S:1

Mıknatıs Aşağıdaki Maddelerden hangisini çekmez ?

Mıknatıs Aşağıdaki Maddelerden hangisini çekmez ? sorunun cevabı "Çelik    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "doğru" sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?  Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil,tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle işbirliğine yönelik işleri yürütmek görevi MEB’nın hangi/birimine müdürlüğüne verilmiştir? Modern felsefenin ve analitik geometrinin kurucusu sayılan rasyonalist filozof aşağıdakilerden hangisidir?  Nuri o gün erkenden kalktı.İlk olarak yatağını topladı. Sonra lavaboya gitti ve elini yüzünü yıkadı. Annesine yaradım etmek için mutfağa gitti.Beraber kahvaltı hazırladılar.Babası ve kardeşi de uyanınca  hep beraber kahvaltı yaptılar.Nuri sabah  hangi işi  yapmamıştır?  Kapasite birimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? “Yasin, liseye kayıt olacağı için çok heyecanlıdır. Okul müdürü, ikametgah belgesi ister.” Buna göre, Yasin ikametgah belgesini nereden almalıdır? Grönland aşağıdaki ülkelerden hangisine bağlıdır? Dünyadaki kıtaların en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye kabartma haritasını inceleyen bir öğrenci aşağıdaki sorulardan hangisine cevap alamaz? “ Haklarımız kadar önemli olan diğer şey de  ……………………….. dır.” cümlesini  doğru ve anlamlı olarak tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi mucizenin bir özelliğidir? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkları, uzlaşı yoluyla çözmeye çalışmanın insana sağladığı yararlar arasında yer almaz? Bir çıkarma işleminde fark 7,eksilen 9 ise çıkan kaçtır?  …………….. yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almıştır?   400 g ağırlığındaki bir ekmeğin fiyatı 40 kuruştur.Ekmeğin gramajı 150 g azaltılarak ekmek 35 kuruşa satılırsa ekmeğe yüzde kaç zam yapılmış olur? “İki günü birbirine eşit olan zarardadır.”Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmektedir? Kişinin çirkin, kötü işlerden sakınıp çekinmesi ve bu işleri terk etmesine - - - -; bu duygunun gereğine göre davranmaya ise - - - - denir. Bu tanımda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kilikyalılar Cemiyeti, Adana çevresini savunmak amacıyla kurulmuştur.--Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Ermeni sorununa tepki olarak kurulmuştur.--Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Pontus davasını güden Rumlara karşı kurulmuştur.Değişik amaçlar için kurulan bu cemiyetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?  Dikdörtgen şeklinde olan basketbol sahasının kısa kenarı 28 m, uzun kenarı ise kısa kenarından 15 m uzundur. Buna göre basketbol sahasının çevresi kaç metredir? % 140’ı 56 olan sayı kaçtır? “.................. black and white, and you get grey.” Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse cümle anlamlı olur? çekici, çelik, çekingen, çelebi kelimelerini alfabetik sırasına göre sıraladığımızda hangisi baştan üçüncü olur? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.Bu dörtlükte aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi  kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi millî kültürümüzü yansıtan ögelerden değildir? "Timsah" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıda verilen canlılardan hangisi herbivor(otçul) beslenme göstermez? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılamaz? Ürünlerin tükеtіcіyе ulaşması іçіn üretildiği уerden alınıр satılacağı yere taşınması olayına  ne ad verilir? Belediye yönetiminin organları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak bir arada verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya medeniyetlerinden biri değildir? 65 sayısındaki rakamların basamak değerleri farkı kaçtır? Yogurt is - - - - of milk.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bir toplama işleminde en az kaç toplanan olması gerekir? Aşağıdakilerin hangisinde ibadetlerin yapılış amacı vurgulanmaktadır? Aşağıdaki fiillerden hangisi durum bildirmektedir? Aynı yapıdaki arazi şartlarına sahip aşağıdaki akarsu vadilerinden hangisinin oluştuğu yerde akarsuların akış hızının daha yüksek olması beklenir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir