Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisinde su, sıvı durumdadır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisinde su, sıvı durumdadır? sorunun cevabı " Yağmur     " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?             Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biri değildir? Hangisi 40 sayısının asal çarpanıdır? Hac kimlere farzdır? Mustafa Kemal, ilk askeri başarısını hangi savaşta elde etmiştir? Ana dili, insanın içinde doğup büyüdüğü aile ya da toplum çevresinde ilk öğrendiği dildir. Çocuk çevresini, toplumunu ve bu toplumun koyduğu ve geliştirdiği kültürel birikimi ana diliyle algılayıp kavrar. Dil yetkinleştikçe bilgi ve kültür evreni de gelişir. Binyazar’a göre kültürel ortam, çevre, insanın yaratı kaynakları bu dille zenginleşir;bu dille biçimlenir. Kişiliği oluşturan etkenlerin başında ana dil gelir. Çünkü dil, toplumun değerler sistemini, dünya görüşünü yapısında barındırır.Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Zeynep:Biz Kur’an-ı Kerim’i çok severiz çünkü Kur’an-ı Kerim bizlere………………..……….. Zeynep cümlesini hangi ifade ile tamamlarsa anlamlı ve doğru olmaz? Nasreddin Hoca’nın aklına  şaka yapmak gelmiş. Bir gün çarşıda eşeğine ters binmiş giderken görüldü. Bir yandan da hüngür hüngür ağlıyordu.Çarşı esnafı şaşırdı.Nasreddin Hoca’nın etrafına toplandı.“Hoca ne oldu? Ne ağlıyorsun? Başına bir şey mi geldi?”Hoca iki hıçkırık arasında “Görmüyor musunuz? Eşeğimin başını kaybettim, onun için ağlıyorum.”dedi Nasreddin Hoca eşeğe nasıl binmiş? “Soğuk tavırlarla birbirlerini selamlayıp uzak- laştılar.” cümlesindeki “soğuk” kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? TBMM üyeleri kaç yılda bir seçilir? 40 derece doğu meridyeninde bulunan bir yerde yerel saat 22.00 iken , 15 derece doğu meridyeninde yerel saat kaçtır?