturarak namaz kılabilmesi• Hasta veya yolcu olanların Ramazan oruçlarını erteleyebilmeleri• Suyun bulunmadığı ortamlarda teyemmümle abdest alınabilmesiBu örnekler, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi ile ilişkilidir? İnsanlar zamanı ölçmek için kullandıkları ilk saat aşağıdakilerden hangisidir? Bir üniversite öğretim üyesi, öğretmen istihdamı konusuyla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığından üç uzmanı sınıfa davet edip uzmanlara soruları yöneltmek üzere iki öğrenciyi görevlendirmiştir. Diğer öğrencilerin dinleyici olarak katılımıyla etkinlik gerçekleştirilmiştir.Buna göre gerçekleştirilen etkinlik, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisine daha uygundur? Roma İmparatorluğunun parçalanmasıyla Avrupada feodalite (derebeylik) ortaya çıktı. diyen bir öğrenci, Kavimler Göçünün hangi alandaki sonucundan söz etmektedir? Hangi cümlede deyim yoktur? Kapıyı sertçe kapattı. Masada oturan kadına döndü( ) Evren Bey nerede( ) dedi ve ekledi:Kendilerine üç gündür ulaşamıyorum( ) Yukarıdaki parçada parantez içindeki yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Çok zor şartlarda çalışıyoruz. cümlesinde altı çizilen sözcüklerin yerine hangi sözcük çiftini yazarsak cümlenin anlamı değişmez? Aşağıda verilen bitki çeşitlerinden hangisinin ülkemizde nesli tehlike altında değildir? Yaş kelimesi aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? İslam dini insanların mutlu yaşamalarını amaçlar. Aile insanların korunup mutlu olmalarını sağlayacak en güzel yuvadır. İslam dini ailenin devamı için bireylerin birbirlerine saygılı olmalarını öğütler. Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi dinimizin öğütlerine uymayan bir davranıştır? Çocuklardan hangisinin söylediği doğrudur? Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Etrafı karalarla çevrili olan ve okyanusa yolu olmayan su kütlelerine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi yemek yerken görgü kurallarına uymamıştır? Hangi toplama işleminin sonucu 17 değildir? (+8) - (-5) işleminin sonucu kaçtır? Sıfatlar isimlerden önce gelerek onları niteler veya belirtir.Buna göre büyük sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat göreviyle kullanılmıştır? Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve karlı yağışlı olan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Ali, boş kibrit kutularını kullanarak kendisine oyuncak ev yapıyor.Alinin yaptığı bu çalışmada kibrit kutuları aşağıdakilerden hangisidir ? Namazın birlikte yaşama ve dayanışma bilinci geliştirdiğini ifade eden bir kişi bu düşüncesini aşağıdakilerden hangisi üzerinde anlatmalıdır? You have got a cat. It is ___________cat. Atatürk Kurtuluş Savaşı ile kazanılan askeri zaferin sonrasında Milli Mücadelenin birici safhası kapandı. Artık ikinci safha başlıyor demişti . Mustafa Kemal Atatürkün ikinci safhayla kastettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir? 7 ağustos 1987 tarihinde doğan Süleyman 7 ağustos 2024 tarihinde kaç yaşında olacak? (1) Matematik dersinde öğretmen, ödevini yapmayan tek öğrencinin ben olduğumu hatırlattı. (2) Sorumluluklarımı yerine getirerek iyi bir öğrenci olabileceğimi söyledi.(3) Çok utandım. (4) Bir daha böyle bir sorumsuzluk yapmamaya karar verdim.Bu metne göre numaralanmış cümlelerin hangisinde öğrenci kendi düşüncelerinden söz etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı besilerden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir