S:1

Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrılır?

Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrılır? sorunun cevabı "talaş-su" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
" Kapının kolu kırılmış" cümlesindeki altı çizili olan isim tamlaması hangi tür isim tamlamasıdır? A: - - - - do you live? B: I live in İzmir. Mucize ile ilgili olarak Esma'nın söylediği aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisinin kipi farklıdır? Aşağıdaki madenlerden hangisinin ekonomik değeri diğerlerinden daha fazladır? "Gökyüzü masmavi bulutlarla kaplıydı." cümlesinde ne tür bir sıfat vardır? Amasrayı Cenevizlilerden alan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? Hızlı nüfus artışı,I. Doğal kaynakların hızla tüketilmesineII. Biyoçeşitliliğin azalmasınaIII. Tür içi çeşitliliğinin artmasınaverilenlerden hangileri neden olabilir? Hangi sözcüğün yazımı doğrudur? • Hakem Olayını kabul edenler küfre düşmüştür.• Hz. Ali, Hz. Muhammed (sav.) tarafından halife olarak tayin edilmiştir.• Büyük günah işleyenin durumunu Allaha bırakmak daha doğrudur.Bu bilgilerde aşağıdaki mezheplerden hangisinin görüşüne yer verilmemiştir? Ara- fiilinin duyulan geçmiş zaman 2.tekil şahıs olumlu soru biçimine göre çekimi aşağı- dakilerden hangisidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bakanlığın en yüksek danışma kurulu aşağıdakilerden hangisidir? Savaş kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi seçenekte "elbise" sözcüğünün durumunu belirten açıklama vardır? Kuran-ı Kerimin ilk ve en son sureleri hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir? Daha etkili bir arama yapmak için verilen ipuçlarından hangisi yanlıştır? "Oyuncaklarını toplamadığı...................annesi ona kızdı."Cümlesinde noktalı yere hangisi gelir? 2 saat 24 dakika= ............... dakika Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? yıl kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? Herkes onu bekliyor, o gelmek istemiyordu. cümlesinde ismin yerini tutan kaç sözcük vardır? Vücutta enerji üretmek için en çok hangi besin içeriği gereklidir? Hangisi temel ihtiyaçlarımızdan değildir? Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir? TBMMnin açılması aşağıdakilerden hangisini bir göstergesidir? 4 elmanın yarısı kaç elma eder? • Ramazan ayında kılınan sünnet bir namazdır.• Yatsı namazının son sünnetiyle vitir namazı arasında kılnır.• Genelde yirmi rekat olarak kılınır.• Cemaatle veya tek başına kılınabilir.Verilen bilgiler aşağıdaki namazlardan hangisine aittir? Aşağıdaki özelliklerden hangisi Güneşe ait değildir? Günde ortalama 3 deste gül satan bir çiçekçi, 2 günde kaç tane gül satar? Kalansız bir bölme işleminde; bölünen 244, bölüm 14dir. Bölen kaçtır? Yeryüzündeki büyük kara parçalarına ne ad verilir? Yasemin yarın doktora gidecek. cümlesinde aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur? Kayaçların parçalanması ile aşağıdakilerin hangisi oluşur? İş bölümü yapılan ve herkesin görevinin olduğu bir ailenin bireyleri için hangisi söylenebilir? Savaşılması yasak olan haram aylarda yapılan savaşlara ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme cümleye zorlukla anlamı katmıştır? 8a+15 cebirsel ifadesine a= -2 olduğunda değeri kaç olur? Piller ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ‘( Resulüm!) Sana vahyedilen Kitabı oku ve namaz kıl. Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar...(Ankebut suresi, 45. ayet )Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir